5 obserwujących
247 notek
41k odsłon
  102   0

Samokształcenie wspólnot

Internet ludzi wiary.

Wirus destrukcji

Prowadzona na Ukrainie konfrontacja militarna pomiędzy Rosją a USA usuwa z publicznej debaty problem wykorzystania algorytmów sztucznej inteligencji do centralnego sterowania naszym życiem. Gdy tymczasem wizja końca cywilizacji życia prezentowana jest już całkiem otwarcie przez proroków nowego porządku świata, wspieranych medialnie przez globalne korporacje technologiczne .{1}

Niehamowany przez refleksję ekonomiczną proces centralizacji zarządzania własnością gospodarczą, rozwija się równolegle z podobnie niehamowanym przez refleksję polityczną procesem centralizacji zarządzania administracjami publicznymi. Centralizacjami obejmującymi nie tylko administracje państw, ale i rosnące nad nami administracje instytucji ponadnarodowych, działające poza polityczną kontrolą tych rządzących, którzy w demokracji powinni być rozliczani przez rządzonych.

image

Rys. 1. Wirus kłamstwa destruktorem kultury jako integracyjnej dziedziny życia publicznego.

Jak pisałem w tekście Pomiędzy kiczem a memem, konsekwencją destrukcji wartości i norm przez przyśpieszane cyfrowymi algorytmami wirusy kłamstwa, jest tracenie zdolności do identyfikacji i ograniczania napięć, naturalnych dla rywalizacji opartej w ustroju gospodarowania na rozproszeniu własności oraz rywalizacji opartej w ustroju demokratycznym na rozproszeniu odpowiedzialności. Wskazałem też na słabość ekonomii jako na główną przyczynę nie podejmowania działań zaradczych wobec tych zagrożeń.


Rewolucja gospodarcza

Przedstawiłem jedną słabość ekonomii polegającą na zmistyfikowaniu znaczenia „etyki biznesu” {2}, rzekomo wprowadzającej wartości i normy kultury do świata rywalizacji gospodarczej. Ale nie mniej znaczące jest marginalne traktowanie w ekonomii znaczenia skutków czwartej rewolucji technologicznej (sztucznej inteligencji) {3}, która podważyła właściwą dla wolnego rynku zdolność do korygowania napięć w odpowiednich fazach cykli koniunkturalnych {4} (rys. 2).

image

Rys. 2. Skutki czwartej rewolucji technologicznej dla wolności.

Tymczasem epokowe zmiany zasad gospodarowania: (1) „Epoka danych”, zamiast „Epoki ekspertów”, (2) „Epoka zastosowań” zamiast „Epoki wynalazków” a w konsekwencji najważniejsza zmiana: (3) „Epoka zwycięzca bierze wszystko” zamiast „Epoki niewidzialnej ręki rynku”, prowadzą do systemowej polaryzacji dochodowej i strukturalnego bezrobocia. Dwóch głównych politycznych skutków ekonomii, z którymi przychodzi się mierzyć kulturze {5}.


Cyfrowe poszerzenie kultury gospodarowania

Dzieje się tak, bowiem przyśpieszająca dzięki sztucznej inteligencji rewolucja wprowadza zmiany kultury poznania do kultury gospodarowania. Wykazując przy tym gigantyczną przewagę możliwości regulowania kultury gospodarowania przez globalne centra standaryzacji nad możliwościami oddziaływania wspólnot narodowych.

image

Rys. 3. Zakresy cyfrowego poszerzania kultury gospodarowania.

Dla zanalizowania struktury tych procesów, warto jest za Janem Pawłem II przyjąć personalistyczne definiowanie kultury: „kultura to wszystko to co pomaga człowiekowi żyć z drugim człowiekiem”. Takie podejście pozwala na rozważanie znaczenia różnych porządków dostępu zarówno w zakresie cyfrowo poszerzonych zasobów wiedzy jak i czasu relacji oraz przestrzeni relacji (rys. 3).


Zatruty owoc cyfrowego drzewa

Obserwując realne skutki wykorzystywania wirusów kłamstwa przez globalne kampanie niszczenia języka i publicznych wartości, szczególny niepokój ludzi ceniących wolność musi budzić dynamiczny przyrost destrukcyjnego dla kultury wykorzystania samokształcenia jako jednego z trzech porządków dostępu do zasobów wiedzy przez stosujące metody uczenia głębokiego cyfrowe algorytmy sztucznej inteligencji. Przy równoczesnym lekceważeniu w politykach publicznych wsparcia dla samokształcenia wspólnotowego, jako dla obecnej w naszej kulturze od wiek wieków formy solidarnego rozwoju wiedzy (rys. 3).

image

Rys. 4. Zatruty owoc cyfrowego samokształcenia algorytmów Sztucznej Inteligencji (AI).

Tymczasem wiele organizacji społecznych wciąż jeszcze posiada rozbudowane sieci współpracy, dające się wykorzystać dla popularyzacji różnych form samokształcenia opartego na wartościach. Może z tego powodu Kościół Katolicki jako jedna z takich organizacji jest szczególnie atakowany przez promotorów globalnego sterowania.


W naszym Kraju nad Wisłą

Uważam, że przyczyną groźnej dla wolności przewagi wpływu globalnych centrów kultury poznania na cyfrowo poszerzaną kulturę gospodarowania nad wpływami lokalnych ośrodków kultury poznania, jest dominacja w naszym życiu społecznym relacji czasu spontanicznego nad relacjami czasu wiecznego i dominacja relacji w przestrzeni sieci nad relacjami w przestrzeni miejsca. Natomiast bezpośrednim skutkiem takiego ułożenia porządków dostępu do relacji międzyludzkich jest dominacja w samokształceniowym porządku dostępu do zasobów wiedzy, wykorzystania cyfrowych algorytmów wobec wykorzystania wspólnot solidarności.

Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale