28 obserwujących
533 notki
168k odsłon
  120   0

Polska krajem klasy średniej?

Ilościowe ujęcie uwłaszczenie na suwerennym pieniądzu i majątku produkcyjnym


       Celem niniejszego opracowania jest pomoc w zrozumieniu najważniejszych aspektów uwłaszczenia Polaków na suwerennym pieniądzu i własności produkcyjnej.

Najkrócej rzecz ujmując:
Uwłaszczenie na suwerennym pieniądzu oznacza zmianę architektu­ry monetarnej tak, aby wszyscy obywatele odnosili korzyści z senioratu czyli „bicia własnej monety”. Oczywiście w czasach współczesnych nie korzysta­my już z pieniądza kruszcowego a pieniądza statutowego (fiducjarnego) i do tej nowej sytuacji powinniśmy dostosować zarówno strategię kotwiczenia wa­luty jak i instrumenty polityki pieniężnej.
Uwłaszczenie na własności produkcyjnej oznacza prawo wszystkich zatrudnionych w gospodarce do dywidendy nie tylko z racji zaangażowanego kapitału, ale także z tytułu świadczenia pracy. Tę dywidendę proszę trakto­wać jak wypłacenie w jednym terminie tego czego nie płacono im w kolej­nych miesiącach - a co im się słusznie należało. To rozwiązanie jedynie dosto­sowuje system wypłat do konieczności stosowania roku obrachunkowego w rozrachunkach z budżetem.

Cały wysiłek intelektualny powinniśmy skupić na rozwiązaniu dwóch zagadnień:

    - jak policzyć ilość pieniędzy w obiegu, aby nie było go ani za dużo ani za mało. Niedopasowanie rodzi niepożądane dla gospodarki zjawiska: niedobór pieniędzy to dławienie gospodarki ze wszystkimi tego nega­tywnymi skutka­mi, nadmiar pieniądza rodzi inflację – cichego złodzieja naszych oszczędności.
    - co zrobić aby pieniądze z emisji przyrostowej trafiały do realnej go­spodarki podnosząc jest parytet monetarny a nie do instytucji finanso­wych nakręcają­cych zgubną dla gospodarki finansową ruletkę.

image
 

     Jak mawiał Albert Einstein: „Jeżeli to - o czym mówisz - potrafisz przedstawić przy pomocy liczby, to wiesz coś o tym. Inaczej twoja mowa jest mętna i pokrętna.” Dlatego przedstawiony arkusz kalkulacyjny prezentujący ilościowe ujęcie zjawisk monetarnych pomoże także w zrozumieniu:
    - strategii kotwiczenia waluty na parytecie gospodarczym i celu inflacyjnym
    - podstawowych instrumentów polityki pieniężnej w nowej architekturze monetarnej takich jak:
       -  formuły emisji przyrostowej pieniądza suwerennego w oparciu o ilościową teorię pieniądza
       - reguły operacji dostrajających stosowanych w celu stabilizacji wartości waluty i stymulowania wzrostu gospodarczego.
    - istoty partycypacji ekonomicznej pracowników w firmach o partner­skim modelu stosunków przemysłowych
oraz tego co jest najważniejsze:
    - nierozerwalnego związku nowej architektury monetarnej z partner­skim modelem stosunków przemysłowych. Zrozumiecie dlaczego te dwa rozwiązania należy wprowadzić jednocześnie.

Chcesz wejść w szczegóły to czytaj więcej: tutaj…

Ściągnij arkusz kalkulacyjny i poeksperymentuj trochę sterując strumieniami przepływów pieniężnych w zależności od stanu gospodarki. Zapraszamy:

http://koreus.vot.pl

ps. we wtorek 25 lutego będziemy znali więcej szczegółów organizacyjnych naszego sejmiku planowanego na maj: http://koreus.vot.pl/sejmiks/1 Sejmik jest organizowany we współpracy z krakowskim środowiskiem akademickim.

 

Lubię to! Skomentuj1 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka