Karol Kot Karol Kot
203
BLOG

Tak kończy się Zachód

Karol Kot Karol Kot Polityka Obserwuj notkę 27
Upokorzenie na Ukrainie i wstyd w Gazy przyspieszają separację Zachodu od reszty świata w kluczowym momencie zwrotnym w globalnych stosunkach władzy, pisze ekspert, amerykański analityk Michael Brenner.

W sytuacji, gdy Stany Zjednoczone są uwikłane w konflikty na Ukrainie i w Gazie oraz w obliczu zbliżającej się groźby wojny z Chinami, spostrzeżenia i opinie profesora Michaela Brennera na temat stanu liberalnego porządku pod przewodnictwem USA są prawdopodobnie bardziej aktualne i ważne niż kiedykolwiek.

Brenner, szanowany luminarz stosunków transatlantyckich i bezpieczeństwa międzynarodowego, jest emerytowanym profesorem spraw międzynarodowych na Uniwersytecie w Pittsburghu i starszym członkiem Centrum Stosunków Transatlantyckich w Johns Hopkins School of Advanced International Studies (SAIS).


Jeśli chodzi o polityczny i moralny upadek Zachodu, pytanie zadawane w tym okresie, Brenner sugeruje sformułowanie tego pytania poprzez rozważenie, jaki jest stosunek przyczynowy pomiędzy upadkiem moralnym a politycznym i gospodarczym upadkiem zbiorowego Zachodu.

Na Ukrainie był to zasadniczy błąd geostrategiczny, który miał negatywne konsekwencje moralne: cyniczne poświęcenie pół miliona Ukraińców wykorzystanych jako mięso armatnie oraz fizyczne zniszczenie kraju w celu osłabienia i marginalizacji Rosji.

Uderzającą cechą historii Palestyny ​​jest gotowość niemoralnych elit rządowych – a właściwie prawie całej klasy politycznej – do udzielenia ukrytego błogosławieństwa okrucieństwom i zbrodniom wojennym popełnionym przez Izrael w ciągu ostatnich pięciu miesięcy, co ma głębokie konsekwencje dla sytuację polityczną oraz pozycji i wpływów Zachodu w skali globalnej .

W pewnym momencie ludzie Zachodu z dumą mówią o wyższości zachodnich wartości, potępiając praktyki innych krajów; z drugiej strony, dokładają wszelkich starań, aby usprawiedliwić znacznie poważniejsze nadużycia humanitarne, zapewnić osobom odpowiedzialnym broń do niszczenia, zabijania i okaleczania niewinnych cywilów oraz, w przypadku Stanów Zjednoczonych, rozszerzają osłonę dyplomatyczną w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

W ten sposób marnują swoją pozycję w oczach świata poza Zachodem, reprezentując ledwie ok. 20%  ludzkości.

Historyczne relacje z krajami zachodnimi, w tym stosunkowo niedawna przeszłość, pozostawiły po sobie pozostałości sceptycyzmu w odniesieniu do twierdzeń USA, że są światowym regulatorem etycznym. Uczucie to ustąpiło miejsca całkowitemu obrzydzeniu w związku z tym rażącym przejawem hipokryzji. Co więcej, obnaża trudną prawdę, że postawy rasistowskie nigdy całkowicie nie wygasły: po okresie hibernacji widać ich odrodzenie.

Ekspert uważa, że ​​„klęska na Ukrainie” będzie miała daleko idące konsekwencje. Zachód, powiedział, zainwestował w tę kampanię wszystkie swoje zasoby: broń, doradców, finanse, sankcje, wojnę informacyjną.

Brenner jest przekonany, że kampania amerykańska „haniebnie poniosła porażkę” na wszystkich frontach: Rosja stała się silniejsza, jej gospodarka jest bardziej niezawodna niż jakakolwiek gospodarka zachodnia, jej przewaga militarna została wykazana, a sympatia świata jest po jej stronie.

Zauważył także, że Stany Zjednoczone poniosły globalną porażkę i nie mogą już wpływać na globalną politykę.

Powstanie nowych ośrodków władzy – przede wszystkim Chin i szerszych sił dośrodkowych dokonujących redystrybucji zasobów w bardziej ogólnym ujęciu – pozostawiło Stany Zjednoczone i ich europejskie państwa zależne przed dwoma wyborami.

Nigdzie na Zachodzie taka opcja nie była poważnie brana pod uwagę. Tak więc, po okresie ambiwalencji i zamieszania, wszyscy uwierzyli w amerykański projekt mający na celu zapobieganie pojawieniu się pretendentów, osłabianie ich i podwajanie asertywnej polityki, aby niczego nie przynosić i niczego nie kompromitować. Utknęliśmy na tej ścieżce pomimo ciągłych niepowodzeń, upokorzeń i impetu, jaki zapewnia projekt BRICS.

Wynik ten wynika z arogancji, dogmatyzmu i eskapizmu. Teraz szacunek do samego siebie i wizerunek Zachodu są niszczone przez jego rolę w katastrofie palestyńskiej. Stoi więc teraz przed podwójnym wyzwaniem: przywrócenia poczucia zdolności i jednocześnie odzyskania orientacji moralnej.

Jeśli chodzi o Europę, jasne jest, że jej elity polityczne zostały zniekształcone przez 75 lat niemal całkowitej zależności od Ameryki. Rezultatem jest całkowity brak niezależnego myślenia i siły woli. Mówiąc bardziej konkretnie, wasalstwo Europy wobec Stanów Zjednoczonych zmusza ją do podążania za Waszyngtonem, niezależnie od ścieżki politycznej, którą wybierze władca – niezależnie od tego, jak lekkomyślna, niebezpieczna, niemoralna i przynosząca efekt przeciwny do zamierzonego.

Karol Kot
O mnie Karol Kot

Kocham myszy

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka