Szpargały
Świat przedwojenny przeobraża się na naszych oczach w legendę, dla jednych przetkaną światłem i barwą, dla innych – wrażliwych na propagandę – pełną cieni. Edward hrabia Raczyński, 1991
12 obserwujących
159 notek
39k odsłon
42 odsłony

Poznańsko-Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Wykop Skomentuj

    Towarzystwo powstało w 1919 r. Miało siedzibę w Poznaniu przy ul. Kantaka 2/5. Celem jego działalności były ubezpieczenia od ognia, kradzieży, szkód wodociągowych i samochodowych.

    W 1927 r. Towarzystwo dysponowało kapitałem 1 200 000 zł, podzielonym na 10 000 akcji na okaziciela oraz 2000 akcji imiennych, wszystkie po 100 zł. Radę Nadzorczą stanowili w tym czasie: Seweryn Samulski (prezes), Stefan Suryn (wiceprezes), Michał Benisławski, Aleksander Grobicki, Franciszek Karpiński, Stanisław Kucharski, Dobrogost Lossow, Ludwik Pannenko, Franciszek Rynarzewski i dr Franciszek Spandowski. Zarząd tworzyli: Karol Gliński, dr Tadeusz Borne i inż. Ryszard Koszuba. Towarzystwo miało oddziały i agentury w Grudziądzu, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Warszawie, Wilnie i we Lwowie.

    Na początku lat 30. XX w. siedziba Towarzystwa mieściła się w Poznaniu przy ul. św. Marcin 61. W tym czasie Radę Nadzorczą tworzyli: Seweryn Samulski (prezes), Edward Potworowski (wiceprezes), Franciszek Karpiński, Emil Huppert, Ryszard Kahlert, Bolesław Kasprowicz, Stefan Kałamajski, Zygmunt Zaleski i Marceli hr. Żółtowski, a w Zarządzie zasiadali: dr Tadeusz Borne, Arpad Czerwiński, Teodor Prądzyński i Mieczysław Wieczorek.

    W 1933 r. kapitał Towarzystwa, wynoszący 1 200 000 zł, był podzielony na 12 000 akcji imiennych o wartości nominalnej 100 zł.

    Towarzystwo miało oddziały: w Grudziądzu przy ul. 3 Maja 22, w Katowicach przy ul. 3 Maja 13, w Krakowie przy ul. Floriańskiej 51, we Lwowie przy ul. Akademickiej 4, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 97, w Poznaniu przy ul. Kontaka 2/5, w Warszawie przy ul. Czackiego 2, w Wilnie przy ul. Mickiewicza 7 oraz przedstawicielstwo w Gdyni przy ul. Starowiejskiej 47.

    Towarzystwo posiadało firmy zaprzyjaźnione: „Vesta” Bank Wzajemnych Ubezpieczeń w Poznaniu oraz „Vesta” Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń od Ognia i Gradobicia również w Poznaniu. W 1929 r. „Vesta” Bank Wzajemnych Ubezpieczeń w Poznaniu nabył akcje Poznańsko-Warszawskiego Towarzystwa Ubezpieczeń i, wraz z „Vesta” Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń od Ognia i Gradobicia, utworzył Poznański Koncern Towarzystw Ubezpieczeń.

    W drugiej połowie lat 30. XX w. w skład Rady Nadzorczej Towarzystwa wchodzili: Stefan Kałamajski (prezes), Edward Potworowski, ksiądz dr Gustaw Działowski, Jerzy Iwanowski, Franciszek Karpiński, Ryszard Kahlert, Marcel Scheffs, Władysław Stopa i Zygmunt Zaleski. Zarząd tworzyli w tym czasie: dr Tadeusz Borne, Arpad Czerwiński, dr Feliks Górnicki i Mieczysław Wieczorek.

    Towarzystwo wypłacało przez lata zróżnicowaną dywidendę: w 1926 r. – 7,5%, w 1927 r. i 1928 r. – 10%, w latach 1931 i 1932 – 6%, w 1935 r. – 4%.

image

Anons prasowy Poznańsko-Warszawskiego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z 1935 r. [40] 

image

Akcja imienna Poznańsko-Warszawskiego Towarzystwa Ubezpieczeń SA o wartości nominalnej 100 zł z dnia 1 czerwca 1927 r. Źródła: 

http://szukajwarchiwach.pl/53/5574/0/-#tabZespol

Rocznik informacyjny o spółkach akcyjnych w Polsce 1929. Pod kier. Kom. Red. Oprac. Teodor Szober. Centralny Związek Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów, Warszawa 1929.

Rocznik informacyjny o spółkach akcyjnych w Polsce 1930. Pod kier. Kom. Red. Oprac. Teodor Szober. Centralny Związek Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów, Warszawa 1930.

Rocznik polskiego przemysłu i handlu 1934. Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych, Warszawa 1934.

Rocznik polskiego przemysłu i handlu 1932. Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych, Warszawa 1932.

 Rocznik polskiego przemysłu i handlu 1936. Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych, Warszawa 1936.

Spółki akcyjne w Polsce 1920/21 PAR S.A. 1922, www.wbc.poznan.pl

Rocznik polskiego przemysłu i handlu 1938. Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych, Warszawa 1938.

Wilczek M.T.: Towarzystwa ubezpieczeniowe w II Rzeczypospolitej Polskiej, Mikołów-Kamionka 2018.


Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Gospodarka