68 obserwujących
144 notki
423k odsłony
1474 odsłony

Michał Kulesza - na żywo - jak żywy. Z wideoteki ATeKI

Wykop Skomentuj25
XX lat Temu - 28 maja 1993 obalono rząd Suchockiej. Na żywo - rozmawiałem tego dnia z ministrem i profesorem Michałem Kuleszą. Dobrze się zachowało. Michał jak żywy. Gada androny - ale ileż w nim Dobrej Wiary.
Z Wikipedii !

Michał Tadeusz Kulesza (ur. 15 czerwca 1948 w Łodzi, zm. 13 stycznia 2013 w Warszawie) – polski prawnik, doradca społeczny Prezydenta RP ds. samorządu, teoretyk administracji, specjalista z zakresu samorządu terytorialnego. 1969 ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Od tego też roku pracował na tej uczelni. Uzyskał stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego nauk prawnych, został profesorem nadzwyczajnym UW. Kierował Zakładem Nauki Administracji na WPiA UW. Posiadał uprawnienia radcy prawnego, prowadził własną kancelarię i współpracował z innymi kancelariami. Od lat 80. uczestniczył w badaniach nad odbudową samorządu terytorialnego. Należał do współzałożycieli Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, był jednym z twórców reformy samorządu terytorialnego z 1990 i 1998. Wchodził w skład zespołu do spraw samorządu podczas rozmów Okrągłego Stołu w 1989. Uczestniczył w pracach nad reformą samorządową jako pełnomocnik rządu ds. reformy samorządu terytorialnego (w randze podsekretarza stanu w URM). W latach 1997–1999 pełnił funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Działał w Ruchu Stu. W 2004 był wśród założycieli Partii Centrum. Był redaktorem naczelnym miesięcznika „Samorząd Terytorialny”. W 2008 został społecznym doradcą ministra spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Donalda Tuska.
7 października 2010 został powołany na stanowisko doradcy społecznego prezydenta RP Bronisława Komorowskiego ds. samorządu. We wrześniu 2009 za wybitne zasługi na rzecz samorządu terytorialnego i administracji publicznej, za osiągnięcia w pracy naukowej został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. We wrześniu 2010 za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju demokracji lokalnej, za osiągnięcia w pracy naukowej i publicznej otrzymał Krzyż Komandorski tego orderu.

Michał Kulesza zmarł 13 stycznia 2013 w Warszawie. Pogrzeb odbył się 21 stycznia, pochowany został na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Wybrane publikacje

Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne (z Hubertem Izbebskim), od 1998
Administracyjnoprawne uwarunkowania polityki przestrzennej, 1987
Aspekty prawne zagospodarowania przestrzennego aglomeracji warszawskiej, 1981
Efektywność prawa i administracji w zakresie ochrony przyrody i środowiska, 1987
Harmonizacja prawa polskiego w latach 2000–2001 w zakresie przepisów regulujących działanie samorządu (współautor), 2001
Konkurencja a regulacja w działalności komunalnej. Kierunki zmian w prawie i orzecznictwie polskim (współautor), 1995
Polityka regionalna Unii Europejskiej a instrumenty wspierania rozwoju regionalnego w Polsce (współautor), 2000
Prawne problemy funkcjonowania miejskiej strefy usług publicznych, 1997
Regulacja rynku telekomunikacyjnego. Stwierdzenie znaczącej pozycji rynkowej operatorów (współredaktor), 2007
Społeczny projekt ustawy o ochronie przyrody (1980–1983), 1987
Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz (z Cezarym Banasińskim), 2002
Wiedza o społeczeństwie. Wychowanie obywatelskie. Podręcznik (współautor), od 2004
Wykop Skomentuj25
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale