wiesława wiesława
348
BLOG

Państwo totalitarne. Co to jest?

wiesława wiesława Społeczeństwo Obserwuj notkę 21

Pod notką „PiS, czyli najdziwniejsza dyktatura w historii” pojawił się następujący komentarz: 

„To nie dyktatura tylko okupant. Nie rózniący się niczym do sowietów czy narodowych socjalistów spod znaku NSDAP.” 

https://www.salon24.pl/newsroom/1272473,pis-czyli-najdziwniejsza-dyktatura-w-historii#comment-23691200Pozwolę sobie pospieszyć z kagankiem oświaty.

Bernard Bruneteau, wykładowca historii współczesnej na uniwersytecie w Grenoble zajmuje się od lat zagadnieniami totalitaryzmu w stalinowskiej Rosji i w hitlerowskiej Rzeszy Niemieckiej. W 2010 roku opublikowal książkę „Le totalitarisme. Origines d’un concept, genèse d’un débat 1930-1942” (Paris, Cerf, 2010); Sformułował w niej następującą definicję państwa totalitarnego:

„Totalitarny charakter państwa można zdefiniować w prosty sposób za pomocą czterech cech:

• Polityczny monopol jednej partii, na czele ktorej stoi charyzmatyczny przywódca i która staje się partią państwową poprzez absorpcję prerogatyw rządowych i administracyjnych państwa, z korzyścią dla tej partii,

• Monopol ideologii oddziałujący na wszystkie dziedziny: filozofię,naukę, historię, sztukę, itp. oraz sposoby jego rozpowszechniania poprzez prasę, wydawnictwa, edukację, media itp.,

• Monopol na informację zapewniony przez powszechną cenzurę,

• Monopol państwa-partii na zarządzanie wszystkimi środkami produkcji dystrybucją dóbr materialnych dzięki zniesieniu własności prywatnej,

• Terror, któremu poddawane są masy i który jest używany jako narzędzie władzy.

Oczywiście w zależności od momentu można zaobserwować występowanie tych cech z mniejszą lub większą intensywnością.”

(cytat za Stephene Courtois, „Lenin wynalazca totalitaryzmu”, Wydawnictwo Dębogóra, 2020, s.19-20)


Rzeczywiście, definicja totalitaryzmu podana przez Bernard Bruneteau pasuje jak ulał do rządów Prawa i Sprawiedliwości w Polsce w latach 2016-2022.

Biorąc pod uwagę kwalifikacje intelektualne wielu komentatorów tutejszego saloona, na wszelki wypadek informuję, że poprzednie zdanie ma charakter sarkastyczny.


wiesława
O mnie wiesława

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo