Zatrzymaj chorobę Alzheimera
Od kilkudziesięciu lat wmawia się pacjentom chorym na chorobę Alzheimera, że nic z tym nie można zrobić. Od paru lat dr. Dale E. Bredesen próbuje się przebić z informacją o procedurze, która pozwala zatrzymać a nawet cofnąć chorobę, we wstępnych fazach.
2 obserwujących
107 notek
72k odsłony
323 odsłony

JESTEŚMY WŁOCHAMI. PETIZIONE MOLTO IMPORTANTE PER LE PERSONE PIÙ IMPORTANTI NEGLI STATI PO

Wykop Skomentuj

Przemysł się bawi, rządy się bawią. Nam, zwykłym żuczkom i naukowcom pozostało pisać petycje, opinie, rezolucje.

Czy "Panowie Świata" zechcą przeczytać i zareagować ? Marne szanse, ale trzeba próbować. Jak zobojętniejemy, przestaniemy być ludźmi. Uratujmy choć jedną osobę ! Jesteśmy Włochami ! 

Wysłane 2020-03-17 do władz Włoch i Polski:

-----------------------------------------------------------------------------

PETIZIONE MOLTO IMPORTANTE PER LE PERSONE PIÙ IMPORTANTI NEGLI STATI POLACCHI E ITALIANI 

BARDZO WAZNA PETYCJA DO NAJWAZNIEJSZYCH OSÓB W PAŃSTWIE POLSKIM I PAŃSTWIE WŁOSKIM 

 

Szanowni Państwo, 

Signore e Signori, 

 

Jestem przerażony tym co się dzieje u naszych włoskich przyjaciół, jak wielkie żniwa zbiera Coronavirus. 

19 dni temu pisałem do najwyższych polskich władz o tym, że przyglądając się światowym mapom rozlokowania instalacji technologii 5G i ofiar COVID-19 znalazłem przybliżone nakładanie się obu map. 

 

Sono terrorizzato da ciò che sta accadendo ai nostri amici italiani, da quanto raccolto Coronavirus sta raccogliendo.19 giorni fa ho scritto alle massime autorità polacche che guardando le mappe globali dello spiegamento di installazioni tecnologiche 5G e le vittime di COVID-19 ho trovato una sovrapposizione approssimativa di entrambe le mappe. 

 

Prosiłem, żeby na czas zarazy zawiesili ten eksperyment, tak jak to robią takie kraje jak Słowenia i Belgia. Niestety nie zareagowali do tej pory. Bawią się dalej w wyścig kto przegoni Wuhan we wdrożeniu 5G. 

Ho chiesto loro di sospendere questo esperimento durante la peste, così come paesi come la Slovenia e il Belgio. Sfortunatamente, non hanno reagito finora. Continuano a giocare la gara che supererà Wuhan nell'implementazione del 5G. 

 

Dzisiaj przerażony sytuacją we Włoszech spróbowałem znaleźć lokalizacje instalacji 4,5G i 5G we Włoszech a także rozlokowanie ofiar Coronavirusa we Włoszech. 

Oggi, terrorizzato dalla situazione in Italia, ho cercato di trovare le posizioni delle installazioni 4,5G e 5G in Italia, nonché lo spiegamento delle vittime del Coronavirus in Italia. 

 

Znalazłem 2 takie mapy: 

Ho trovato 2 di queste mappe 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/2020_coronavirus_pandemic_in_Italy

https://www.hwupgrade.it/news/telefonia/wind-tre-super-rete-45g-ecco-le-province-coperte-e-la-pagina-ufficiale_81761.html

 

O tym, że nie należy przeprowadzać takiego masowego eksperymentu na ludziach bez wcześniejszych badań i zgody społeczeństwa pisze już nawet Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego. 

Il fatto che tale esperimento di massa non debba essere condotto su persone senza ricerche preliminari e senza il consenso del pubblico è già stato scritto dall'Ufficio analisi del Parlamento europeo. 

 

Versione inglese: 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646172/EPRS_BRI(2020)646172_EN.pdf

wersja polska: 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646172/EPRS_BRI(2020)646172_PL.pdf

 

Niezależni od przemysłu i rządu naukowcy ostrzegali od paru lat przed uruchomieniem 5G bez zbadania wpływu na zdrowie. 

Scienziati indipendenti dall'industria e dal governo hanno avvertito per diversi anni prima di lanciare il 5G senza esaminare l'impatto sulla salute. 

 

Versione italiana 

https://www.5gspaceappeal.org/s/Appello-internazionale-stop-al-5G-sulla-terra-e-nello-spazio-j84t.pdf

wersja polska 

https://www.5gspaceappeal.org/s/Midzynarodowy_Apel_O_Powstrzymanie_5g_Na_Ziemi_I-W_Przestrzeni_Kosmicznej-kt4y.pdf

 

Synergiczne działanie smogu, elektrosmogu i COVID-19 dało fatalne skutki w Wuhan. 

W Mediolanie też jest fatalnie. 

 

Gli effetti sinergici di smog, elettrosmog e COVID-19 hanno avuto effetti fatali a Wuhan e anche a Milano è terribile. 

 

Zawieście wdrożenie 4,5G i 5G we Włoszech i w Polsce. 

Sospendere l'implementazione di 4,5G e 5G in Italia e Polonia. 

 

Dajcie ludziom szanse na zachowanie odporności na walkę z wirusem !!! 

Dai alla gente la possibilità di rimanere immune alla lotta contro il virus !!! 

 

z poważaniem 

Krzysztof Kukliński

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale