71 obserwujących
956 notek
783k odsłony
  643   0

UMiG Kórnik: konserwator pozwala. Konserwator: nie pozwalam

Oświadczenie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik
Oświadczenie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik

- - - - - - -
Z OSTATNIEJ CHWILI - WAŻNA WIADOMOŚĆ
Szanowni Państwo!
Przed chwilą skontaktował się z nami Sz. Pan Jan Grabkowski, Starosta Powiatu Poznańskiego, zaniepokojony naszym pismem odnośnie planowanej przez Urząd Miasta Kórnika drogi, która miałaby przebiegać przez teren Pomnika Historii. Powiadomił nas, że zapoznał się z dokumentami dotyczącymi tej sprawy, znajdującymi się w biurze Powiatowego Konserwatora Zabytków. Jednocześnie, konstatując, że opinie konserwatorskie są w tej kwestii negatywne, oświadczył, że nie podejmie żadnej decyzji z nimi niezgodnej. Zarazem zapewnił o swojej trosce i sentymecie względem Pomnika Historii w Kórniku - której zresztą , o czym wiemy, wielokrotnie dawał wyraz m.in. przeznaczając środki na konserwację ważnych obiektów znajdujących się w zbiorach Biblioteki Kórnickiej PAN. 
Jacek Kowalski
Przewodniczący Komisji Historii Sztuki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół nauk
- - - - - - -

Najpierw krótko. Urząd Miasta i Gminy Kórnik w dniu 29 XII 2014 wywiesił w internecie [TU: http://www.kornik.pl/miasto/aktualnosci/Informacja_w_zwiazku_z_doniesieniami_prasowymi___budowa_drogi_przez_tereny_Polskiej_Akademii_Nauk_/] „informację” dotyczącą budowy drogi. Czytamy tam m.in.

„wielokrotnie konsultowaliśmy plany i działania z urzędami konserwatorskimi różnych szczebli otrzymując pozytywne opinie”

Tymczasem Konserwator Powiatowy już 11 VIII (!) tego roku napisał:

„z zaskoczeniem przyjąłem informację o kontynuacji tej myśli wbrew przedstawianym zastrzeżeniom. […] tego typu rozwiązanie urbanistyczne nie będzie przeze mnie zaakceptowane podczas postępowania administracyjnego”

Także Konserwator Wojewódzki napisał w piśmie z tegoż dnia:

„planowane wykonanie nowej drogi wraz z parkingami […] nie uzyska akceptacji i pozwolenia konserwatorskiego”

jak to pogodzić ze stanowiskiem Urzędu Miasta?

ROZWINIĘCIE

Teraz dłużej, ale bez dłuższego komentarza. Wczoraj na stronie Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku pojawił się tekst nazwany „Informacją Informacja w związku z doniesieniami prasowymi - « Budowa drogi przez tereny Polskiej Akademii Nauk »”.

Jego lektura utwierdza niestety w przekonaniu, że:

1) przedsięwzięcie budowlane, o którym tu mowa, zostało powzięte wbrew opinii konserwatorskiej
2)Urząd Miasta posługuje się półprawdami oraz zdaniami, które, wedle danych posiadanych przeze mnie (a piszę tu elegancko) mijają się z prawdą.

W „informacji” wywieszonej  przez Urzędu Miasta znajdujemy potwierdzenie faktu, że miasto prowadzi

„starania o pozwolenie na budowę procedurą tzw.« specustawy » dotyczą bezpiecznego dojścia do zamku oraz kilkudziesięciometrowego odcinka drogi biegnącej przez teren obok miejsca sprzedaży roślin”

oraz że

„procedura o której mowa powyżej przeprowadzana jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu”

Następuje teraz szereg zdań, które mają zapewne wywołać wrażenie, iż zarówno Wojewódzki jak Powiatowy Konserwator Zabytków pozytywnie zaopiniował projekt przeprowadzenia drogi. Zacytujmy:

„Już na etapie przygotowania konkursu urbanistyczno-architektonicznego w 2008 roku otrzymaliśmy pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla założeń, które obejmowały również tereny administrowane przez PAN. Wytyczne konserwatorskie sugerowały dodatkowo wyniesienie ruchu samochodowego poza teren rynku lub znaczne zmniejszenie jego natężenia.  Wszystkie prace konkursowe zawierały propozycję zagospodarowania w/w terenów na cele komunikacyjne i parkingowe. Od tego czasu wielokrotnie konsultowaliśmy plany i działania z urzędami konserwatorskimi różnych szczebli otrzymując pozytywne opinie”.

Proszę łaskawie skonfrontować te zdania ze zdaniami z dokumentami przesłanymi przez Konserwatora Powiatowego i Konserwatora Wojewódzkiego, wyrażonymi w dwu pismach z 11 sierpnia tego roku, a zredagowanymi pod wpływem wywieszonych w internecie przez Urząd Miasta i Gminy Kórnik idei zagospodarowania terenów poza południową pierzeją rynku (Plac Niepodległości).

Konserwator Powiatowy, 11 VIII 2014:

„Mając na uwadze pojawiające się informacje o zamierzeniach inwestycyjnych Miasta Kórnik, zmierzających do wybudowania nowej ulicy łączącej ul. Zamkową i Średzką w Kórniku wraz z miejscami parkingowymi zwracam się do Pana, Panie Burmistrzu, o wstrzymanie jakichkolwiek działań w tym kierunku ze względu na brak mojej akceptacji na tego typu rozwiązanie komunikacyjne. […] wielokrotnie zwracałem uwagę na konieczność ustalenia możliwości inwestycyjnych na obszarze położonym pomiędzy południową pierzeją pl. Niepodległości (dawny rynek) a zamkiem kórnickim. Jednym z narzędzi służącym temu celowi jest plan zagospodarowania przestrzennego, który przynajmniej formalnie rozwiązałby to zagadnienie i ustalał zasady organizacji przestrzennej tej części miasta mając na uwadze kwestie konserwatorskie, architektoniczne, urbanistyczne, prawne, własnościowe, ale i komunikacyjne. Na moją prośbę zainicjował Pan spotkanie w dniu 27.03.2014 r., które miało miejsce w siedzibie Fundacji Zakłady Kórnickie […] W spotkaniu wzięli udział oprócz nas, przedstawiciele Fundacji „Zakłady Kórnickie”, Biblioteki Kórnickiej PAN, Instytutu Dendrologii PAN. Miało to stanowić przyczynek do wypracowania wspólnej wizji uwzględniającej oczekiwania zainteresowanych stron […] Przedstawiony wówczas (jako jeden z kilku) pomysł spięcia komunikacyjnego ul. Zamkowej i Średzkiej z utworzeniem miejsc parkingowych wywołał ożywioną dyskusję, ale z pewnością nie aprobatę, tym bardziej z zaskoczeniem przyjąłem informację o kontynuacji tej myśli wbrew przedstawianym zastrzeżeniom. I w związku z powyższym chciałbym Pana poinformować, że tego typu rozwiązanie urbanistyczne nie będzie przeze mnie zaakceptowane podczas postępowania administracyjnego. […] [podpisano:] z up. Starosty Wiesław Biegański Powiatowy Konserwator Zabytków w Poznaniu”

Konserwator Wojewódzki, 11 VIII 2014:

„[…] Inwestycja ta jest niedopuszczalna […] Reasumując, pragnę raz jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że planowane wykonanie nowej drogi wraz z parkingami na tyłach pd. Pierzei rynkowej tj. Placu Niepodległości, na terenie działek […] [wymieniane są nry działek]  nie uzyska akceptacji i pozwolenia konserwatorskiego. […] W związku z powyższym proszę Pan Burmistrza o odstąpienie od planowanej inwestycji związanej z wytyczeniem drogi i parkingów. Ponad to uważam, że miasto Kórnik zasługuje na szerszą dyskusję na temat ewentualnych planowanych działań mogących mieć wpływ zarówno na stan zachowania cennego zabytku, jak i widoku na zabytek. Liczę na dobra współpracę […]. [podpisano:] Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków mgr Jolanta Goszczyńska”

Jak zapowiedziałem, pozostawiam to bez komentarza

 

Zobacz galerię zdjęć:

pismo konserwatora z 11 VIII 2014
pismo konserwatora z 11 VIII 2014 pismo konserwatora z 11 VIII 2014
Lubię to! Skomentuj2 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale