nikander nikander
365
BLOG

Tu o powagę Rzeczypospolitej chodzi.

nikander nikander Gospodarka Obserwuj notkę 3

Tworzymy solidny KONTRAKT WYBORCZY i zrobimy to chociażby tylko siłami Podkarpacia.

 

        Możemy dywagować: jaką ordynacją wyborczą (JOW czy coś innego) mamy namaścić kolejnego pustaka do Sejmu, i na czyich serwerach liczyć głosy. Możemy przytaczać argumenty nad wyższością systemu prezydenckiego nad parlamentarno-gabinetowym i odwrotnie. Możemy się zadyskutować do ostatniego Polaka. Ale czy to ma sens?

        My chcemy zrobić inaczej. Chcemy nadać procesowi wyborczemu powagę najważniejszego kontraktu pomiędzy władza a społeczeństwem. Nie może być bowiem tak, że wyborca ma jedynie legitymizować opresyjny, antypolski, koteryjno-wasalny system nadzoru nad społeczeństwem. Nie może dalej być tak, aby urna wyborcza dziękowała wyborcy po oddaniu głosu słowami „a teraz drogi wyborco pocałujcie mnie w żyć”. Tu o powagę Rzeczypospolitej chodzi.

        Taki kontrakt wyborczy musimy opracować, nawet, a może właśnie dlatego, że w świetle obecnego prawa można podważać jego prawną skuteczność. To co, że układ okrągłostołowy zastrzegł sobie w konstytucji w Art. 104 p.1 prawie boską nietykalność1. W tym nie było żadnej ręki opaczności a jedynie ręka posła Ryszarda Kalisza. To można zmienić.

        Chcemy doprowadzić do precedensu. Na przekór prawnym okolicznościom złożymy w Komisji Wyborczej wszystkie nasze postulaty legislacyjne o charakterze fundamentalnym wraz z terminami realizacji z oświadczeniem, że wyborcy w okręgu wyborczym będą mieli prawo, drogą pozwu zbiorowego, odwołać posła, który sprzeniewierzył się realizacji naszych postulatów legislacyjnych. Po wyroku, poseł traci mandat, a na jego miejsce wchodzi następny z największa ilością głosów w okręgu. Proste, wina łatwa do udowodnienia i tanie.

        Nad kontraktem musimy solidnie popracować. To nie może być składanka komunałów a solidna przed legislacyjna robota. W naszej pracy chcemy uruchomić dwa nurty a mianowicie:

 

1. Nurt walki ideologicznej o nową doktrynę gospodarczą. Uważamy za stosowne przedstawienie społeczeństwu następujących tematów

  1. Spółka właścicielsko–pracownicza wiekopomne dzieło Mariana Wieleżyńskiego.

Społeczna gospodarka rynkowa rodziła się w Polsce o czym kompletnie nie wiemy. Chcemy przypomnieć organizację i statut spółki właścicielsko - pracowniczej Gazolina S.A. z 1912 roku. Musimy skontrastować koncepcję spółki właścicielsko-pracowniczej z innymi formami spółek zaliczanych do spółek pracowniczych jak: spółka managersko-pracownicza i spółka pracowniczo-managerska.

Chcielibyśmy zaprosić do tego tematu znane krajowe autorytety jak chociażby Jana Koziara autora wielu publikacji na ten temat.

  1. Rozwój własności pracowniczej na przykładzie amerykańskiego ESOP

Chociaż projekt planu pracowniczych własności akcji nie odniósł w USA jakiegoś spektakularnego sukcesu, jednak uważamy, że warto podyskutować na jego mocnymi i słabymi stronami. Będziemy w tym względzie bazować na pracach Luisa Kelso i Krzysztofa Ludwiniaka. Jednak w naszych rozwiązaniach będziemy promowali rozwiązania Mariana Wieleżyńskiego i Władysława Szaynoka (i pobratymca z Czech – Tomasza Baty) tworząc koncepcję pracowniczego majątku produkcyjnego.

  1. Demokracja przemysłowa w modelu nadreńskim i nordyckim

Uważamy, że w projekcie nowej spółki właścicielsko-pracowniczej możemy wykorzystać doświadczenia niemieckiego modelu Montan-Mitbestimmung. Mile powitalibyśmy w naszym zespole ks. dr Macieja Hułasa z KUL, autora książki „Ujarzmiony kapitał. Praca - kapitał według Oswalda von Nell-Breuninga

 

2. Nurt legislacyjny

 

  1. Opracowanie założeń legislacyjnych strategi kotwiczenia waluty na parytecie gospodarczym i celu inflacyjnym.

Odzyskanie suwerenności państwa nad NBP w zakresie emisji pieniądza, matematyczne ujecie formuły emisyjnej, wybór optymalnej metody liczenia PKB dla celów emisji pieniądza, opracowanie form rozproszenia emisji, opracowanie reguł operacji dostrajających RPP i aprecjacyjnych NBP, zasady legalizacji emisji dokonanej na poczet długu.

Cel: przerwanie zorganizowanego transferu z naszej gospodarki i od ludności do międzynarodowego systemu bankowego kwot szacowanych na około 120 mld zł rocznie.

  1. Opracowanie założeń legislacyjnych prawa dla spółek właścicielsko–pracowniczych

Zinstytucjonalizować funkcjonowanie podwójnego planu własnościowego włączającego kapitał statutowy (właścicielski) i pracowniczy majątek produkcyjny. Zinstytucjonalizować działanie organu zarządzającego tym zdublowanym planem własnościowym. Zinstytucjonalizować przypadki upadłości i układu.

Cel: nigdy na naszej ziemi, Polak nie może być niewolnikiem ani drugiego Polaka ani ekonomicznego okupanta.

  1. Opracowanie aktów wykonawczych funkcjonowania związków gospodarczych o integracji produktowej na bazie prawa o wspólnych ustaleniach umownych (MSSF-11).

Cel: otwarcie możliwości koncentracji polskiego kapitału wytwórczego w oparciu o wzorce wypracowane w konglomeratach wschodnioazjatyckich.

 

Polacy muszą dostać czytelny przekaż, że na budowę lepszej Polski będziemy mieli zarówno kapitał (którego nie damy sobie grabić) jak i będziemy mieli pomysł na przedsiębiorstwa pracujące z pasją w których będziemy pracowali jak na swoim. Fastrygę takiego zorganizowania Polski przedstawiamy w prezentacji „Pieniądz i gospodarka suwerennego państwa” (otwierać programem OpenOffice lub LibreOffice lub PowerPointem)

 

      W naszym kontrakcie wyborczym podamy terminy złożenia do laski marszałkowskiej poszczególnych aktów legislacyjnych oraz terminy opracowania aktów wykonawczych w przypadku zdobycia władzy. Tym aktem damy Ci prawo wywalenia nas z hukiem z poselskich stolców, gdy sprzeniewierzymy się realizacji postulatów głoszonych w naszej kampanii wyborczej. Po prostu: organizujecie pozew zbiorowy, napiszecie co miało być zrobione i w jakim terminie, a sąd ma zrobić swoje. Uwierz, że tak może być!

Partie muszą zrozumieć, że kampania wyborcza to nie parada blagierów.

 

Dołączcie do nas.

Kontakt Skype:  jkamycki1

 

1Posłowie są przedstawicielami Narodu. Nie wiążą ich instrukcje wyborców.

 

ps. wszelkie religie ekonomiczne tworzone przez ekonomicznych okupantów - WWWOOONNN !!!!

nikander
O mnie nikander

Józef Kamycki - obecnie na emigracji wewnętrznej

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka