Ułożenia
Wszystkie polityki pochodzą od muzyki.
1 obserwujący
129 notek
18k odsłon
169 odsłon

Nowe pole, antygrawitacyjne, nowy biznes, kosmiczny zysk.

Wykop Skomentuj2

Matematyczne zasady filozofii ufizycznienia.

Napęd polowy, czyli odpychanie się przeciwnych pól.

Przesłanka: Napęd antygrawitacyjny to technologia i technika ułożenia źródła pola.


W notce "Krótkie wprowadzenie do antygrawitacji kwantowej" bloger Wójek Ziggy z Ameryki wskazuje rysunek poglądowy:
image

Rysunek można ukazać inaczej:

image

Wstawiamy miernik między elektron i pozyton, q(-) i q(+), w równej odległości od źródła pola.

Podobnie jest przypadku osobno materii i antymaterii, np., w kosmicznej chmurze wodoru.

image

image
Najmniejsza odległość między ładunkami elektrycznymi w chmurze wodorowej jest pomiędzy elektronami atomów wodoru. Zatem atomy wodoru powinny się odpychać w wyniku odpychania się tych elektronów. I się odpychają, ale również przyciągają się, co czyni masa grawitacyjna Newtona. Bloger Wójek Ziggy z Ameryki "przesuwa masę Newtona" z jądra atomu do obszaru wyznaczonego przez elektryczny moment dipolowy, uwzględniając inne czynniki:

"Całkowita masa atomu wodoru =
    energia EMD (elektryczny moment dipolowy) +
    dwie energie MMD (magnetyczny moment dipolowy ): elektronu i protonu +
    dwie energie momentów pędu: elektronu i protonu. 
Ale energia magazynowana w wektorze EMD,  to jedyna energia w atomie wodoru, która podlega zmianom w wyniku absorpcji i emisji fotonów."

Możliwe są fotony pochodzenia z poziomu w skali atomowej i fotony pochodzenia z poziomu w skali jądra atomowego (składającego się z protonów i neutronów, czyli, m.in., z kwarków posiadających własności elektryczne). W tym ułożeniu masa jest efektem elektromagnetycznym, własnością strukturalną ułożenia ładunków elektrycznych.

Jądrowa, atomowa, molekularna, masa to miara ułożenia strukturalnego własności naturalnych elektryczności i magnetyzmu, natężenia pól i ładunków elektrycznych oraz i ich wzajemnego ruchu, jako forma energii pola elektromagnetycznego, co wynika, m.in., z E = hv, E = mc2. I w tym ułożeniu, to właśnie taka masa czyni pole grawitacyjne. I najważniejsze, że taka masa posiada nową własność o możliwości technicznej - można zmienić jej zwrot działania poprzez zmianę zwrotu elektrycznego momentu dipolowego. Czyli ułożyć technologią i techniką źródło pola antygrawitacyjnego wykorzystując wybrane własności natury i środki produkcji.

Zatem ścieżka do Nagrody Nobla blogera Wójek Ziggy z Ameryki wiedzie również przez macierz postępu AGH x NBP (A - aktywność, G - gospodarka, H - humanizm; N - nauka, B - biznes, P - polityka):

image

*
Krótka legenda matematycznych zasad filozofii przyrody:
Między ideą i miarą. Formuła dp/dt, gdzie p oznacza pęd (p = mv, m to masa, v to prędkość), a t to czas, przy czym v = dr/dt, gdzie r to wektor położenia. Zatem są trzy idee: masa, czas, przestrzeń. I dla każdej jest miara, jednostka: 1kg [kilogram], 1s [sekunda], 1m [metr]. Każda jednostka jest wyborem wzorca. Nie wiem co to jest masa, ale wiem ile razy trzeba dodać jednostkę masy wzorca, aby umownie zmierzyć 60 kg. Nie wiem co to jest czas, ale wiem ile razy trzeba dodać jednostkę wzorca, aby umownie zmierzyć 60 sekund, przy tym pomiar czasu: zegar musi rytmicznie wskazać 60 razy, a nie tylko 60 razy, jak w idei jednostki masy, stąd jednostką czasu jest jednostka rytmu. Nie wiem co to jest przestrzeń, ale wiem ile razy trzeba dodać jednostkę wzorca, aby umownie wskazać odległość. Wielkość fizyczna wybranej jednostki nie jest istotna. Istotne są razy [dodawanie] i trzeba umieć liczyć, zatem dochodzi matematyka. Nic nie wiem, jednostki są wybraniem dzięki zdolności rozróżnienia, tu i tam, przed i po, w jednej ręce [szalki] bardziej ciągnie w dół, niż w drugiej. I co z tego, że nic nie wiem? Mam relacje zmyślonych idei i ich jednostek miary oraz formułę matematyczną. Czy matematyka jest tu istotna? Może inne idee, wielkości, wzorce, dałyby inną, matematyczną, równoważną formułę dla dp/dt? Nie wiem co to jest masa, nie wiem co to jest czas, nie wiem co to jest przestrzeń, ale umiem policzyć ruch. Sukces. Hipotez zatem nie czynię.

*
Blogera Wójek Ziggy z Ameryki na podstawie swojej hipotezy czyni "Techniczny schemat elementarnego pędnika antygrawitacyjnego". Zatem w macierzy postępu idea i miara przechodzi do komórki GN (droga do Nagrody Nobla) i komórki AB (droga na giełdę). Gdy trafi do fabryki, to będzie wymagała nowej, kosmicznej, polityki. Największym rynkiem pracy na Ziemi będzie ewolucja kosmiczna.

Wykop Skomentuj2
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Technologie