Ułożenia
Sztuka to fizyka bez matematyki
3 obserwujących
121 notek
81k odsłon
  108   1

Maszyna biznesu zanurzona w energetycznym polu elektromagnetycznym

Chłodnia kominowa
Chłodnia kominowa

Gospodarka, OZE

Innowacyjna chemia energetyczna?

Przesłanka: zmiana natężenia pola elektrycznego (elektromagnetycznego).

Woda w tej idei wybrana jest jako tanie medium energetyczne posiadające wiele możliwości przemiany form energii na energię kinetyczną i potencjalną pod wpływem zmian natężenia pola elektrycznego (stanowiących zamianę dotyczącą zmian pola elektromagnetycznego) na poziomie atomowym/cząsteczkowym, tj. przemieszczanie się atomów, molekuł, jonów, rotacja, oscylacje, poziomy energetyczne elektronów, oddziaływania międzycząsteczkowe. Przyroda przetwarza energię elektromagnetyczną fotonów w biostrukturach. Przemiany energetyczne są skwantowane. Wpływ zmian natężenia pola elektrycznego (elektromagnetycznego) na struktury atomowe/cząsteczkowe zależy od energii fotonów, E = hv. Zmiany natężenia pola elektrycznego działają również na nośniki ładunku elektrycznego niezwiązane w strukturach materii. Stąd ułożenie w zbiorniku cząsteczek wody z elektronami nienależącymi do cząsteczek wody. Elektrony te jako bardziej "swobodne" - dalej umownie określane jako elektrony swobodne dla rozróżnienia względem elektronów związanych, które stanowią cząsteczkę wody - powinny być bardziej wrażliwe od cząsteczek wody na każde zmiany natężenia pola elektrycznego (elektromagnetycznego).

Zatem czy elektrony swobodne mogą być pośrednikiem w przemianie form energii z cząsteczkami wody?

Ułożenie: elektrony swobodne przyjmują zmianę energii kinetycznej w formie ciągłej oraz przekazują cząsteczkom wody zmianę tej w formie skwantowanej? Gdyby to było możliwe, to elektrony te mogłyby zmieniać energię kinetyczną i potencjalną, wzbudzać, jonizować, rozdzielać cząsteczkę wody na tlen i wodór, generować w układzie oddziaływania elektromagnetyczne, przemiany fizyczno-chemiczne. Przemiana taka utrzymana w czasie byłaby odwracalna. Raz wzbudzona zmiana natężenia pola elektrycznego (elektromagnetycznego) nie zanika. Energia tej zmiany, energia fotonów, może być zamieniona na energię związaną z nośnikiem ładunku elektrycznego: fotony -> elektrony swobodne -> H2O (skwantowana forma struktury molekularnej materii).

image

W tym ułożeniu innowacyjna chemia energetyczna oparta jest na nadmiarowej ilości nośników ładunku elektrycznego w układzie w postaci elektronów swobodnych. Współczesna elektroenergetyka oparta jest na zrównoważonej ilości nośników elektrycznych ładunków dodatnich i ujemnych.

Idea:

wpływ zewnętrzny zmian natężenia pola elektrycznego (elektromagnetycznego) na swobodne elektrony -> nieskwantowana zmiana energii kinetycznej swobodnych elektronów -> skwantowane oddziaływanie energetyczne swobodnych elektronów na strukturę cząsteczki wody

Przyroda gromadzi energię fotonów poprzez przetwarzanie jej w biostrukturach przez długi okres czasu. Inwestor potrzebuje technologii i techniki, wstawienia w naturę termodynamiczną elektromagnetycznego otoczenia energetycznego układu, maszyny, wymyślonego cyklu przemiany o wiele krótszego, a nawet co najwyżej 24 godzinnego. Węgiel, gaz ziemny, ropa naftowa, pierwiastki paliwa nuklearnego, to formy naturalnego magazynu materialnych środków energetycznych. Na tym rozwinięty został przemysł. Cywilizacja techniczna potrzebuje własnej metody magazynu energii, skoncentrowania mocy energetycznej, niezależnej od materialnych środków kopalnych. Korzystanie z form energii przez przemysł, maszyny, związane jest z tarciem, wytwarzaniem promieniowania termicznego. Jesteśmy zanurzeni w energetycznym polu elektromagnetycznym. I w zakresie technicznym w objęciu naturalnych zmian natężenia pola elektrycznego (elektromagnetycznego) potrzebujemy urządzenia elementarnego, energetycznego, ekologicznego, ekonomicznego, umożliwiającego sterowanie, ukierunkowanie, uporządkowanie, przemiany form energii.

Dodane 04.09.2021 r.

Miara:

Zmiana w układzie energii elektromagnetycznej (Ef) na energię kinetyczną elektronów (Ek) i jej zmiana na zmianę formy energii związanej z ruchem (postępowym, wirowym) molekuły wody (Em) oraz w kwantowej strukturze molekularnej cząsteczki wody (Es):

ΔEf (fotony) -> ΔEk (elektrony) -> ΔEm (molekuła wody) w tym przypadki ΔEs (kwantowa struktura H2O)

Zatem w pierwszym przybliżeniu układa się statystyka prawdopodobnieństwa skwantowanego oddziaływania energetycznego swobodnego elektronu z ułożeniem energetycznym cząsteczki wody. Zmiany natężenia pola elektrycznego (elektromagnetycznego), fotony, oddziałujące ze swobodnymi elektronami zmieniają ich prędkość (kierunek i szybkość). Elektron swobodny musi posiadać odpowiednią energię kinetyczną o wartości dopasowanej do zmiany kwantowej w strukturze molekuły wody. Gdy posiada za małą energię kinetyczną, aby dokonać ingerencji w wewnętrzny układ energetyczny molekuły wody, to się odbije od cząsteczki wody, zmieniając swój oraz jej pęd i energię kinetyczną. Aby elektrony swobodne ingerowały w wiązania wodorowe, dokonywały jonizacji cząsteczki wody, rozdzielały molekuły wody na atomy wodoru i tlenu, to muszą posiadać stosowną do tych zmian kwantowych energię kinetyczną.

Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale