15 obserwujących
139 notek
133k odsłony
  199   0

Tomasz Komenda - odszkodowanie, zadośćuczynienia – a roszczenie zwrotne…

Tomasz Komenda - odszkodowanie oraz zadośćuczynienia za krzywdę – a roszczenie zwrotne do osób, które jako organ procesowy (Policja, Prokurator, Sąd) swoim bezprawnym działaniem spowodowały niesłuszne skazanie…

Czy i jakiej działania prawne podejmie Prokuratura po uprawomocnieniu wyroku dotyczącego przyznaniu Tomaszowi Komenda odszkodowania oraz zadośćuczynienia za krzywdę…

         Przypomnę, że na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Opolu Tomasz Komenda otrzyma odszkodowanie w kwocie 811533,12 zł oraz 12 mln złotych zadośćuczynienia za 18 lat niesłusznego pobytu w więzieniu za zbrodnię, której Tomasz Komenda nie dokonał.

         W powyższej sytuacji może mieć zastosowanie przepis art.557 kodeksu postępowania karnego, który stanowi, że w razie naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za krzywdę Skarb Państwa ma roszczenie zwrotne do osób, które jako organ procesowy (Policja, Prokurator, Sąd) swoim bezprawnym działaniem spowodowały niesłuszne skazanie. 

         Powództwo dotyczące w/w roszczenia może wytoczyć w postępowaniu cywilnym prokurator lub organ, który jest powołany do reprezentowania Skarbu Państwa.

        Jeżeli prokurator nie dopatrzy się podstaw do wytoczenia powództwa, wydaje w tej kwestii postanowienie i zawiadamia o tym uprawniony organ.

         Na marginesie dodam, że w praktyce z udowodnieniem bezprawnego działania takim osobom i związku z niesłusznym skazaniem różnie bywa… i to nie tylko w zakresie tego przepisu z kpk jak i przepisów z innych dziedzin prawa, gdzie także są przewidziane roszczenia zwrotne Skarbu Państwa m.in. za wydawane „chybione” decyzje, postanowienia itd…. 


Lubię to! Skomentuj6 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale