Marek Różycki jr

Nagroda czasopisma „Poetry&Paratheatre” w Dziedzinie Sztuki za rok 2015 w kategorii ‘Publicystyka kulturalna’. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- @ Wstyd mi za tych, co nie mając wstydu zapomnieli, że u kresu groby nas zrównają. - Niemen -------------------------------------------------------------------------------------------------------- @ Ideolog chce ze swojej gliny nowego człowieka ulepić. I zawsze robi tylko błoto. - Alek Fredro  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- @ Wspólna nienawiść do osób trzecich utrwala najskuteczniej przyjaźnie polskie. - Wacław Berent ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Wolność jest zdolnością do samodyscypliny. - Georges Clemenceau ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Polaków nie zdobywa się groźbą, tylko sercem. - Stefan kardynał Wyszyński, Prymas Tysiąclecia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Mądrość nigdy nie atakowała. Mądrość zawsze się broniła. - Wiesław Myśliwski #  Upadek kultury wiedzie jeno do schamienia społeczeństwa. - Stefan Żeromski ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Sztuka nie jest demokratyczna i nigdy taką nie była. A jeżeli próbuje taką się stać (dla zysku) - staje się komercyjną szmirą, kiczem Pustych Kalorii 'pod publiczkę'. Nie wierzę w kolektywną mądrość powstałą w wyniku ignorancji wybitnych jednostek - indywidualności. - Marr jr. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Bezmyślność i imbecylizm moralny nie są cechą charakterystyczną człowieka. Są one tylko symptomami choroby stada. - Huxley ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo przemienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. - Jan Paweł II ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jestem przekonany, że nad człowiekiem, który czyta poezję, trudniej jest zapanować niż nad tym, który jej nie czyta. - Josif Brodski ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lękam się, aby nie odrodził się u nas duch kapitalizmu, aby ustrój demokratyczny nie rządził się duchem kapitalistycznym, gdyż wówczas zepchnęłoby się człowieka na pozycję robota i oceniałoby się go tylko od strony jego zdolności produkcyjnej oraz zasobności portfela. - Stefan kardynał Wyszyński, Prymas Tysiąclecia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Większość ludzi pragnie bezpieczeństwa, a nie mitycznej wolności. -  Henry Louis Mencken ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jeden z wielkich problemów naszej kultury - to przeciwstawienie się Europie. Nie będziemy narodem prawdziwie europejskim, póki nie wyodrębnimy się z Europy, gdyż europejskość nie polega na z l a n i u się z Europą, lecz na tym, aby być jej częścią składową - s p e c y f i c z n ą i nie dającą się niczym zastąpić. - Witold Gombrowicz ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bądź przekonany, jeżeli o kimś mówisz źle, zawsze ci rodacy uwierzą. - Tadeusz Dołęga-Mostowicz ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nonsensami  Karmią się nawzajem  Spraw komicznych  Omotani siecią  Wstyd mi za tych  Co nie mając wstydu  Zapomnieli  Że u kresu  Groby nas zrównają -  Czesław Niemen ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Naszymi prawdziwymi wrogami są ci, którzy pozwalają nam czuć się dobrze, gdy powoli, acz nieubłaganie, jesteśmy ściągani na lotne piaski samozadowolenia. - Joel Ch. Harris ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Żyjemy w świecie, w którym pogrzeb jest ważniejszy od zmarłego, wesele jest ważniejsze od miłości, wygląd ważniejszy jest od intelektu. Żyjemy w kulturze opakowań, która gardzi zawartością. - Eduardo Galeano ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nie uważam się za ideał, ale muszę stwierdzić niebywałe wprost przeszarżowanie mojej sylwety psychicznej w kierunku ujemnym w opinii przeciętnych kretynów. - Stanisław Ignacy Witkiewicz

Obserwuj Wiadomość 66 Obserwujących 309 Notki 1559k Odsłon
Chcesz więcej aktualnych informacji?