5 obserwujących
217 notek
36k odsłon
  200   0

Encyklopedyści sieci wiedzy

Takie jest zamierzenie przygotowywanego w Krakowie Konkursu na konspekty zajęć domowej edukacji historycznej o znaczeniu hierarchów Kościoła Katolickiego w drodze do Trzeciej Niepodległości. Zasadą konspektów wprowadzanych przez Konkurs do cyfrowej biblioteki podręczników domowej edukacji, będzie wskazywanie do cyfrowych zasobów pogłębiających wiedzę o zdarzeniach omawianych w trakcie zajęć.
Obecnie realizowane polityki społeczne, traktują aktywność trzeciego pokolenia nie jako kulturową szansę rozwojową, lecz jako powinność państwa wobec życiowej bezradności osób starszych. Dynamika gospodarki opartej na wiedzy oraz powszechność dostępu do nowoczesnych technologii, podnosi poziom kompetencji w każdym wieku. Możliwość wykorzystania tej kompetencji u osób kończących swoją aktywność na rynku pracy, powinna się stawać nowym motorem rozwoju bogactwa narodowego.
Wskazywanie przez rodziców oraz dziadków na cyfrowe zasoby instytucji kultury pamięci w zajęciach domowej edukacji historycznej, powinno tworzyć narodową przeglądarkę wiedzy o dziejach wspólnoty narodowej. Pozwalającą na przeniesienie metod edukacyjnych wypracowanych przy zagadnieniach historycznych, na równie bliskie praktycznym potrzebom rodzin, zagadnienia medyczne czy ekonomiczne. I uczyć samodzielności w korzystaniu z instytucji infrastruktury kultury zdrowia, w sposób analogiczny do korzystania z instytucji kultury pamięci.
Przewidując wzrost znaczenia domowej edukacji, od kilku lat rozważamy w Krakowie warunki jej rozwoju. Przygotowując Konkurs na konspekty zajęć domowej edukacji historycznej planujemy uruchomienie portalu, przydatnego nie tylko dla prowadzenia zajęć o tematyce historycznej ale również o tematykach medycznej i ekonomicznej.
Liczymy też na ożywienie refleksji ekonomicznej nad pożytkami z powszechnego i sprawiedliwego wykorzystywania nowoczesnych technologii dla podnoszenia dobrostanu społecznego dzięki pracy dobroczynnej. Liczymy, że ekonomiści wypracują nowe metody pomiaru relacji pomiędzy zmianami w poziomie kompetencji społecznych a zmianami poziomu dobrostanu społecznego. Czemu pomóc ma Petycja do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 o przedstawienie Dyrektorowi Narodowego Centrum Badań i Rozwoju potrzeby Konkursu na temat: „Wykorzystanie informacji internetowej do określania zmian w kompetencjach społecznych”.
Podobny cel ma Petycja do Ministra Edukacji i Nauki z dnia16 grudnia 2020 o Konkurs NCBiR dla tematu: „Uczelniane kursy gospodarki solidarności”. Sprawdzający warunki prowadzenia zajęć przygotowujących młodych rodziców do prowadzenia zajęć domowej edukacji pracy solidarnej, przez nauczycieli akademickich, z wykorzystywaniem świadectw dziedzictwa narodowego.
Łącznym celem naszych wystąpień o uruchomienie Konkursów NCBiR na tematy zamawiane, jest ułatwienie wyższym uczelniom tworzenie partnerstw z innymi instytucjami kultury i gospodarki, dla wprowadzania innowacji społecznych służących solidarnemu rozwojowi wiedzy w formie ekosystemów innowacji.
(...)
Andrzej Madej, Kraków. 
Lubię to! Skomentuj1 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Technologie