MarketNews MarketNews
24
BLOG

Innowacyjny gen firm francuskich pozostaje w Polsce

MarketNews MarketNews Gospodarka Obserwuj notkę 0
Co piąta ankietowana firma z kapitałem francuskim przeznacza na działalność badawczo-rozwojową w Polsce ponad 2% swoich przychodów. 43% innowacyjnych rozwiązań wdrożonych w Polsce zostało powielonych w innych oddziałach grupy na świecie.

Francuskie koncerny zaliczają się do najbardziej innowacyjnych firm na świecie. Francja jako cała gospodarka zalicza się zaś w unijnym rankingu European Innovation Scoreboard do grupy silnych innowatorów, wraz m.in. z Niemcami czy Austrią.


- Innowacyjny gen firm francuskich jest bardzo widoczne również w działalności ich polskich filii. Wśród badanych przez nas firm z kapitałem francuskim aż blisko 80% wdrożyło na przestrzeni ostatnich 3 lat nowy lub udoskonalony produkt lub usługę, podobnie jak wskazuje na wdrożone w ostatnich latach nowe metody organizacyjne – mówi w rozmowie z MarketNews24 Joanna Jaroch-Pszeniczna, dyrektorka generalna Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP). - Podmioty te są również bardzo aktywne na polu innowacji procesowych. Niemal 2/3 z nich wdrożyło 2020 roku nową technologię, czy zainwestowało w nowe urządzenia lub oprogramowanie, podnoszące efektywność ich działalności.

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) we współpracy z Instytutem Debaty Eksperckiej i Analiz QUANT TANK z okazji 30-lecia istnienia Izby wydała raport pt. „Wkład firm z kapitałem francuskim i relacji polsko-francuskich w polską gospodarkę”, z którego wynika, że wiele firm francuskich podchodzi do tematu innowacji w sposób systemowy, a dobre praktyki w tym zakresie stosuje też w polskich oddziałach. Aż blisko połowa z badanych firm ma i realizuje politykę zarządzania innowacjami, a kilka kolejnych planuje jej wdrożenie w najbliższym czasie. Wysoka innowacyjność firm francuskich jest korzystna dla polskiej gospodarki zarówno z punktu widzenia tworzenia rozwojowych miejsc pracy, jak i stymulowania konkurencji opartej na wiedzy.

Ważnym aspektem działalności koncernów francuskich w Polsce z punktu widzenia wzrostu innowacyjności gospodarki jest fakt iż często działają one w branżach wiedzochłonnych, charakteryzujących się najwyższym poziomem zaawansowania technologicznego, a co za tym idzie również często ponadprzeciętnym poziomem płac.

Liczną reprezentację firmy z kapitałem francuskim posiadają m.in. w przemysłach wysokich technologii takich jak produkcja farmaceutyczna i chemiczna, sprzętu transportowego, urządzeń elektrycznych czy elektroniczna. Są one również silnie obecne w wiedzochłonnych usługach – zwłaszcza w sektorze informacji i komunikacji, ale też np. reklamy i marketingu.

W swojej sondzie CCIFP zapytała firmy francuskie operujące w Polsce także o ich zaangażowanie w sferę badawczo rozwojową. 41% z nich potwierdziło prowadzenie działalności w tym obszarze, a kolejne 3% planuje ją rozpocząć w najbliższej przyszłości. 21% wszystkich ankietowanych podmiotów ponosi przy tym nakłady na B+R w kwocie przekraczającej 2% łącznych przychodów, co świadczy o wysokiej aktywności, zazwyczaj wymagającej posiadania dedykowanych działów R&D w strukturach tych firm. Wynik ten jest zresztą spójny z odpowiedziami przedsiębiorstw na pytanie o funkcjonowanie takiego działu – twierdząco odpowiedziało 24% z nich, a dodatkowo jedna ankietowana firma wskazała na plany stworzenia takiej jednostki w najbliższych latach.

O dużej skali działalności badawczo-rozwojowej niektórych firm z kapitałem francuskim świadczy fakt, iż co czwarty podmiot posiadający dział R&D zatrudnia w nim co najmniej 100 pracowników. W kolejnych 13% takich firm zatrudnienie wynosi zaś od 50 do 100 osób. Nieodłącznym elementem działalności większości przedsiębiorstw z kapitałem francuskim jest ponadto bliska współpraca z lokalnymi uczelniami wyższymi. Deklaruje ją aż 64% ankietowanych przedsiębiorstw, a kolejne 7% planuje taką współpracę rozpocząć w najbliższym czasie.

Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj Obserwuj notkę
MarketNews
O mnie MarketNews

W MarketNews24 codziennie emitujemy depesze z najważniejszymi informacjami z rynku, które można obejrzeć, przeczytać i usłyszeć. Pracuje dla nas zespół doświadczonych reporterów i dziennikarzy.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka