Szpargały
Świat przedwojenny przeobraża się na naszych oczach w legendę, dla jednych przetkaną światłem i barwą, dla innych – wrażliwych na propagandę – pełną cieni. Edward hrabia Raczyński, 1991
18 obserwujących
264 notki
62k odsłony
  60   0

Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

   Towarzystwo zostało założone w 1870 r. Celem jego działalności były ubezpieczenia od ognia, kradzieży, rabunku i ubezpieczenia transportów. W 1921 r. miało reprezentacje w Gdańsku, Krakowie, Katowicach, Białymstoku, Poznaniu, Równem, Łodzi, Lublinie, Wilnie i we Lwowie,  później  także  w  Łucku.  Miało  również  oddział   w   Nowym Yorku.  Kapitał   w   tym  roku  wynosił  8 640 000 mkp, a kapitały gwarancyjne – 38 017 240 mkp.

   Radę Zarządzającą w pierwszej połowie lat 20. XX w. tworzyli: Leopold bar. Kronenberg (prezes), Kazimierz Natanson i Karol Wilhelm Scheibler (wiceprezesi), Franciszek Brugger, Aleksander Czajewicz, Samuel Dickstein, Józef Dziekoński, Michał Karski, Jerzy Kowalewski, Edmund Ginwiłł-Piotrowski, Henryk hr. Potocki, Andrzej Rotwand, Tadeusz Szułdrzyński, Andrzej Świętochowski, Michał Tabęcki, Julian Tołłoczko, Antoni Wieniawski. Dyrekcja to: Edmund Ginwiłł-Piotrowski (dyrektor naczelny) oraz Leonard Neuman i Tadeusz Leśkiewicz.

   W 1924 r. Towarzystwo miało siedzibę w Warszawie przy ul. Jasnej 4. Kapitał akcyjny wynosił wówczas 3 000 000 zł, był podzielony na 60 000 akcji o nominale 50 zł.

   Na początku lat 30. XX w. Radę Nadzorczą stanowili: inż. Czesław Klarner (prezes), Kazimierz Natanson i Karol Wilhelm Schreibler (wiceprezesi) oraz Józef Bojanowski, Samuel Dickstein, dr Feliks Hilchen, Jan Hołyński, Antoni Kostanecki, Ludwik Kronenberg, Janusz Machnicki, Leon Nowakowski, Witold Ostrowski, Henryk hr. Potocki, Henryk Sachs.

   W skład Zarządu wchodzili: Antoni Wieniawski (prezes), Ananiasz Einhorn (wiceprezes) oraz Jan Adam Jeziorański, Stefan Laurysiewicz, Edmund Trepka i Edward Werner. Dyrekcję stanowili: Jan Adam Jeziorański (dyrektor naczelny) i dr Andrzej Śliwiński. Towarzystwo było notowane na giełdzie w Warszawie. Kapitał wynosił 3 000 000 zł i był podzielony na 30 000 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 100 zł.

   W 1935 r. w Skład Rady Nadzorczej wchodzili: Alfons Kühn (prezes), dr Stefan Skrzyński (wiceprezes), Samuel Dickstein, Jerzy Donimirski, Adam Dziedzicki, Ludwik Kronenberg, Witold Ostrowski i dr Henryk Strasburger, a Zarząd stanowili: Jan Adam Jeziorański (dyrektor naczelny), dr Henryk Rittermann i dr Andrzej Śliwiński. Dyrekcję tworzyli: Bronisław Czeczerda, dr Marceli Einhorn, Roman Gawroński, Witold Jezierski i Leon Podolecki.

   Towarzystwo płaciło dywidendę: za 1918 r. – 9%, za 1919 r. i 1920 r. – 15%, za 1926 r. – 4%, za 1927 r. – 8%, za 1928 r. – 15%, za 1929 r. i 1930 r. – 12%, za 1931 r. – 6%, za 1932 r. – 9%, za 1933 r. – 5%, za 1934 r. – 6%, za 1935 r. – 5%.

image

Wspólny anons prasowy trzech Towarzystw Ubezpieczeniowych: Warszawskiego Towarzystwa Ubezpieczeń SA, Polskiego Towarzystwa Asekuracyjnego i Reasekuracyjnego „Patria” SA i Towarzystwa Ubezpieczeń na życie „Varsovia” SA z 1921 r. 

imageAkcja Warszawskiego Towarzystwa Ubezpieczeń SA o wartości nominalnej 100 zł.

image5 akcji Warszawskiego Towarzystwa Ubezpieczeń SA o wartości nominalnej 500 zł.

Inne polisy tego Towarzystwa są dostępne w książce: Wilczek M.T.: Towarzystwa ubezpieczeniowe w II Rzeczypospolitej Polskiej, Mikołów-Kamionka 2018.


Źródła:

Rocznik informacyjny o spółkach akcyjnych w Polsce 1929. Pod kier. Kom. Red. Oprac. Teodor Szober. Centralny Związek Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów, Warszawa 1929.

Rocznik informacyjny o spółkach akcyjnych w Polsce 1930. Pod kier. Kom. Red. Oprac. Teodor Szober. Centralny Związek Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów, Warszawa 1930.

Rocznik polskiego przemysłu i handlu 1934. Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych, Warszawa 1934.

Rocznik polskiego przemysłu i handlu 1932. Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych, Warszawa 1932.

 Rocznik polskiego przemysłu i handlu 1936. Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych, Warszawa 1936.

Spółki akcyjne w Polsce 1920/21 PAR S.A. 1922, www.wbc.poznan.pl

Rocznik polskiego przemysłu i handlu 1938. Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych, Warszawa 1938.

Wilczek M.T.: Towarzystwa ubezpieczeniowe w II Rzeczypospolitej Polskiej, Mikołów-Kamionka 2018.


Lubię to! Skomentuj1 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka