49 obserwujących
385 notek
392k odsłony
118 odsłon

Komunikat EKR w sprawie rtm.Pileckiego

Wykop Skomentuj1

Sprawa Rotmistrza Pileckiego musi jeszcze trochę poczekać

 

Komunikat prasowy Biura Prasowego Delegacji Polskiej w Grupie EKR w PE
 
Strasburg, 21.04.2010
 
Prezydium Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego postanowiło odsunąć w czasie decyzję w sprawie poparcia projektu zgłoszonego przez Tomasza Porębę (PiS/EKR) dotyczącego rekomendowania Radzie ustanowienia Europejskiego Dnia Bohaterów Walki z Totalitaryzmem.

Przygotowany przez Porębę dokument wzywa Radę Unii Europejskiej do ustanowienia 25 maja, rocznicy egzekucji Rotmistrza Witolda Pileckiego, europejskim świętem upamiętniającym wszystkich, którzy oddali swe życie walcząc przeciwko reżimom totalitarnym.

Koordynatorzy z Grupy Socjalistycznej oraz z Grupy Zielonych potrzebowali więcej czasu, żeby lepiej zapoznać się z projektem zalecenia oraz przedyskutować go ze swoimi doradcami oraz innymi posłami. Decyzja co do dalszego losu inicjatywy grupy EKR zostanie podjęta na jednym z najbliższych posiedzeń Prezydium Komisji Spraw Zagranicznych.

"Przesłanie mojego projektu do dalszych prac byłoby ważnym krokiem na drodze do upamiętnienia Rotmistrza Pileckiego oraz wielu innych bohaterów, którzy zginęli walcząc o lepsze jutro. Chciałbym, żeby była to polska inicjatywa, dzięki której tacy ludzie jak Witold Pilecki na stałe trafią do świadomości ludzi w całej Europie. Będzie to również szczęśliwe zwieńczenie trwającej od ponad dwóch lat kampanii zapoczątkowanej przez Fundację Paradis Judeorum oraz wprowadzonej w zeszłej kadencji do Parlamentu Europejskiego przez Hannę Foltyn - Kubicką", mówił Poręba.

W załączeniu treść projektu zalecenia przyjętego przez Grupę EKR w PE

 

Zalecenie dla Rady w sprawie ustanowienia 25 maja Międzynarodowym Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem (art. 121 Regulaminu PE) 
 

Parlament Europejski  

- uwzględniając Konwencję ONZ o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych  
i zbrodni przeciwko ludzkości;

- uwzględniając rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2009 w sprawie świadomości europejskiej a totalitaryzmu;

A. mając na uwadze, że popełnione w ramach aktów agresji faszyzmu i stalinizmu morderstwa oraz zniewolenie kwalifikują się do kategorii zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości;

B. mając na uwadze cierpienia wielu narodów podczas dwóch wojen światowych - obozy koncentracyjne, planową eksterminację ludności na wielką skalę, miliony ofiar zbrodni faszyzmu i stalinizmu;

C. Mając na uwadze wezwanie z rezolucji Parlamentu Europejskiego z 2 kwietnia 2009, aby pamiętać o tych, którzy aktywnie przeciwstawiali się totalitarnym reżymom i powinni mieć swoje miejsce w świadomości Europejczyków jako bohaterowie epoki totalitaryzmu ze względu na ich zaangażowanie, wierność ideałom, walkę w obronie podstawowych praw człowieka, honor i odwagę,

D. mając na uwadze żywe świadectwo i niezłomną postawę wielu osób z różnych państw Europy, zasługujących na miano bohaterów, osób takich jak Andree de Jongh, Milada Horáková, Otto Küsel, Harry Peulevé, Victor Gerson, Witold Pilecki oraz wielu innych, którzy z narażeniem własnego życia stawiali czoło okrucieństwom totalitaryzmu nazistowskiego i komunistycznego;

F.  Składając szczególny hołd wszystkim, którzy poświęcili życie walce z ustrojami totalitarnymi;

1. proponuje, aby dzień 25 maja, rocznicę egzekucji Witolda Pileckiego, ogłosić Międzynarodowym Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem;,

2. uważa, że ustanowienie tego dnia będzie zarówno wyrazem szacunku i hołdu złożonego wszystkim tym, którzy walcząc z tyranią, dawali świadectwo heroizmu i prawdziwej miłości do człowieka, jak i wyraźnym wskazaniem przyszłym pokoleniom właściwej postawy w obliczu groźby totalitarnego zniewolenia;

3. zobowiązuje Przewodniczącego do przekazania niniejszego zalecenia Radzie, Komisji, parlamentom Państw Członkowskich, rządom i parlamentom krajów kandydujących, rządom i parlamentom krajów stowarzyszonych z Unią Europejską, rządom i parlamentom Krajów Członkowskich Rady Europy oraz Kongresowi Stanów Zjednoczonych, a także Przewodniczącemu Rady Europy i Sekretarzowi Generalnemu ONZ.

________________

Zob. także:

http://mementomori.salon24.pl/170871,sprawa-pileckiego-w-zawieszeniu

Wykop Skomentuj1
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale