53 obserwujących
279 notek
295k odsłon
  1030   0

Bloger Gawroński znowu zatrzymany

Wczoraj Policja zatrzymała Rafała Gawrońskiego. Gawroński prowadził ostatnio szeroką działalność publicystyczną. Był też bardzo aktywnym facebookowiczem i blogerem.


Na blogu Rafała Gawrońskiego ukazała się wczoraj informacja podana przez jego znajomą o jego zatrzymaniu przez  Policję. Ewa Latoszek informuje:

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym w Warszawie w godzinach rannych został po raz kolejny aresztowany przez policję Rafał Gawroński. Został on odwieziony na komisariat policji przy ul. Malczewskiego, stamtąd ma być przetransportowany do aresztu na ul. Rakowiecką. W chwili zatrzymania nie był znany powód jego aresztowania, dzielnicowy wiedział tylko, że nakaz został wydany przez policję z Elbląga.

Rafał na komendzie policji uzyskał możliwość wykonania telefonu i  powiadomił mnie, że policja mokotowska skontaktowała się z elbląską (być może sami chcieli wiedzieć za co go zamknęli) i tym samym dowiedział się o przyczynie tego aresztowania.

Wcześniej do Rafała nie były doręczone wyroki czy też postanowienia sądu dotyczące nałożonej na niego kary w związku, z którą jest teraz pozbawiony wolności.

Rafał w telefonicznej rozmowie z aresztu przekazał mnie, że z tego co usłyszał jest to kara, przeszło czterdzieści dni więzienia za niezapłacone koszty sądowe.

Powtórzę raz jeszcze postanowienia sądu do w/s tych kosztów sądowych oraz wyrok, że jest skazany za to na karę więzienia nie były uprzednio jemu znane – nie doręczono.

Poza tym On już bezprawnie przesiedział w więzieniu kilka miesięcy – sędzia wydając kolejny wyrok zapewne miał całą dokumentację dot. jego sprawy. W prawidłowo funkcjonującym państwie sędzia powinien na podstawie akt sprawy te dni, które w ubiegłych latach bezprawnie przesiedział zaliczyć w poczet obecnej kary i tak nie wiadomo obecnie czy w ogóle zasadnej. Znając wcześniejsze poczynania tzw. wymiaru sprawiedliwości należy uznać represyjny charakter funkcjonariuszy publicznych wobec jego osoby.

Rafał udostępnił mnie licząc się z taką sytuacją hasła do jego stron.

W razie potrzeby kontaktu z Państwa strony podaję namiary do siebie mejl: latoszekewa@gmail.com tel. 0 514 689 206.

Ewa Latoszek, Warszawa


O Rafale Gawrońskim

O Rafale Gawrońskim pisałam już w 2009 r. tutaj.

Rafał Gawroński był rolnikiem, hodowcą bydła i koni, przedstawicielem Związku Hodowców Koni Wyścigowych w Polsce, autorem petycji Nr 1247/07 do Parlamentu Europejskiego.

Gawroński zwrócił się do Parlamentu Europejskiego na podstawie artykułu 21 w związku z artykułem 194 Traktatu o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej z wnioskiem o przyjęcie stanowiska w przedstawianej sprawie i o powołanie Komisji Śledczej oraz zapewnienie bezpieczeństwa członkom najbliższej rodziny w związku z kilkoma próbami pozbawienia życia oraz  usiłowania skazania bez podstawy prawnej na karę więzienia po ujawnieniu defraudacji funduszy unijnych.

Doświadczenia Gawrońskiego są szczegółowo opisane w petycji, która kończy się następującymi sformułowaniami:

"... opisane metody pokazują, że władza w Polsce  w nieuprawniony sposób wpływa poprzez ingerencję instrumentami administracyjno -prawno - represyjnymi na swobodę działalności gospodarczej, konkurencyjności oraz praw i wolności obywatelskich gwarantowanych licznymi aktami prawnymi w tym także Traktatem Akcesyjnym. W przypadkach, gdy ujawnia się nieprawidłowości w tych instytucjach w związku z wydanymi decyzjami i korzysta z konstytucyjnych praw jest się aresztowanym lub oskarżonym o przestępstwo niepopełnione. Wymuszenia rozbójnicze i kradzieże mienia wielkiej wartości są realizowane aktualnie w Polsce. Dokonuje się tych przestępstw z użyciem konstytucyjnych organów państwa powołanych do ochrony mienia prywatnego i wolności obywateli. Urzędnicy i funkcjonariusze publiczni powołują konkurencyjne podmioty gospodarcze z funduszy publicznych w celu wyłudzania ze środków pomocowych Unii Europejskiej dotacji na inwestycje infrastruktury. Wystawiają oni fikcyjne faktury za prace, które nigdy nie zostały wykonane, a za pozyskane środki finansowe /zatajane w deklaracjach majątkowych/ i będące własnością podatników Unii Europejskiej  nabywają mienie wielkiej wartości po tym jak osobiście  wydawali  decyzje urzędowe z rażącym naruszeniem prawa i doprowadzili do celowego bankructwa nabyty podmiot gospodarczy.

Mając powyższe na uwadze jako ustawowy przedstawiciel organizacji rolniczej prawnie działającej na terenie Unii Europejskiej, a mianowicie Związku Hodowców Koni Wyścigowych w Polsce /kopia nr-52 pisma w załączeniu/ i  posiadającego swego przedstawiciela w Radzie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych  zwracam się z Petycją do Parlamentu Europejskiego o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie, a mianowicie czy wypas bydła,  w tradycyjny sposób dwa razy dziennie każdorazowo po około dwie i pół godziny, jest czynnością zabronioną na terenie Unii Europejskiej i daje prawne podstawy, aby  oskarżać publicznie bezpartyjnego przedstawiciela organizacji rolniczej i tym samym całą organizację społeczną, o to że wypasając konie lub bydło dokonują naruszeń prawa oraz to czy w przedmiotowej sprawie  mamy do czynienia z dyskryminacją na tle pochodzenia społecznego przez przedstawicieli dawnego państwa totalitarnego w dalszym ciągu sprawujących władzę w Polsce na bazie porozumień pewnej grupy społecznej, a nie Państwa Prawa do czego obliguje członkostwo w Unii Europejskiej".

Poniżej film z obrad Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego w dniu 31.03.2009 r., gdy przedstawiana była petycja Gawrońskiego.

 www.youtube.com/watch

 

W dniu 30.06.009 r. Rafał Gawroński został skazany przez Sąd Rejonowy w Elblągu na rok więzienia w zawieszeniu na 5 lat z Art. 212 kk za pomawianie funkcjonariuszy publicznych w składanych skargach i zawiadomieniach o przestępstwie, które to skargi i zawiadomienia zostały następnie upublicznione.

Był też zatrzymany 29.07.2010 r. wieczorem w Warszawie pod pałacem prezydenckim. Jak się później okazało spędził 45 dni w więzieniach w Warszawie i Gdańsku w związku z – jak sam podawał – niesłusznym wyrokiem rzekomego niewpuszczenia weterynarzy na teren swojego gospodarstwa.

 

www.youtube.com/watch


Znam osobiście Rafała Gawrońskiego. Jak się wydaje, jest on jednym z wielu Polonusów, którzy wrócili z emigracji do kraju po roku 1989 r. i stali się ofiarami konfrontacji z obecnym polskim systemem. Przegrali z nierzetelnymi, pazernymi urzędnikami, którzy mieli wsparcie organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Rafał Gawroński nie dał rady obronić w polskim sądzie ani swoich interesów gospodarczych, ani własności ani podstawowych praw obywatelskich, jak choćby prawa do wolności.

O sprawie będę dalej informować.


Blog Rafała Gawrońskiego na "Nowym Ekranie"

Lubię to! Skomentuj1 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale