Nowa Energia Nowa Energia
114
BLOG

Grant na OZE. W przyszłym roku prosument lokatorski

Nowa Energia Nowa Energia Gospodarka Obserwuj notkę 3
W przyszłym roku mają pojawić się rozwiązania, ułatwiające rozwój OZE w budynkach wielorodzinnych. Dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych przewidziano też program dofinansowań do zakupu i modernizacji instalacji korzystających z odnawialnych źródeł energii.

Według założeń przedstawionych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, prosumenci lokatorscy będą mogli odzyskać nawet 100% wartości energii przekazanej do sieci, a także otrzymać dofinansowanie na pokrycie połowy kosztów związanych z uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej czy pomp ciepła.

- Dla Polski jedną z najważniejszych spraw jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i przeprowadzenie sprawiedliwej transformacji energetycznej. Rosyjski atak na Ukrainę przyczynił się do kryzysu energetycznego w całej Europie. Dlatego tak ważne są wszelkie działania mające zwiększyć udział OZE w rodzimej energetyce – podkreśla Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii.

Zgodnie z zapowiedziami, zarządzający budynkiem wielolokalowym (TBS, spółdzielnia, wspólnota) będzie mógł zainwestować w większą instalację, niż jest potrzebna dla części wspólnej. Autokonsumpcja będzie dotyczyć tylko części wspólnej. Całość energii oddawanej do sieci będzie rozliczana miesięcznie ze sprzedawcą według cen hurtowych i wpływać na konto właściciela. Przychody będzie można przeznaczyć np. na remonty czy inne potrzeby. Prosument (zarządzający budynkiem) będzie musiał zgłosić do sprzedawcy energii sposób rozliczenia (czyli status prosumenta lokatorskiego), potwierdzając to uchwałą o budowie takiej instalacji.

OZE z grantem

Od lutego będzie można ubiegać się o grant na zakup, montaż lub budowę nowej instalacji odnawialnego źródła energii, a także modernizację instalacji odnawialnego źródła energii, w wyniku której zainstalowana moc instalacji wzrośnie o co najmniej 25%. Dofinasowaniem będą też objęte instalacje wspomagające – magazyny energii, pompy ciepła itp.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 1 lutego 2023 r. do Banku Gospodarstwa Krajowego. Dotacja będzie mogła pokryć do 50% kosztów poniesionych na inwestycję.

Na przykładzie przedstawionym przez ministerstwo rozwoju i technologii, budynek z 64 mieszkaniami, na potrzeby części wspólnych zużywa rocznie ok. 4 MWh energii. Koszt to ok. 2,8 tys. zł. Instalacja OZE, która wyprodukuje do 30 MWh/rok pokryje zużycie wspólne i da przychody dla budynku w wysokości 19 600 zł/rok. Lokatorzy nie zapłacą za energię w części wspólnej i obniży się ich czynsz. W tym przypadku średnia obniżka na lokal to 328 zł/rok przez kolejnych 15 lat. Przewidywany zwrot z inwestycji, według Instytutu Gospodarki Nieruchomościami, przy dotacji 50% to około 5 lat.

Tak jest dziś

Obecnie dla budynków wielolokalowych z instalacją produkującą energię z OZE są następujące możliwości działania:

• Zasilanie części wspólnej: rozliczenie prosumenckie, czyli autokonsumpcja oraz sprzedaż do sieci po cenie średniej hurtowej.

• Nadwyżka zasila rachunek energii, a reszta odkładana jest na koncie.

• Ewentualny nadmiar na koniec roku jest zwracany w wysokości 20% prosumentowi (za każdy miesiąc 20% niewykorzystanych środków).

• Jeżeli powierzchnia dachu jest niewielka, instalacja pokrywa w całości (lub w części) koszty energii dla części wspólnej.

Na koniec czerwca 2022 r. liczba mikroinstalacji fotowoltaicznych wynosiła ponad 1,2 mln.

Blog poświęcony energetyce - zielonej, konwencjonalnej, transformowanej

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka