Wikipedia: Kołyska Newtona
Wikipedia: Kołyska Newtona
mannet mannet
421
BLOG

Przedszkole nowej fizyki (szkic idei)

mannet mannet Technologie Obserwuj notkę 36

Technologie, Nauka

Ruch

Szkic idei: natura w zmyślonych ułożeniach.

*
Co tu - link: eksperyment medialny - się dzieje?
Dlaczego tak się dzieje w zmyślonym ułożeniu?

Nie zaglądaj do Wikipedii (link) - wymyśl opis.

*
Start-up:
Ruch pierwszej kulki przenika przez trzy kulki i wnika do piątej kulki.
*
Dopisane po komentarzach:

1. Jedne kulki się wahają, a inne się nie wahają.

2. Wszystkie kulki (K) są takie same. K1 = K2 = K3 = K4 = K5

3. Ruch jednej kulki zamienia się w spoczynek, a spoczynek innej, jednej kulki zamienia się w ruch.

4. Przenikanie ruchu zaczyna się na "czubku" w środku powierzchni kulek będących w spoczynku.

5. Ruch wnika w spoczynek i przenika przez spoczynek.

6. Kulki, które się poruszają, tak samo się poruszają.

7. Kulki mają taką sama barwę, kształt, masę, a te które się poruszają, mają taki sam ruch, prędkość.
*
03.12.2023
Zatem można by zapisać (m - masa każdej kulki, v - prędkość kulki poruszającej się, Δv - zmiana prędkości):

- dla kulek poruszających się:
1). m = m1 = m5 ; m > 0;
2). v1 v5; v1 v5;
3). (barwa, kształt, m, v1) → (barwa, kształt, m, v5);
4). (barwa, kształt, m, v1) ← (barwa, kształt, m, v5);

5). (m, Δv1) → (m, Δv5);
6). (m, Δv1) ← (m, Δv5);
7). Δt1 = Δt5;

- dla kulek nieporuszających się:
8). m = m2 = m3 = m4; m > 0;
9). v = v2 = v3 = v4 = 0;
10). (m, Δv2) = (m, Δv3)  = (m, Δv4);

- dla wszystkich kulek:
11). (m1, Δv1) → (m2, Δv2) = (m3, Δv3)  = (m4, Δv4) → (m5, Δv5);
12). (m1, Δv1) ← (m2, Δv2) = (m3, Δv3)  = (m4, Δv4) ← (m5, Δv5);
13). m = m1 = m2 = m3 = m4 = m5; m > 0;
14). Δv1 (przed i po ruchu) = 0 = Δv2 = Δv3 = Δv4 = 0 = Δv5 (przed i po ruchu);
*
8. Kulki poruszające się zderzają się z jedną, pierwszą kulką nieporuszającą się.

9. W trzy kulki ruch wnika i je nie porusza, a w dwie kulki ruch wnika i je porusza.

10. Zmiana w czasie ruchu kulek poruszających się jest podobna, symetryczna.

11. Prędkość kulek poruszających się przenika przez kulki nieporuszające się.

12. Kulki poruszające się przyklejają się i odkleją się od kulki nieporuszającej się.

13. Kulki nieporuszające się są zawsze ze sobą sklejone czubkami w środku powierzchni kulek.

14. Masa kulek nie zmienia się w trakcie ich ruchu oraz zderzeń i odbicia, ich masa nie przenika.
*
Rysunek 1 (w.01):

image*
15. Zmiana prędkości kulki K1 po zderzeniu się z kulką K2 przenika w inną zmianę prędkości w kulkach będących w spoczynku K2, K3, K4, a następnie przenika do kulki K5 przed jej odbiciem się od kulki K4 w podobną zmianę prędkości kulki K5. Zmiana prędkości kulek K1 i K5 jest zachowana w kulkach K2, K3, K4.

16. Okresy czasu Δt1 i Δt5 zmiany prędkości Δv1 = Δv5 kulek K1 i K5 są takie same.

17. Ruch i jego przenikanie dzieje się wewnątrz spoczynku.

18. Zmyślone ułożenie techniczne kulek jest ułożeniem zjawiska natury w spoczynku.

....

***

04.12.2023
Narysowanie kulek (obwodów od pieniążka 10 gr, 2 zł, 5 zł) zmienia masy kulek, jednak w każdym osobno przypadku ich masy są sobie równe. Zatem rysunek z kulkami o różnych masach, ale suma mas kulek względem poprzedniego rysunku jest taka sama.

