4 obserwujących
190 notek
31k odsłon
218 odsłon

Pogrzeb Oscara

Pogrzeb Oskara. Andrzej Madej.
Pogrzeb Oskara. Andrzej Madej.
Wykop Skomentuj2

Czy wspierający Chronosa grecki bożek szczęśliwych momentów Kairos, zamknie trumnę Oscara, uzurpatora miecza Boga ? i.

Infrastruktura Europy Środka

Korzystając z Internetowego dostępu 7 września 2020 słuchałem debaty poświęconej ESG, zorganizowanej w Krakowie przez Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych z udziałem przedstawicieli giełd krajów Trójmorza. Debaty o metodzie pozafinansowej oceny jakości podmiotu gospodarczego, obejmującej E – Środowisko (ang. environmental), S – Społeczną odpowiedzialność (ang. social responsibility) i G – Ład korporacyjny (ang. corporate governance). Celem stosowania tej metody jest dostarczenie inwestorom możliwości porównania na jednej płaszczyźnie alternatywnych kierunków inwestowania, poprzez analizę tych trzech parametrów (za Wikipedią).

Czyli metoda ESG ułatwiać ma kierunkowanie strumieni inwestowania kapitału w korporacje realizujące cele określone w państwowych strategiach rozwoju, dzięki wartościowaniu ich działalności przez specjalistyczne instytucje sterowania gospodarczego. Takie departamenty Centralnego Urzędu Planowania w gospodarce opartej na wiedzy.

Nie kwestionuję politycznego sensu utworzenia takiej konkretnej instytucji międzynarodowej, ani sensu międzynarodowego wypracowywania i ustalenia przez nią metod ocen społecznych efektów działania konkretnych podmiotów partnerstwa prywatno-publicznego. Prawdopodobnie ma to sens dla przejrzystości realizowania ponadnarodowej strategii budowy nowej infrastruktury komunikacji pomiędzy północą a południem Europy Środka.

image

Rys. 1. Zasady globalnego sterowania gospodarczego. Opracowanie własne Andrzej Madej.

Mój lekki niepokój budzi możliwość zastosowanie kryjącej się za ESG idei centralnego sterowania zasobami gospodarki, do innych obszarów gospodarowania, na przykład usług społecznych. Co poprzez upowszechnienie zasad globalnego sterowania gospodarką (rysunek 1), prowadziłoby do końca wolności gospodarczej.  

Podobnie jak mój lekki niepokój budzi możliwość upowszechnienia idei regulowania twórczości filmowej, wprowadzonej przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej, do polityk wspólnot narodowych. Co poprzez upowszechnienie zasad centralnego sterowania sztuką, prowadziłoby do końca wolności artystycznej.


Cywilizacyjne wyzwania humanizacji systemu ochrony zdrowia

W przywołanym obszarze usług społecznych, najważniejszym jest system ochrony zdrowia. Najważniejszym, bowiem ustrój zarządzania gigantycznymi zasobami cyfrowych informacji o życiu każdego z nas, informacji pozyskiwanych dzięki cyfrowej diagnostyce, przesądzi o naszej wolności. Chronionej wartościami kultur narodowych, wyróżniającymi wspólnoty ludzi, spośród innych wspólnot.

Przyjmując za św. Janem Pawłem II, że kultura to wszystko co człowiekowi pomaga być z drugim człowiekiem, cyfrowe technologie powinny ułatwiać wspólnotom wzmacnianie kultur narodowych. Ułatwiać owocowanie wartości właściwych dla cywilizacji w ramach których wzrasta dobrobyt narodu, korzystającego z wolność gospodarowania.

Wykorzystanie cyfrowo poszerzonych zasobów wiedzy, przestrzeni i czasu komunikacji, dla gospodarowania, powinno w cywilizacji łacińskiej ułatwiać samodzielność wartościowania i zaspokajania potrzeb własnych i swoich bliskich. Co wspomagać powinna ekonomia, jako refleksja nad roztropnym i dobroczynnym rozporządzaniem zasobami.

Kluczowym zagadnieniem w kulturze gospodarowania korzystającej z cyfrowego poznania, staje się zatem w łacińskiej Europie odpowiedniość standardów i instytucji infrastruktury gospodarowania do korzystania z wolności zgodnie z porządkiem sumień. Nakazującym wypełnianie nie tylko tradycyjnych czterech cnót kardynalnych, ale dodatkowo właściwej dla gospodarki opartej na wiedzy piątej cnoty – pracodzielności.

image

Rys. 2. Zasady osobistej wolności gospodarczej. Opracowanie własne Andrzej Madej.

Zagrożeniem dla humanizacji gospodarowania wspólnoty kierunkowania zasobów, jest presja na homogenizację gospodarowania. Przez lata dominacji ekonomii pragnień redukująca nasze człowieczeństwo do produktywności i konsumeryzmu, a teraz korzystając z cyfrowego postępu próbująca przejąć sterowanie naszym życiem.

Należy się spodziewać, że ośrodki refleksji społecznej pracujące na zasadzie komercyjnego rozwoju wiedzy, sprzyjać będą homogenizacji jako zasadzie odpowiedniej dla interesów globalnych centrów zarządzania kapitałem. Dlatego rzecznicy powszechnego i sprawiedliwego wykorzystania nowoczesnych technologii, zgodnie z wartościami i zasadami cywilizacji łacińskiej (rysunek 2), winni budować partnerstwa gospodarcze, w oparciu o wizje powstające w partnerstwach obywatelskich.


Siedem warunków skuteczności

Wykop Skomentuj2
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Gospodarka