5 obserwujących
241 notek
40k odsłon
  198   0

Narodowa samorządność edukacyjna

Zachowanie wolności w warunkach cyfrowej dynamiki, wymaga wprowadzania nowych form samoregulacji życia publicznego.

Zintegrowanie strategii zmian

Coraz wyraźniej widać, że bez solidarności międzypokoleniowej, wprowadzenie cyfrowych innowacji przekształci ustrój usług społecznych w system cyber-zniewolenia. Dla zatrzymania tego procesu, nie wystarcza oparcie strategii humanizacja uczenia i humanizacji leczenia na potencjałach solidarności rodzin. Koniecznym jest jeszcze zintegrowanie rozwoju Polski, strategią narodowej samorządności edukacyjnej elit. Wprowadzenia nowego wymiaru dla ustroju demokratycznego uczestnictwa obywateli w sprawach Rzeczpospolitej.

image

Rys. 1. Samorządowa integracja strategii modernizacji uczenia i leczenia. Opracowanie własne Andrzej Madej.

1. (UCZENIE) Warunkiem powszechnego i sprawiedliwego wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technologii w edukacji, jest zmiana modelu uczenia. Model uczenia skupionego na nauczycielu, nie odpowiada dynamice kultury poznania otwartych zasobów wiedzy. Skupienie edukacji na uczniu, wymaga wykorzystania potencjałów solidarności międzypokoleniowej, oparciem ustroju powszechnej edukacji na zasadzie samokształcenia w rodzinie. https://www.salon24.pl/u/madej/905881,integrowanie-edukacji 

2. (LECZENIE) Warunkiem powszechnego i sprawiedliwego wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technologii w medycynie, jest zmiana modelu leczenia. Model leczenia skupionego na lekarzu, nie odpowiada dynamice kultury zdrowia cyfrowej diagnostyki. Skupienie leczenia na pacjencie, wymaga wykorzystania potencjałów solidarności międzypokoleniowej, oparciem ustroju zdrowia publicznego na zasadzie samopomocy zdrowia. https://www.salon24.pl/u/madej/966668,strategia-cyfrowej-humanizacji-polskiego-systemu-ochrony-zdrowia

3. (SAMORZĄDNOŚĆ) Warunkiem powszechnego i sprawiedliwego wykorzystania nowoczesnych narzędzi w życiu publicznym, jest zmiana modelu samorządności. Model samorządności skupiony na terytorium, nie odpowiada dynamice kultury politycznej horyzontalnej komunikacji. Skupienie samorządności na wspólnych wartościach, wymaga wykorzystania potencjałów solidarności trzeciego pokolenia, dla powiększania cyfrowych zasobów bogactwa narodowego oraz dla społecznej autoryzacji obywatelskiej tożsamości na zasadzie narodowej samorządności edukacyjnej nestorów.

Etos inteligencji trzeciego pokolenia

W połowie XIX wieku w Poznaniu Polski filozof Karol Libelt formułuje jako pierwszy w świecie pojęcie inteligencji jako grupy społecznej, która z racji swojego wykształcenia powinna przewodzić narodowi. Wiąże on proces wybierania do elity narodowej, nie na podstawie kooptacji przez posiadających władzę, ale na podstawie gotowości kompetencyjnej i moralnej do podjęcia służby społeczeństwu 1). W rozprawie pt. "O miłości Ojczyzny" (1844) pisze on o inteligencji: – „Stanowią ją ci wszyscy, co troskliwsze i rozleglejsze odebrawszy po szkołach wyższych wychowanie, stają na czele narodu jako uczeni, urzędnicy, nauczyciele, duchowni, przemysłowi zgoła, którzy mu przewodzą wskutek wyższej swojej oświaty.”

Pojęcie to szybko zostało powiązane w Wielkopolsce z etosem i praktyką pracy organicznej, podejmowanej przez inteligencję dla ułatwiania słabszym warstwom społecznym korzystania z nowych technologii. Po wzbogaceniu przez kulturę narodową o nowe instytucje gospodarcze odpowiednie dla solidaryzmu społecznego, idea pracy organicznej upowszechniła się na całym terenie pozostającej pod zaborami Polski.

Współcześnie, w czasach gospodarczego zobowiązania do edukacji przez całe życie, wydaje się że inteligencka powinność elity narodowej, powinna stanowić patriotyczne zobowiązanie udziału w solidarnym rozwoju wiedzy. Zobowiązanie najlepszych z nas do udziału w demokratycznych instytucjach narodowej samorządności edukacyjnej, jako jednej z form pracy dobroczynnej dla podnoszenia dobrostanu społecznego.

Infrastruktura narodowej samorządności nestorów

Przemiany gospodarcze i demograficzne zwiększają możliwości dynamicznego udziału osób kończących okres zawodowej rywalizacji o sukces indywidualny, w podejmowaniu solidarnego wysiłku dla pomyślności wspólnoty. Naturalne dla trzeciego pokolenia traktowanie wolności jako prawa do odpowiedzialności, pozwala na przestawienie się z roli seniora, obciążonego powinnościami prywatnymi, do roli nestora podejmującego powinności dla wspólnych wartości.

Proponowane urządzenia ustroju narodowej samorządności edukacyjnej nestorów, służyć mają wypełnianiu obywatelskich obowiązków pracy dobroczynnej dla solidarnego rozwoju wiedzy. Podejmowaniu nowego wymiaru korzystania z wolności.

W podstawowym wymiarze tej aktywności, wskazanym na rysunku 1 jako platforma Autoryzacji, zadaniem członków Klubów Rozwoju Polski, jest pozyskiwanie, opracowywanie i cyfrowe prezentowanie tych opracowań w Gromadzkich Repozytoriach Pamięci. Uzupełniającym do tego zadaniem jest identyfikacja obywatelskiej tożsamości autorów wprowadzanych opracowań, czyli charakterystyka ich zaangażowania w sprawy publiczne.

Lubię to! Skomentuj4 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Technologie