Mieszczuch7 Mieszczuch7
120
BLOG

Śliski temat homoseksualizmu w kampanii wyborczej PIS

Mieszczuch7 Mieszczuch7 Polityka Obserwuj notkę 4

Premier Jarosław Kaczyński w swoim wystąpieniu w Chełmie 6 sierpnia 2023 r. wskazał dbałość o kształt polskiego społeczeństwa jako jeden z głównych kierunków działania Zjednoczonej Prawicy. Chodzi o przeciwdziałanie wykorzystywaniu ludzkiej krzywdy do robienia polityki, manipulowaniu kłamstwami, stosowaniu agresji i wulgaryzmów w polskim życiu publicznym. To są metody sprzeczne z polską kulturą, z tradycjami tolerancji i wolności, także w sferze obyczajów. 

Premier Kaczyński ocenił, że jesteśmy już ostatnim takim ośrodkiem wolności w Europie. Jako przykład ograniczania wolności, po zachodniej stronie naszych granic, prezes Kaczyński podał zagrożenie tam karą więzienia za samo nawet stwierdzenie, że "z pary homoseksualistów nie ma dzieci". Wezwał on do obrony naszej wyspy wolności i demokracji. 

Wszystko to prawda, nie sposób się nie zgodzić..., ale... hm, tak, ale też z wyborów na wybory świat się zmienia i zmieniają się wyborcy. "Tykanie' homoseksualistów w tej kampanii byłoby moim zdaniem kontrproduktywne.

Nie ma już takich nastrojów, jak przy poprzednich wyborach i takiego szczerego oburzenia na przykład podpisaniem przez "mera" Warszawy, Rafała Trzaskowskiego,  karty LGBT+, postulującej wprowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej w szkołach.  Stałe powracanie do tematu praw społeczności LGBT+, walka z tzw. ideologią LGBT+ w poprzednich kampaniach, skuteczne naciski Komisji Europejskiej na polskie samorządy, które przyjęły uchwały sprzeciwiające się szerzeniu tzw. ideologii LGBT na ich terenie oraz obecność tej tematyki w mediach i debacie publicznej wpłynęły na postrzeganie tego zjawiska przez Polaków. Nastąpiło oswajanie tego tematu. Według badań CBOS w ciągu ostatnich lat nastąpiła wyraźna poprawa stosunku respondentów do osób homoseksualnych, jak też do żądanych przez nich praw. Od lat zwiększa się liczba osób przyznających, że zna osobiście ludzi o orientacji homoseksualnej (obecnie jest to już ponad dwie piąte badanych). Wynika to z rosnącego przyzwolenia na mówienie o homoseksualizmie otwarcie i z coraz częstszego przychylnego nastawienia wobec tej grupy. 

W lipcowym numerze "Wysokich obcasów", poświęconym tematowi "Jak się kochamy", można przeczytać potwierdzające to zjawisko opinie  takich  homoseksualnych celebrytów jak publicystka i działaczka feministyczna Agnieszka Graff, tancerz i działacz społeczny Michał Piróg, menedżerka gwiazd Ivy Piotrowska, czy aktorka Joanna Balasz. Nie zaznali oni wrogości, uprzedzeń, ani nieprzyjaznego traktowania, ani wykluczenia w ich otoczeniu, a przeciwnie - podają przykłady pozytywnych zachowań, akceptacji społecznej. "Społecznie czujemy się akceptowane" [str. 36]. Natomiast krytycznie wypowiadają się oni o wywieranej na nich presji, by się ujawnić,  ze strony społeczności LGBT, albo - przeciwnie - presja, by ukrywać swoją orientację, gdy chodziło o program TVN, tzw. wolnych mediów (o, Święta Hipokryzjo!). Pojawia się nawet negatywna ocena "niektórych obscenicznych zachowań z Parady Równości" [str. 49].  Jednak nie można pominąć tego, że osoby te domagają się dostrzeżenia ich obecności, uznania ich praw. Chcą brać w Polsce śluby. Chcą prawa do dziedziczenia bez podatku, jak od obcej osoby i prawa do informacji medycznej na temat partnera/rki, czy też wspólnego rozliczania podatków. Chcą prawa do in vitro, adopcji, bycia rodziną zastępczą. Mówią, że w związkach nieheteronormatywnych żyje kilkadziesiąt tysięcy dzieci, a ich sytuacja prawna nie jest klarowna.

Tak więc pierwszy etap zmian postrzegania osób homoseksualnych w kierunku akceptacji społecznej już jest za nami, a teraz staną na poważnie te kwestie prawne... albo ich nie dopuścimy.

Myślę z obawą o tym paradoksie, że im więcej się o tym mówi, tym bardziej nasza pozycja słabnie, żebyśmy się nie zagonili do rogu, w którym trudno już nam będzie bronić naszych praw, naszych rodzin... Jak pisał o ideologii homoseksualizmu w książce „Pamięć i tożsamość” św. Papież Jan Paweł II, cyt.:  „Myślę na przykład o silnych naciskach Parlamentu Europejskiego, aby związki homoseksualne zostały uznane za inną postać rodziny, której przysługiwałoby również prawo adopcji. (…) Można, a nawet trzeba się zapytać czy tu nie działa również jakaś inna jeszcze »ideologia zła« [w kontekście nazizmu i komunizmu, przyp. autora], w pewnym sensie głębsza i ukryta, usiłująca wykorzystać nawet prawa człowieka przeciwko człowiekowi i przeciwko rodzinie”.  
Mieszczuch7
O mnie Mieszczuch7

„Jedenaście dni temu dość mało znany bloger Mieszczuch7 napisał bardzo ciekawą notkę p.t. "Nowy mur - warszawski". Jako pierwszy zauważył on, że dzięki stalowym barierkom Pałac Prezydencki zaczął przypominać warowną twierdzę. Porównał on to do muru oddzielającego Żydów od Palestyńczyków oraz do wysokich płotów, które rozdzielają katolików i protestantów w Belfaście. Później także inni publicyści /n.p. Johny Pollack/ czynili podobne porównania, ale Mieszczuch7 był pierwszy. Jego poprzednia notka o ataku na niezawisłość Rzecznika Praw Obywatelskich też była bardzo interesująca. Warto zaglądać na ten blog.” elig, 28.08.2010

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka