Polska XXI Polska XXI
107
BLOG

Kazimierz M. Ujazdowski: Muzeum Ziem Zachodnich powstanie nawet

Polska XXI Polska XXI Polityka Obserwuj notkę 28

Trzy lata temu z inicjatywy Prezydenta Rafała Dutkiewicza odsłonięto pomnik Kardynała Bolesława Kominka we Wrocławiu. Każdy kto zwiedza Ostrów Tumski może zwrócić uwagę na postać wrocławskiego Kardynała, który odegrał wielką rolę w procesie pojednania polsko-niemieckiego i przezwyciężania jałtańskiego podziału Europy. Był autorem „Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich”, które jest wzorem pojednania w ramach prawdy. Orędzie nazywało okupację niemiecką okresem „totalnego zniszczenia i wytępienia”, stwierdzało, że prawo Polski do ziem zachodnich jest kwestią egzystencji i jednocześnie apelowało o dialog i pojednanie między narodami. Wystąpienie biskupów, w którym istotną rolę odegrał arcybiskup Karol Wojtyła spotkało się z drastyczną reakcją propagandy komunistycznej. Gdy upadł komunizm budowanie polsko-niemieckiego pojednania nawiązywała do wielkiego Orędzia z 1965.

Opowieść o znaczeniu historycznym dzieła Kardynała Kominka ma być jednym z ważnych motywów projektu muzealnego powszechnie identyfikowanego z Muzeum Ziem Zachodnich. Projekt zakłada zatem ukazanie Polsce i Europie tego fragmentu historii Polski, który ma uniwersalny sens i w żadnym wypadku nie może być kojarzony z komunistyczną polityką historyczną. Gdy powstawał był ulokowany daleka od sporów partyjnych. Spotykał się ze zrozumieniem ludzi o różnych sympatiach politycznych, o czym świadczył głos Klausa Bachmana. Decyzja ministra Zdrojewskiego o wypowiedzeniu umowy o współprowadzeniu Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” oznacza zwycięstwo optyki partyjnej nad interesem publicznym i zerwanie ciągłości polityki państwowej. Decyzja ta jest też wyrazem zaćsiankowości i braku zrozumienia dla znaczenia nowoczesnego przekazu we współczesnym świecie. Bardzo szkoda, że rząd nie rozumie tego, co doskonale rozumieją cudzoziemcy zajmujący się historią Polski.

Muzeum powstanie nawet w sytuacji braku poparcia ze strony rządu, bo odpowiada na prawdziwą potrzebę prezentacji, tego co niezwykłe w historii Polski. Byłoby jednak dobrze gdyby projekty o takiej wartości nie musiały przebijać muru wybudowanego przez partyjny egoizm i piekło zaścianka.

Kazimierz M. Ujazdowski

Polska XXI
O mnie Polska XXI

Polska XXI to ruch obywatelski założony przez Rafała Dutkiewicza, Rafała Matyję, Jarosława Sellina i Kazimierza M. Ujazdowskiego. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych debatą publiczną wolną od egoizmu i złych skutków marketingu politycznego oraz pracami programowymi służącymi zasadniczej reformie ustrojowej państwa i stworzeniu rozwiązań odpowiadających na współczesne wyzwania polityki polskiej. Kontakt z redakcją: redakcja@polskaxxi.pl

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka