Szpargały
Świat przedwojenny przeobraża się na naszych oczach w legendę, dla jednych przetkaną światłem i barwą, dla innych – wrażliwych na propagandę – pełną cieni. Edward hrabia Raczyński, 1991
9 obserwujących
128 notek
30k odsłon
96 odsłon

„Azot” SA w Borach

Wykop Skomentuj2

    W grudniu 1916 r. powstał Komitet Założycielski Towarzystwa Akcyjnego „Azot” w Borach koło Jaworzna. Do Komitetu należeli m.in.: prof. Julian Nowak, dr Tadeusz Piłat i Jan Kanty Steczkowski. Były to osoby związane z podmiotami planującymi finansowanie przyszłej spółki. W dniu 28 maja 1918 r. zatwierdzono statut Towarzystwa „Azot”. Spółka posiadała zakłady elektrochemiczne produkujące błękity, boraks, chlorek wapna, chlorek potasowy, cyjanowodór, cyjanek sodowy i potasowy, nadboran sodu, potaż kalcynowany i żrący, siarczan miedzi trójchloroetylen, żelazocyjanki: potasowy, sodowy i wapniowy, środki ochrony roślin, gazolinę, azot ryt, a także aparaty dezynfekcyjne.

    Po I wojnie światowej przez pewien czas fabryką kierował Ignacy Mościcki, późniejszy prezydent Polski.

    W drugiej połowie lat 30. XX w. Radę Nadzorczą Spółki stanowili: Marian Kandel (prezes), inż. Czesław Bebedek, inż. Eugeniusz Berger, inż. Włodzimierz Schaetzel oraz inż. Romuald Wowkonowicz, a Zarząd tworzyli: inż. Ludwik Brzezowski (dyrektor naczelny) i Jan Krakowski (dyrektor techniczny).

    Spółka dysponowała w tym czasie  kapitałem zakładowym w wysokości  2 000 000 zł, podzielonym na  100 000  akcji  na okaziciela po 20 zł.  W  1936 r.  sprzedaż  Spółki  miała  wartość   3 642 000 zł.

image

Akcja na okaziciela spółki „Azot” SA o wartości nominalnej 140 mkp z dnia 1 stycznia 1921 r.


Źródła:

Rocznik polskiego przemysłu i handlu 1938. Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych, Warszawa 1938.

Wilczek M.T.: Papiery wartościowe przemysłowych spółek akcyjnych dwudziestolecia międzywojennego. Wybór, UE Katowice 2016.

www.j-no.pl


Wykop Skomentuj2
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Gospodarka