MPolo MPolo
1105
BLOG

Media donoszą,że szczepionki na Covid prawdopod. przyczyniły się do wzrostu śmiertelności.

MPolo MPolo Społeczeństwo Obserwuj notkę 5
Jak wynika z badania opublikowanego w poniedziałek w BMJ Public Health, dane z 47 krajów świata zachodniego wykazały, że nadmierna śmiertelność utrzymuje się na wysokim poziomie przez ostatnie trzy lata z rzędu. Autorzy wezwali do dokładnego zbadania.

The Telegraph – czołowa brytyjska gazeta głównego nurtu – zamieściła na pierwszej stronie artykuł na temat badania z nagłówkiem: „ Szczepionki na Covid mogły przyczynić się do wzrostu liczby zgonów ”.

  Dane dotyczące nadmiernej śmiertelności z 47 krajów świata zachodniego pokazują, że nadmierna śmiertelność utrzymuje się na wysokim poziomie przez ostatnie trzy lata z rzędu – pomimo środków blokujących Covid-19 i szczepionek przeciwko Covid-19 – podsumowali autorzy recenzowanego badania opublikowanego w poniedziałek w BMJ Public. Zdrowie .

„To zjawisko bezprecedensowe i budzi poważne obawy” – stwierdził zespół holenderskich badaczy, który przeanalizował śmiertelność ze wszystkich przyczyn odnotowaną w bazie danych.

Ogólnodostępna baza danych zawierała raporty z bazy danych o śmiertelności ludzi – znanej jako „wiodące na świecie źródło danych naukowych na temat śmiertelności w krajach rozwiniętych” – oraz ze zbioru danych o śmiertelności na świecie , którego badacze używali do śledzenia nadmiernej śmiertelności podczas pandemii Covid-19 .

Oprócz przedstawienia danych dotyczących nadmiernych zgonów, holenderscy autorzy przytoczyli badania wykazujące negatywne skutki zdrowotne związane z programami szczepień przeciwko Covid-19 i środkami izolacji.

Badacze wezwali przywódców rządów i decydentów do „dokładnego zbadania przyczyn utrzymującej się nadmiernej śmiertelności”.


Na początku tego roku norwescy badacze opublikowali recenzowane badanie w BMC Public Health, które wykazało wzrost nadmiernej śmiertelności innej niż COVID-19 – lub zgonów przypisywanych przyczynom innym niż infekcja COVID-19 – w Norwegii w latach 2021 i 2022.

Doktor Pierre Kory powiedział: „Nie jest to zaskakujące i całkowicie zgodne z tym, co twierdziliśmy, że dotyczy wpływu szczepionek mRNA”.

Kory, który napisał liczne artykuły wzywające do zbadania przyczyn nadmiernej liczby zgonów , powiedział, że istnieją „liczne mechanizmy białka kolczastego stosowanego w zastrzykach, które powodują uszkodzenie śródbłonka i nadkrzepliwość [nadmierne krzepnięcie krwi] prowadzące do zawałów serca , udary, tętniaki aorty.”

„Inne mechanizmy zwiększają ryzyko raka” – powiedział, „w szczególności wszechobecne odkrycia dotyczące zanieczyszczenia DNA fiolek sekwencjami sprzyjającymi nowotworom, takimi jak SV40 ”.

„Każdą śmierć należy uznać”

Badanie holenderskiego zespołu dotyczące nadmiernej liczby zgonów w 47 krajach wykazało, że nadmierną śmiertelność w 2020 r. udokumentowano w 41 z 47 krajów.

W ciągu najbliższych dwóch lat liczba ta wzrosła odpowiednio do 42 i 43 krajów w 2021 i 2022 roku.

Ogółem w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. odnotowano 3 098 456 dodatkowych zgonów, z czego nieco ponad 1 milion miało miejsce w 2020 r.

„W roku 2021” – napisali – „roku, w którym zastosowano zarówno środki ograniczające rozprzestrzenianie się choroby [tj. blokadę], jak i szczepionki przeciwko Covid-19 w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa i infekcji, zgłoszono największą liczbę dodatkowych zgonów: 1 256 942 dodatkowych zgonów”.

Poinformowali, że w 2022 r. – „kiedy zniesiono większość środków ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa i kontynuowano szczepienia przeciwko Covid-19” – odnotowano 808 392 dodatkowych zgonów.

Autorzy wskazali, że podczas pandemii politycy i media „codziennie podkreślali, że każda śmierć z powodu Covid-19 ma znaczenie i każde życie zasługuje na ochronę poprzez środki ograniczające rozprzestrzenianie się wirusa i szczepionki przeciwko Covid-19”.

„W następstwie pandemii takie samo morale powinno obowiązywać” – stwierdzili. „Każdą śmierć należy uznać i rozliczyć, niezależnie od jej pochodzenia”.

Autorzy holenderskiego badania wezwali do zapewnienia przez rząd przejrzystości danych dotyczących przyczyn zgonów, aby badacze mogli przeprowadzić „bezpośrednie i rzetelne analizy w celu ustalenia głównych przyczyn zgonów”.

Oznacza to również, że należy przeprowadzić sekcję zwłok, aby ustalić dokładną przyczynę śmierci – dodali.

Holenderscy autorzy zauważyli, że przeanalizowane przez nich dane mogły nie uwzględniać wszystkich faktycznych zgonów, ponieważ „krajom może brakować infrastruktury i możliwości dokumentowania i rozliczania wszystkich zgonów”.

Wpadki lub opóźnienia w prowadzeniu dokumentacji mogą również spowodować, że zgony nie zostaną zarejestrowane.

Zgony z przyczyn sercowo-naczyniowych powodujące nadmierną śmiertelność inną niż COVID w Norwegii

Ustalenia autorów holenderskich zostały potwierdzone we wcześniejszym norweskimbadaniu dotyczącym nadmiernej śmiertelności innej niż CoVID-19 w Norwegii w latach 2020–2022.

Naukowcy z Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego przeanalizowali dane dotyczące zgonów, w których jako przyczynę śmierci nie wskazano infekcji wirusem COVID-19, aby odkryć przyczyny nadmiernej liczby zgonów innych niż COVID-19.

Wykorzystali dane z norweskiego rejestru przyczyn zgonów, znanego z wysokiej jakości i wiarygodności danych .

Norwescy autorzy stwierdzili „znaczącą” nadmierną śmiertelność w latach 2021 i 2022 ze wszystkich przyczyn (3,7% i 14,5%), z powodu chorób układu krążenia (14,3% i 22,0%) oraz z powodu nowotworów złośliwych w 2022 r. (3,5%).

Omawiając swoje ustalenia, autorzy zauważyli, że niektórzy ludzie sprzeciwiali się kampaniom masowych szczepień przeciwko Covid-19 „ze względu na obawy dotyczące potencjalnych szkodliwych skutków rzekomo niedostatecznie przetestowanych szczepionek”.

Zauważyli, że wzrost liczby nadmiernych zgonów innych niż COVID-19 nastąpił w tym samym czasie, gdy większość Norwegów otrzymała szczepionkę mRNA przeciwko Covid-19 – jednak starali się unikać bezpośredniego stwierdzania związku przyczynowego między szczepionkami przeciwko CoVID-19 a nadmierną liczbą zgonów.

„Na podstawie dostępnych nam danych nie było możliwe porównanie nadmiernej śmiertelności wśród osób zaszczepionych i nieszczepionych” – stwierdzili.

Stwierdzili, że wstępne analizy z Krajowego Rejestru Gotowości na Covid-19 w Norwegii nie wykazały oznak zwiększonej śmiertelności wśród zaszczepionych osób starszych.

TrialSite News spekuluje, że autorzy badania uniknęli sugerowania, że ​​wzrost nadmiernej liczby zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych można powiązać z norweskim programem masowych szczepień, ponieważ mogli napotkać trudności z publikacją swoich prac.

Norwescy autorzy stwierdzili, że blokady mogły również przyczynić się do wzrostu nadmiernej liczby zgonów innych niż CoVID-19.

„Istniały obawy, że blokady spowodowały mniejsze wykorzystanie opieki zdrowotnej, co doprowadziło do tego, że choroby, które w innym przypadku zostałyby wykryte, pozostają niezdiagnozowane, co może skutkować zwiększoną śmiertelnością” – napisali.

Stwierdzili, że należy przeprowadzić badania, aby ocenić tę możliwość.

„Naukowcy” – dodali – „powinni również zbadać, czy ograniczenia [blokady] spowodowały pogorszenie czynników stylu życia, takich jak mniejsza aktywność fizyczna, mniej zdrowa dieta, a nawet problemy społeczne i psychiczne, które wpływają na śmiertelność”.


https://childrenshealthdefense.org/defender/media-covid-vaccine-rise-excess-deaths-47-countries/MPolo
O mnie MPolo

........

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo