3 obserwujących
17 notek
22k odsłony
  1508   0

Surowce i energia

Surowce i energia: zarys polityki geologicznej i surowcowo-energetycznej Rzeczypospolitej Polskiej

  Autor: prof. zw. dr hab.Mariusz-Orion Jędrysek jest kierownikiem Zakładu Geologii Stosowanej i Geochemii na Uniwersytecie Wrocławskim, posłem na Sejm RP KP PiS Przewodniczącym Zespołu Surowców i Energii oraz Z-cą Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, (www.jedrysek.eu). W latach 2005-2007 był wiceministrem środowiska i Głównym Geologiem Kraju - inicjatorem poszukiwań gazu i ropy naftowej w łupkach w Polsce. Obecny na FB, TT, YouTube i S24


 

 

1) Wstęp - definicje i warunki brzegowe

W ostatnich miesiącach do świadomości przedstawicieli władz Unii Europejskiej dociera konieczność prowadzenia aktywnej polityki geologicznej w tym surowcowo-energetycznej. Nie jest to tylko wynikiem tzw. rewolucji łupkowej i braku sukcesów w polityce klimatycznej czy nieefektywnością OZE, lecz splotu wielu innych okoliczności globalnych (patrz np. Ministerstwo Energii Donalda Tuska
http://morion.salon24.pl/503383,ministerstwo-energii-donalda-tuska  ,  Energy security in Europe: selected aspects in position of EU, Poland and Germany in gas market
http://morion.salon24.pl/512230,energy-in-europe  ). Postęp ludzkości zawsze bazował na surowcach naturalnych - determinowany był nimi do tego stopnia, że nazwy epok (np. epoka kamienia, brązu, żelaza, węgla-pary-elektryczności) czy epokowych organizacji (Wspólnota Węgla i Stali - obecnie Unia Europejska) są bezpośrednio związane z nazwami surowców. Dzisiejszy okres rozwoju śmiało można by nazwać epoką krzemu i pierwiastków ziem rzadkich, albo epoką gazu i ropy, choć zdecydowanie największym na świecie źródłem energii pierwotnej jest nadal węgiel.

Jak dotąd Polska i Unia Europejska nie prowadzi w praktyce żadnej skoordynowanej polityki geologicznej czy choćby surowcowej - stąd w tym artykule autor chce rozpoczętą m.in. najpierw w 2005-7 w rządzie a potem w Sejmie RP dyskusję i wskazać kluczowe zależności i potrzeby w tym zakresie.

 

Termin polityka geologiczna państwa należy rozumieć zespół działań mających na celu efektywne korzystanie i zarządzanie zasobami przyrody nieożywionej a w szczególności strukturami geologicznymi, co w głównej mierze obejmuje eksploatację wszelkich surowców i jak odpowiednie lokowanie substancji (obiektów) w górotworze. Polityka geologiczna mieści w sobie wszelkie działania umożliwiające sprawne wykonywania tych czynności z poszanowaniem praw naturalnych i stanowionych. W sensie terytorialnym obejmuje nie tylko obszary w granicach Rzeczypospolitej Polskie, lecz także te których potencjał geologiczny (w szczególności zasobowy) może mieć istotny wpływ na interesy gospodarcze RP (np. dna oceanów będące w gestii Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego, wspólne przedsięwzięcia na terytoriach innych krajów itd.). Polityka geologiczna to również bieżąca ocena globalnej i regionalnej sytuacji zasobowej w celu efektywnego jej wykorzystania w tym pozyskiwania surowców ze zagranicznych lub eksportu ze źródeł krajowych. Podstawą polityki geologicznej jest fakt, że Skarb Państwa jest jedynym właścicielem struktur geologicznych (w tym kopalin) w związku z czym Państwo ma obowiązek zarządzać nimi w sposób efektywny.

Termin polityka surowcowo-energetyczna państwa obejmuje zabezpieczenie wszelkich potrzeb państwa i jej podmiotów w zakresie dostępności do surowców i źródeł energii w szczególności do tych, które decydują o funkcjonowaniu gospodarki i obronności. Dotyczy m.in.: (1) polityki geologicznej, (2) zaspokojenia potrzeb dostępu/zaopatrzenia w surowce, które nie są kopalinami (np. biomasa, energia słoneczna, wiatru, piętrzenia wód itd.).

 

2) Tło i założenia

Geologia, a zatem i jej stricte gospodarczy element czyli eksploatacja surowców naturalnych (górnictwo), to główna szansa na dźwignię ekonomiczną dla krajów geologicznie bogatych. Polska, w skali Unii Europejskiej, jest zdecydowanie w czołówce po tym względem. Wynika to w dużym uproszczeniu z relatywnie dużej miąższości skał osadowych oraz zróżnicowania budowy geologicznej w tym zajmowania obszaru, przez który przebiegają ważne granice geotektoniczne (a jak wiadomo, na granicach zwykle dzieje się najwięcej, co pozostawia swoje ślady także w postaci złóż surowców). Dostępność do tej różnorodności geologicznej daje szanse na radykalną i szybką poprawę siły ekonomiczno-geopolitycznej i bezpieczeństwa narodu.

W związku z powyższym, kluczowym warunkiem utrzymania bezpieczeństwa gospodarczego Państwa, jest utrzymanie własności struktur geologicznych (nie tylko zasobów kopalin) przez Skarb Państwa, a każde ich użytkowanie musi być ściśle uregulowane tym bardziej, że w skali życia narodu, są to dobra nieodnawialne stąd każde ich naruszenie jest w praktyce nieodwracalne.

Lubię to! Skomentuj1 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale