Szpargały
Świat przedwojenny przeobraża się na naszych oczach w legendę, dla jednych przetkaną światłem i barwą, dla innych – wrażliwych na propagandę – pełną cieni. Edward hrabia Raczyński, 1991
10 obserwujących
135 notek
32k odsłony
194 odsłony

Częstocickie Towarzystwo Fabryk Cukru SA

Wykop Skomentuj19

    Cukrownia „Częstocice” koło Ostrowca Świętokrzyskiego powstała w 1826 r. Była pierwszą cukrownią w  Królestwie  Polskim.  Jej  twórcą  był  Henryk  Łubieński.  Od 1842 r. wykorzystywała  system  parowy.  W  latach  1843-1862  była  własnością  Banku Polskiego.  Od  1851 r.  w jej zakładach rafinowano cukier. W 1874 r. cukrownia zaczęła stosować system dyfuzyjny. W 1882 r. została przekształcona w spółkę akcyjną z kapitałem 500 000 rubli. Jej produkcja w latach 1911-1914 wynosiła przeciętnie 60 000 q cukru, a w latach międzywojennych – 30 000 q.  W  1926 r.  jej  kapitał zakładowy osiągnął wartość 4 000 000 zł. W skład Zarządu wchodzili w tym czasie M. Ordęga (prezes), L.udwik Pannenko, Z. Zyss, L. Hołyński i M. Wellisz. Produkcja cukru wynosiła 45 000 q, a powierzchnia plantacji – 1568 ha. Zarząd Spółki mieścił się w Warszawie przy ul. Królewskiej 35, następnie przy Kredytowej 6, w drugiej połowie lat 30. XX w., przy Nowym Świecie 41/12. Spółka była notowana na giełdzie w Warszawie. Zakłady znajdowały się w Częstocicach i Włostowie.

    Radę Nadzorczą Spółki stanowili w połowie lat 30. XX w.: Jan Hołyński (prezes), Ludwik Pannenko, Leopold Wellisz, Szymon Karski, Karol Epstein, Jan Kostanecki, Henryk Kucharzewski, Alfred Luxemburg i Konstanty bar. Nolken, a dyrekcję: Jan Hołyński (prezes), Ludwik Pannenko (administrator) oraz Wilhelm Klein (prokurent). Kapitał zakładowy Spółki wynosił 4 800 000 zł, podzielony na 38 400 akcji na okaziciela i 9600 akcji uprzywilejowanych o wartości nominalnej 100 zł. Zatrudnienie wynosiło 1530 osób, a produkcja roczna w obydwu cukrowniach – między 70 000 q a 82 000 q; plantacje zajmowały powierzchnię od  1600 ha  do 2800 ha.  W  latach  1930-1936  Spółka  wypłacała  dywidendę w wysokości 2%−3%. Sprzedaż cukru odbywała się za pośrednictwem Banku Cukrownictwa.

image

Akcja na okaziciela Częstocickiego Towarzystwa Fabryk Cukru SA o wartości nominalnej 100 zł z dnia 26 kwietnia 1937 r.


Źródła:

Brociek W.: Ostrowiec Świętokrzyski i okolice. Część I. Agencja JP, Kielce 1997.

Rocznik polskiego przemysłu i handlu 1938. Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych, Warszawa 1938.

Spis cukrowni Rzeczypospolitej Polskiej. Wydanie „Gazety Cukrowej”, Warszawa 1926.

Wilczek M.T.: Papiery wartościowe przemysłowych spółek akcyjnych dwudziestolecia międzywojennego. Wybór, UE Katowice 2016.

Zapraszam na kolejne notki w każdy poniedziałek i czwartek o 20.00

Wykop Skomentuj19
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Gospodarka