Blog
marek czeszkiewicz
marek czeszkiewicz
0 obserwujących 90 notek 105580 odsłon
marek czeszkiewicz, 5 stycznia 2019 r.

Czy w celu wykonywania określonych zadań konieczne jest łamanie przepisów prawa….

163 1 0 A A A
Marek Czeszkiewicz
Marek Czeszkiewicz

      Sąd, Prokuratura - czy w celu wykonywania określonych zadań konieczne jest łamanie przepisów prawa….

   Pod koniec 2018 roku odbyły się protesty pracowników administracyjnych sadów i prokuratur. W powyższych protestach uczestniczyli, w tym także je popierali czynni sędziowie, prokuratorzy, którzy w większości przed 2016 rokiem zajmowali decyzyjne stanowiska, pełnili różne funkcje, a obecnie są przeciwnikami jakichkolwiek zmian w wymiarze sprawiedliwości, prokuraturze, służbach.

        Każda grupa zawodowa, w tym także pracownicy sądów i prokuratury mają prawo do zabiegania o wyższe wynagrodzenia i lepsze warunki pracy odpowiadające ich aspiracjom, komfortowi pracy, jednak ich zgoda (wierzę, że nieświadoma…) na udział w nich i poparcie sędziów i prokuratorów, którzy przed 2016 rokiem byli ich zwierzchnikami musi wzbudzać pewne wątpliwości…. Dlaczego teraz a nie przed 2016 rokiem, dlaczego z w/w… itd….

          W powyższym kontekście przypomnę, że jeszcze za rządów PO-PSL, w ramach projektu "Monitoring stresu zawodowego w sądach i jego skutków zdrowotnych" zostały zrealizowane badania "Temida 2015”. Wzięli w nim udział pracownicy sądów z wszystkich grup zawodowych, w tym zarówno sędziowie i referendarze, jak i kuratorzy, urzędnicy sądowi oraz pracownicy obsługi wszystkich typów sądów.

         Po przeczytaniu wyników w/w niezależnego badania "Temida 2015" dowiedzieliśmy się tego co było i niestety jest tylko „wewnętrzną tajemnicą” choć nie tylko tego środowiska.

         Poniżej kilka odpowiedzi jakich udzielili w/w badani, którzy obecnie idą ramię w ramię ze swoimi w większości byłymi przełożonymi, do których wtedy odnosili n/w odpowiedzi:

- 20% - w celu wykonywania określonych zadań konieczne jest łamanie przepisów….

- są zdani sami na siebie i nie mają wsparcia u przełożonych……

- nie mają poczucia, że w trudnych chwilach mogą znaleźć u przełożonych zrozumienia…

- przełożeni rzadko kiedy w trudnej sytuacji okażą praktyczną pomoc…

- badani pracownicy z sądów rejonowych w bardzo małym stopniu czują się pewnie i bezpiecznie w obecności przełożonego….

- 80 % badanych jest narażona na czynniki mobbingogenne….

 - 56% badanych stwierdziło, że w ich organizacji istnieje przyzwolenie na działania mobbingowe wobec wybranych pracowników (wykluczanie z życia społecznego, nękanie, zastraszanie) a między różnymi grupami pracowników panują złe stosunki….

- 70 % badanych stwierdziło, że styl zarządzania panujący w sądach opiera się na nadmiernej kontroli podwładnych, ich niesprawiedliwym traktowaniu, braku obiektywnych norm i zasad pozwalających na traktowanie wszystkich pracowników jednakowo, a także braku kompetencji przy jednoczesnym nikłym samokrytycyzmie ze strony zarządzających.”

         Powstają pytania, w szczególności dotyczące sądów rejonowych, w których pracuje w przeważającej mierze „nowe pokolenie” – skąd ta młoda przecież kadra nabyła taką mentalność, skąd, a może od kogo czerpała, czerpie takie wzorce zachowania m.in. wyższości, buty, arogancji, nepotyzmu itd. rodem z wydawała mi się już przeszłego prl-owskiego wymiaru sprawiedliwości…..

        Chciałbym także, może naiwnie, usłyszeć wyjaśnienie stosowanych instytucji, co znaczą w istocie odpowiedzi badanych, w tym także sędziów, referendarzy itd., a więc osób stosujących wymiar sprawiedliwości: „że w celu wykonywania określonych zadań konieczne jest łamanie przepisów”… Podkreślam, ze w/w badania przeprowadzono przed 2016 rokiem.

           Wnioski i opinie pozostawiam czytającym….

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/922581,pracownicy-sadow-stres-mobbing-temida-2015.html


Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

Prawnik, w tym adwokat, poprzednio m.in. prokurator. Jestem absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (poprzednio Filia Uniwersytetu Warszawskiego), który ukończyłem z wyróżnieniem, w tym z „Diploma Honorificum”. Ukończyłem także z wyróżnieniami: Podyplomowe Studia Prawa Dowodowego Wydział Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Podyplomowe Studia Problematyki Przestępczości Zorganizowanej i Terroryzmu Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowe Studia Prawa Podatkowego Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Szkołę Administracji Publicznej, aplikację prokuratorską etatową, egzamin prokuratorski z wynikiem bardzo dobrym, asesurę itd. Posiadam status osoby pokrzywdzonej IPN nr BUBi-III-4432-91(WP-119-7-03). Służyłem Rzeczypospolitej Polskiej jako prawnik oraz funkcjonariusz : do 2010 roku na stanowisku Dyrektora Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie, a wcześniej w Prokuraturze i innych służbach państwowych. Posiadam poświadczenie bezpieczeństwa m.in. do najwyższych klauzul. Byłem wielokrotne nagradzany za wyniki i osiągnięcia. Pisałem prace m.in. z uwarunkowania przestępczości zorganizowanej Polsce, zakazy dowodowe w polskim procesie karnym, instytucji świadka anonimowego - zagadnienia wybrane, rodzaje i metody stosowania kontroli operacyjnych, metody przesłuchań, działania operacyjne, metody taktyki, metody strategii, i inne. Uczestniczyłem w programach, szkoleniach, konferencjach resortowych, akademickich m.in. z zakresu korupcji, taktyki i techniki czynności śledczych oraz operacyjnych, strategii i inne, w tym prowadzonych przez międzynarodowych ekspertów Prowadziłem różne specjalistyczne szkolenia funkcjonariuszy różnych służb i urzędów. Od 2010 roku pracowałem w Kancelariach Adwokackich, Radców Prawnych. Obecnie jestem adwokatem i prowadzę indywidualną kancelarie adwokacką. Pomagałem w miejscach powodzi pośrednio i bezpośrednio m.in. Tarnobrzeg 25.05.2010-03.06.2010, Wrocław 12.07.1997-29-07-1997. Pomagałem i pomagam innym, w tym czynny m.in. organizacjom harcerskim, wolontariat m.in. w Caritas, Hospicjum i Fundacjach pomagającym chorym, w tym dzieciom z chorobami nowotworowymi, bezrobotnym i bezdomnym. Moje zainteresowania obecnie, to, m.in. psychologia człowieka, prawo, polityka, sport, konie, teatr, książka i inne. Moje credo życiowe, to, m.in.: „Veritate sequi et tuerii iustitia” - iść za prawdą, nie zapomnieć o sprawiedliwości.

Ostatnie notki

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • @Bohdan Ozerski Tak składa się, że w Warszawie jestem codziennie, a ad do treści Pana...
  • @Harcownik  Podzielam i jest na to wiele argumentów...
  • @Harcownik  cdn. dodam, że inną kwestią jest także, czy bank dokonał należycie sprawdzenia...

Tematy w dziale Społeczeństwo