Rysunek 2 (w.01):

image

*
19. Tata, mama i dziecko mają różną masę i gdy biegną razem, to mają taką samą prędkość.
*
Każda kulka ma parę "butów" - M (masa) i v (prędkość, zmiana prędkości). Masy i prędkości mogą być różne oraz mają wspólny czas (t, Δt): (Ma, Δva); (Mb, Δvb); (Mc, Δvc). Potrzeba coś wspólnego dla M i Δv:

15). 3 * 5 = 5 + 5 + 5 = 15
16). 5 * 3 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15

17). 3 jabłka * 5 jabłek = 15 jabłek; 5 gruszek * 3 gruszki = 15 gruszek
18). 3 jabłka * 5 gruszek = 15 owoców; 5 jabłek * 3 gruszki = 15 owoców

19). M * Δv = masyruch

*
20. Masyruch wymaga, aby masa zależała od czasu, inaczej nie będzie z tego owoców.
*
Czas Δt jest w Δv (Δv = Δr(t)/Δt), zatem musi być również w masie ΔM(t)/Δt * Δr(t)/Δt, wówczas iloczyn nazwiemy wyrazem pęd:

20). M * v = pęd - czyli pęd to jest coś wspólnego w czasie dla masy i prędkości.

Zmiana masy ulokowana w zmianie położenia:

21). M * Δr(t)/(Δt)^2; niech  a = Δr(t)/(Δt)^2, wówczas będzie ułożenie M * a.

Co to jest ta dziwna zmiana masy w czasie, aby masyruch był pędem?
Czyżby to ona przenikała do kulki, przemieszczała się z kulki do kulki?

*
05.12.2023
Rysunek 3 (w.01):


image

Δr/Δt - to pomysł ułożenia zmiany wektora położenia od punktu do punktu w czasie, prędkości v, ale jeszcze nic się nie porusza. W idei punktu materialnego, punkt zawiera masę, zatem w idei prędkości v masa będzie się poruszać - teraz reprezentacją opisu (punkt, wektor położenia, masa (zależna od czasu), prędkość) jest pęd, ruch masy. Aby nastąpił ruch masy w tym ułożeniu, to musi zachodzić zmiana pędu w czasie Δp/Δt.  "Pęd mobilny" (Pm) ujęty jest jako iloczyn pędu i prędkości:

22). Pm = p * v,  r = r(t); m = m(t)

23). Pm = mv2

Pęd mobilny przenika przez kulki.

*
06.12.2023
Pęd jest wielkością wektorową (podobnie jak r i v). Pęd mobilny jest zdewektoryzowany i jest już wielkością skalarną.
Rysunek 4 (w.01):

imagePrzemieszczający się punkt materialny zawierający masę zależną od czasu, poruszającą się z prędkością v, reprezentuje wektor pędu położony na prostej stycznej do toru ruchu. Możliwe jest powiązanie w powyższej idei "pędu mobilnego" z pędem prezentowanym przez wektor mający punkt początkowy na linii toru:

24). p = d((1/2)Pm)/dv

25). p = d((1/2) · mv2)/dv

Zatem pojawia się możliwość ułożenia związanego z opisem ruchu w postaci oznaczonej jako:

Ek = (1/2) * mv2; zwanej energia kinetyczną.

p = dEk/dv; wartość wektora pędu w punkcie stycznym do toru ruchu

*
21. Największa prędkość v w ułożeniu technicznym zawarta jest w zjawisku natury spoczynku.

22. Pęd mobilny (mv2) zawarty jest w domenie natury spoczynku.

23. W idei pędu mobilnego Pm = mv * v masa zależy od prędkości. Aby pomnożyć masę przez prędkość, m * v, masa zależała od czasu, ponieważ prędkość zależała od czasu, zatem m = m (t, v).

24. Do ułożenia technicznego kulek została dodana energia potencjalna (E = mgh) poprzez podniesienie pierwszej kulki (K1) na wysokość h stanowiącej odległość pomiędzy równoległymi liniami poziomami przechodzących przez środek kulki (K1).
*
mannet
O mnie mannet

Blog: "Ułożenia" - sztuka to fizyka bez matematyki. * W przyrodzie są tylko dźwięki i więcej nie ma w naturze muzyki. Talent nie pochodzi z tej Ziemi. * Monter ułożeń niemożliwych [ komentarze ].

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Technologie