Tak - właśnie nadchodzi 489 rocznica Hołdu Pruskiego - niewątpliwie WTEDY państwo zdało egzamin, choć nie było wtedy tak sprytnego rządu jak obecny......  Przypadek ???

Kolejną 10 kwietniową rocznicą jest 10-ta śmierci Jacka Kaczmarskiego ---> Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci, niech odpoczywa w pokoju wiecznym .Amen.

 

www.pomniksmolensk.pl/news.php
 

portalwiedzy.onet.pl/23461,,,,hold_pruski,haslo.html

Hołd pruski

Dodaj do notesu
Historia powszechna, Wydarzenia historyczne, Europa, USA, Historia nowożytna
   
Hołd pruski, hołd lenny, złożony 10 IV 1525 przez księcia pruskiego Albrechta Hohenzollerna, byłego mistrza zakonu krzyżackiego królowi polskiemu Zygmuntowi Staremu na rynku krakowskim.

Hołd pruski był konsekwencją postanowień traktatu krakowskiego, na mocy którego z ziem zakonu krzyżackiego Albrecht Hohenzollern utworzył świeckie księstwo pruskie uzależnione od Polski, mające pozostawać w dziedzicznym władaniu męskich potomków Albrechta, a w razie ich wymarcia, jego braci.