5 obserwujących
226 notek
37k odsłon
  200   0

Encyklopedyści sieci wiedzy

Trzecie pokolenie czeka zadanie narodowego wzmocnienia kultury cyfrowej pamięci 
Obsługiwane na zasadzie narodowej samorządności nestorów cyfrowe przeglądarki zasobów wiedzy autoryzowanej przez instytucje publiczne, powinny ułatwiać samokształcenie przez całe życie. Ograniczając chaos informacyjny cyfrowej sieci wiedzy.

Podobne wyzwanie ułatwień rozwoju wiedzy podjęły 250 lat francuskie elity, standaryzując miary i wagi obrotu gospodarczego, opisując w encyklopedii definicje podstawowych pojęć, czy zestawiając w państwowych kodeksach reguły prawa. Co łącznie pozwoliło na pełne wykorzystanie możliwości drukarskich Gutenbergowskiego wydawnictwa do upowszechnienia wiedzy, trzy wieki po jego wynalezieniu jako innowacji gospodarczej.
Dziś w przeszukiwaniu sieci wiedzy Google pomaga nam w swoimi silnikami, Wikipedia pomaga swoimi encyklopedystami, pozostawiając ciągle dużo miejsca dla wprowadzania standardów edukacyjnych podpowiedzi. Szczególnie istotnych dla nie zawodowego prowadzenia zajęć domowej edukacji pracy solidarnej.
image
Rysunek 1. Model inicjacji i merytorycznego wsparcia konspektów domowej edukacji pracy solidarnej. Opracowanie własne Andrzej Madej.
Na rysunku 1 przedstawiam model inicjacji konspektów domowej edukacji pracy solidarnej z instytucjami merytorycznego wsparcia. Wydaje się, że powstająca w taki sposób narodowa przeglądarka dziejów, ułatwi trój pokoleniową solidarność rozwoju wiedzy.
Jeżeli ekonomiści wypracują wskaźniki jakości zmian dobrostanu społecznego, jeżeli Polska przyjmie samokształcenie w rodzinie za paradygmat cyfrowo humanizowanego systemu edukacji, jeżeli wyższe uczelnie podejmą zadanie przygotowania rodziców do prowadzenia zajęć domowej edukacji, warto by nestorzy podjęli role encyklopedystów sieci wiedzy.
image
Rysunek 2. Proces cyfrowej humanizacji edukacji. Opracowanie własne Andrzej Madej.
Na rysunku 2. przedstawiam zestawienie trzech inicjatyw cyfrowej humanizacji edukacji, podjętych w formie Petycji obywatelskich. Za tydzień w czwartej Petycji przedstawię oczekiwania modernizacji systemu ochrony zdrowia, opierającej się na postulowanych zasadach i instytucjach systemu edukacji.
Link do Petycji nr 1 z 9 grudnia 2020 do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o wartościowaniu efektów polityk i usług społecznych  https://www.salon24.pl/u/madej/1097876,pomiary-internetu-ludzi
Link do Petycji nr 2 z 16 grudnia 2020 do Ministra Edukacji i Nauki o uczelnianym inicjowaniu domowej edukacji historycznej https://www.salon24.pl/u/madej/1099479,uczelniana-kultura-pamieci
Poniżej tekst mojego dzisiejszego wystąpienia.
(…)
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Warszawa
W celu ułatwienia wykorzystywania nowoczesnych technologii dla podnoszenia kompetencji społecznych przez solidarny rozwój wiedzy, działając w interesie publicznym zwracam się w trybie art. 2. ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014, wnoszę o zainicjowanie prac badawczych nad wykorzystaniem aktywności społecznej osób starszych do usprawniania dostępu młodzieży do wartościowych treści dostarczanych przez instytucje kultury, odpowiednio do warunków organizacji konkursów na tematy zamawiane określonych przez Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dnia 19 marca 2019 w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”.
Petycja
o złożenie przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
propozycji tematu projektu zamawianego przez NCBiR:
„Upowszechnienie cyfrowych zasobów instytucji dziedzictwa narodowego
dzięki pracy dobroczynnej trzeciego pokolenia”.
Petycję składam w związku z przygotowaniami do zawiązania partnerstw strategii cyfrowych humanizacji systemów edukacji i ochrony zdrowia, których realizacja oparta będzie na samokształceniu w rodzinie jako jednej z kluczowych kompetencji społecznych.
Uzasadnienie
Zmiany demograficzne zachodzące w Polsce są szansą na zwielokrotnienie wykorzystania
cyfrowych zasobów bogactwa narodowego. Wymaga to przyjęcia prezentacji ścieżek dostępu do cyfrowych treści wprowadzanych do domeny publicznej przez instytucje kultury i dziedzictwa narodowego za jeden z celów zajęć domowej edukacji historycznej. I rozbudzenia praktyki korzystania z wiedzy dostarczanej cyfrowo przez instytucje kultury w samokształceniu przez całe życie.
Wydaje się, że kluczową rolę w realizowaniu tego celu mogą odegrać nestorzy. Z jednej strony jako dziadkowie wspierający rodziców w praktyce samokształcenia w rodzinie. Z drugiej strony jako twórcy konspektów domowej edukacji historycznej, zestawiający ścieżki dostępów do Internetowych treści odpowiednio do tematu konkretnych zajęć.
Lubię to! Skomentuj1 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Technologie