Blog
Wszystko - Wszechświat - Świat - Polska
wislawus
wislawus Zajmuję się szeroko pojętą filozofią (nie historią filozofii).
16 obserwujących 197 notek 102693 odsłony
wislawus, 12 listopada 2011 r.

Co to znaczy czytam?

235 0 0 A A A

N. Rz. Notka 40.  W odpowiedzi Robakksowi

Czytanie, jak Wszystko, ma swoją szczególną i ogólną postać.  Szczególną postacią czytania, jest czytanie literackie. Definicja czytania literackiego jest, według mnie, następująca:

Czytanie literackie, to odbieranie, przyjmowanie elementarnych znaków literackich(liter) przetwarzanie ich w związki i układy znaków, czyli słowa i zdania, które przyporządkowywane są znanym lub wyobrażanym formom Wszystkiego, w celu magazynowania informacji które te znaki w sobie niosą, powiększania ich zasobu, wykorzystywania, lub przekazywania.

Definicja znaku:

Znak, to rodzaj informacji.

Ogólna  definicja czytania w oparciu o definicję znaku, według mnie, brzmi:

Czytanie, to proces obejmujący odbieranie, przyjmowanie, przetwarzanie i magazynowanie różnego rodzaju informacji, w celu wykorzystania i, lub, przekazywania.

Informacje dzielą się zgodnie z podziałem Wszystkiego:

W pierwszej kolejności na dwa. Jedna strona Wszystkiego, to Jestestwa. Informacje pochodzące od Jestestw, są negatywne, złe, ujemne, ciemne, niezrozumiałe, ukryte. Druga strona to informacje pochodzące od Istnień. Informacje pochodzące od Istnień, to informacje dobre, pozytywne, dodatnie, jasne, zrozumiałe, jawne.

Drugi istotny podział Wszystkiego, to jest podział na dziedziny oświaty. Tak też, jak Wszystko, Informacje dzielą się na poszczegłne dziedziny oświaty.  Wymienię te klasyczne dziedziny. Jest ich dziesięć ale są podwójne(jak Wszechświat w modelu Henperolla: jest jeden, ale jest podwójny):

1. Informacje genetyczne(od Genezy) w których zawarte są wiadomości o tym, jak się rodzi Wszystko (Jestestwa i Istnienia).

2. Informacje geometryczne w których zawarte są wiadomości o kształtach i symetrii Wszystkiego  (okrągłe jestestwa i kanciate Istnienia).

3. Informacje matematyczne w których zawarte są wiadomości o liczności i działaniach wszystkiego(ujemne jestestwa i dodatnie istnienia).

4. Informacje fizyczne w których zawarte są wiadomości o atmosferze, czasie, energii, objętości i ruchach Wszystkiego, czyli Jego bytów, łącznie z Nim, ponieważ Wszystko także jest bytem tyle, że maksymalnym bezwzględnie. (słabe jestestwa i silne Istnienia).

5. Informacje chemiczne w których zawarte są wiadomości o związkach(ciemnych, słabych, złych Jestestw i jasnych, silnych, dobrych, Istnień).

6. Informacje przyrodnicze w których zawarte są wiadomości o przyrodzie Wszystkiego( tej podziemnej, ciemnej, korzennej, czyli przyrodzie jestestw oraz tej naziemnej, kolorowej, kwiatostanowej, Istnień).

7. Informacje biologiczne w których zawarte są wiadomości o biologicznej, dualnej postaci Wszystkiego, np. wilków wywodzących się z Jestestw i psów wywodzących swe pochodzenie z Istnień.

8. Informacje filologiczne w których zawarte są wiadomości o ludzkiej, dualnej postaci Wszystkiego. Od dawna wiadomo, że Ludzkość dzieli się na złą, lewą, ciemną biedną, oraz dobrą prawą, jasną, bogatą część, tylko nie wiedzą dlaczego. Podobnie nie wiedzą, dlaczego każdy pojedynczy człowiek, również jest tak samo, jak Ludzkość, na stronę dobrą i złą, podzielony.  Ten podział to „pokłosie” dualności Wszystkiego, podziału Wszystkiego na Jestestwa i Istnienia.  Zarówno człowiek, jak i Ludzkość po części zawiera w sobie, składa się z jestestwa, jak i istnienia.

9. Informacje teologiczne w których zawarte są wiadomości o Bóstwie Wszystkiego, czyli o dobrych Istnieniach, Bogach, oraz złych jestestwach, szatanach.

10. Informacje filozoficzne w których zawarte są wiadomości o Wszystkim, z każdej dziedziny, tych klasycznych i pozostałych, w odniesieniu do Jestestw i Istnień. 

Ogólna definicja czytania w oparciu o podział informacji w zależności od dziedzin  Wszystkiego brzmi, moim zdaniem, tak:

Czytanie, to rozpoznawanie, przyjmowanie do świadomości, przetwarzanie i magazynowanie informacji z poszczególnych dziedzin Wszystkiego, w celu wykorzystania, lub przekazania dalej, dla dobra Wszystkiego.

Zarówno Jestestwa, jak i Istnienia, posiadają swoje odrębne genezy. Dlatego posiadają inne, różne, przeciwstawne znaki graficzne, oraz niosą z sobą zawsze, dwie różne przeciwstawne informacje, które rozpoznają światłe ludzkie umysły, lecz nie mają pojęcia dlaczego tak jest, z czego to wynika. A wynika to wprost z pierwszego, pierwszorzędnego podziału Wszystkiego, na dwa:Jestestwa i Istnienia.

Stąd mamy różne, bo obłe lub kątowe znaki w postaci figur, np. w geometrii. Ale mamy też w geometrii gigury pozytywne(pozytw), oraz figury negatywne(negatyw po wyjęciu pozytywu).  A jeśli są to znaki takie same graficznie, to albo posiadają przy sobie znak rozpoznawczy(-), (+)( liczby i cyfry w matematyce), albo jedne są małe, a drugie duże(alfabet w filologii), albo są połączeniem tych kombinacji, jak w fizyce. Podział, dualność znaków występuje także w pozostałych dziedzinach, ale im wyżej zorganizowana dziedzina, tym trudniej ustalić jednoznacznie te najbardziej proste znaki którymi się posługuje. To wymaga odrębnych szczegółowych analiz specjalistów z danej dziedziny.

Opublikowano: 12.11.2011 22:50.
Autor: wislawus
Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

PRAWDA JEST TYLKO JEDNA, DLATEGO JEST PRAWDZIWA. TAJEMNICA WSZELKIEGO STWORZENIA: NICZYJ NIKT NICZYM Z NICZEGO, CZYLI Z IMIENIA, MIENIA, MIANA SWEGO, KTÓRYMI SĄ, ON SAM, NICOŚĆ I NIC, STWORZYŁ WSZYSTKO.

Ostatnie notki

Obserwowane blogi

Ostatnie komentarze

  • @Autor Czwarty wymiar przestrzeni nie jest żadnym fenomenem i nie jest trudno go odszukać....
  • @Autor Grawiprzestrzeń to strzał w dziesiątkę. Niewątpliwie jest coś takiego. Jest to stan...
  • @Autor Pinopa ""Mówcie i postępujcie z przekonaniem, nachalnie i agresywnie, rozbrajająco i...

Tematy w dziale Technologie