3 obserwujących
17 notek
22k odsłony
  2663   1

Zmiany klimatu – regionalnie i globalnie

Zmiany klimatu – regionalnie i globalnie

Mariusz-Orion Jędrysek,

1) Pracownia Geologii Izotopowej i Geoekologii, Zakład Geologii Stosowanej, Geochemii i Gospodarki Środowiskiem, Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. Cybulskiego 30, 50-205 Wrocław

www.jedrysek.eu

2) Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Surowców i Energii, Zastępca Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, członek Nadzwyczajnej Komisji Energii i Surowców Energetycznych (www.jedrysek.eu). W latach 2005-2007 wiceminister

środowiska i Główny Geolog Kraju, 2006-7 Prezydent Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego ONZ.

3) Obecnie także: sekretarz stanu, Główny Geolog Kraju  w Ministerstwie Środowiska (także w latach 2005-2007), Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, poseł na Sejm RP (KP PiS), Prezydent Rady Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego przy ONZ (także w latach 2006-2007).

 

 

Wstęp

Niniejszy tekst został przygotowany w 2015 r na jedną z konferencji, która ostatecznie się nie odbyła i nie został on nigdzie opublikowany. Tekst ten jest poniżej prezentowany bez zmian i aktualizacji po prostu na brak czasu i zakres obowiązków obecnie pełnionych. Uznałem bowiem, że szczególnie warto go opublikować w związku z wizytą prezydenta D. Trumpa w Polsce i jego decyzji dotyczącej generalnego podważania polityki klimatycznej ograniczającej emisji CO2 do atmosfery.

Tekst ten jest  odzwierciedleniem wielu prezentacji autora dotyczących polityki surowcowo-energetycznej przy okazji, której omawiano sprawy związane z emisjami gazów cieplarnianych i zmianami klimatu. W szczególności odzwierciedla on referaty wygłoszone na Konferencji Parlamentarnego Zespołu Surowców i Energii (przew. M-O. Jędrysek, Sejm RP 2015.05.05 pt. Zmiany Klimatu – Globalnie i Regionalnie) oraz konferencji Warsztaty Ekologiczne w Tucznie - „Co należy wiedzieć o Konwencji Klimatycznej ONZ, Protokole z Kioto i pakiecie klimatyczno-energetycznym aby skutecznie reprezentować Polskę na COP 21 w Paryżu i przeciwstawić się procesowi dekarbonizacji Polski”(przew. J. Szyszko, Tuczno 1-3 lipca 2015).

W ostatnich dekadach termin zmiany klimatu nabrały swej medialno-gospodarczo-politycznej treści. W marcu b.r. Rada Unii Europejskiej podjęła decyzję o ograniczeniu emisji CO2 w krajach Unii Europejskiej do roku 2030 o 40 % w stosunku do roku 1990 oraz wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych do 27 %. Tak wysokie wymagania stawiane poszczególnym państwom Unii Europejskiej rażąco wpłyną na koszt produkcji przemysłowej oraz wytworzenia energii elektrycznej. W związku z tym, zdaniem autora, w celu zminimalizowania tych zawyżonych i nierealistycznych progów ograniczania emisji ditlenku węgla, należy podjąć w Polsce działania w kierunku rozwoju technologii związanych ze wzmożonym wydobyciem ropy naftowej (EOR – ang. enhanced oil recovery) oraz gazu ziemnego (EGR - enhanced gas recovery) poprzez zatłaczanie CO2 do złoża, a nie CCS (ang. Carbon Capture and Storage  - wychwyt i magazynowanie CO2). W przeciwieństwie do CCS, jest to, nie tylko dla Polski, bezpieczny i ekonomicznie oraz środowiskowo uzasadniony sposób na geologiczną sekwestrację CO2 (Jędrysek 2013, Mamczar i Jędrysek 2015, Pleśniak 2015). Wydaje się, że merytoryka nie ma nic wspólnego z wiedzą, która jest używana selektywnie. Z podsumowań wspomnianych wystąpień oraz licznych publikacji (np. Jędrysek 2013, 2014) wynika, że Polska nie powinna ograniczać emisji CO2 w większym niż dotychczas zakresie, do czasu wypełnienia przez pozostałych sygnatariuszy zobowiązań Protokołu z Kioto, oraz wyjaśnienia w nie budzący wątpliwości (ściśle ilościowy) sposób co do roli człowieka w zmianach klimatu. Jednocześnie wszelkie nowe kroki ograniczające emisje gazów cieplarnianych poszczególnych krajów powinny bazować na rzetelnej wiedzy dotyczącym bilansu emisji wszystkich gazów ze wszystkich źródeł (naturalnych i antropogenicznych) oraz pochłaniania/sekwestracji (naturalnego i antropogenicznego), z uwzględnieniem wartości przyczyniania się do podnoszenia temperatury (RF) globu (w tym bilansie). W istocie więc powinno to być ograniczanie emisji zależne od kumulatywnego RF z powierzchni kraju.

 

Artykuł nie wyczerpuje tematu, ale pokazuje fakty, alternatywy i niejasności – w dużym uproszczeniu - tak aby trafił do przeciętnego Polaka, którego polityka klimatyczna dotyka i dotknie jeszcze bardziej (jest to w istocie tekst popularno-naukowy). Tak się składa bowiem, że siła polityki klimatycznej jest dziś porażająca ze względów gospodarczo-ekonomicznych i relacji międzynarodowych, a także ze względów społeczno-emocjonalnych. Stąd niniejsza próba chłodnego podejścia do problemu, z emocjonalnym dystansem bo perspektywy czasu geologicznego.

Lubię to! Skomentuj2 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale