5 obserwujących
200 notek
33k odsłony
145 odsłon

Krakowska Agora Zdrowia

Wykop Skomentuj7

(Dystans społeczny) Pandemia Covid-19 ukazała wagę jakości systemów ochrony zdrowia. Stawiając nas wobec pytań o wolność i bezpieczeństwo w trosce o życie własne i swoich bliskich. Pytań o ustrój i metody cyfrowego wsparcia solidarności międzypokoleniowej dobrostanu zdrowia od poczęcia do śmierci.

image

Rys. 1. Dwa scenariusze modernizacji systemu ochrony zdrowia.

(Wątpliwość) Może się wydawać, że pojęcia cyfryzacja i humanizacja są kulturowej sprzeczności. Ale przecież jeżeli cyfryzacja usług medycznych może poprawiać ich jakość, to warto postawić pytanie: czy cyfryzacja systemu ochrony zdrowia będzie przy tym ułatwiać czy utrudniać relacje między ludźmi ?

(Alternatywa) Twierdzę, że może być różnie. Że albo nastąpi proces cyfrowej humanizacja systemu ochrony zdrowia albo nastąpi proces cyfrowej segmentacji systemu ochrony zdrowia.

(Rzeczpospolita) Twierdzę też, że wybór kierunku cyfrowej modernizacji systemu ochrony zdrowia zależeć będzie od woli obywateli Rzeczpospolitej.

image

Rys. 2. Krakowska Agora Zdrowia otwartym laboratorium zdrowia.

(Imperatyw wolności) Warunkiem wolności w cywilizacji cyfrowych zasobów wiedzy jest, wymagająca stałego podnoszenia kompetencji, osobista kontrola tajemnicy dobrostanu zdrowia.

(Otwarte laboratoria poznania) Bez doskonalenia kompetencji w publicznie otwartych laboratoriach dobrostanu zdrowia, jako nowych instytucjach lokalnej infrastruktury usług społecznych, społeczna gospodarka rynkowa przegra z centralnym zarządzaniem zasobami, wspartym dynamiką Internetu rzeczy i inżynierią danych medycznych.

(Publiczne wartości w przestrzeniach) Dziejową okazją dla powiązania otwartego laboratorium poznania jako przestrzeni kultury zdrowia, z zasobami dziedzictwa kultury solidarności, w nowy znak narodowej tożsamości, jest zakupienie przez Miasto Kraków od Uniwersytetu Jagiellońskiego poszpitalnego obszaru w rejonie ulic Kopernika i Śniadeckich.

image

Rys. 3. Trzy programy cyfrowej humanizacji ochrony zdrowia.

(Krakowska Agora Zdrowia) 30 kwietnia 2020 grupa Krakowian wystąpiła do Budżetu Obywatelskiego 2020 o sfinansowanie Konkursu urbanistycznego Krakowska Agora Zdrowia, dla określenia koncepcji ideowo – funkcjonalnej i przestrzennej wykorzystania poszpitalnego obszaru w centrum Krakowa na otwarte laboratorium poznania służące wychowaniu dla zdrowia, zgodnie z zasadą solidarności międzypokoleniowej.

(Solidarność międzypokoleniowa) Inicjatorzy Krakowskiej Agory Zdrowia wystąpili też do Rady Miasta Krakowa o uznanie solidarności międzypokoleniowej za kluczową wartość Strategii Rozwoju Krakowa.

(Innowacje społecznej gospodarki rynkowej) Inicjatorzy Krakowskiej Agory Zdrowia zamierzają zawiązać partnerstwa w dwóch programach badawczo-wdrożeniowych: nowych metod edukacyjnych (Domowa edukacja medyczna z instytucją Biblioteka Wirtulanych Podręczników) oraz nowych metod medycznych (Telemedyczna kontrola terapii z instytucją Międzyzakładowy Fundusz Telemedyczny).

(Czas przełomu) Idze nowe. To czy cyfrowa modernizacja systemu ochrony zdrowia będzie sprzyjała jego humanizacji czy segmentacji, przesądzą narodowe strategie roku 2020.

Wykop Skomentuj7
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Technologie