Kinga.wozniakowska Kinga.wozniakowska
54
BLOG

Zanim spotkamy się w sądzie… - polubowna ścieżka dochodzenia należności

Kinga.wozniakowska Kinga.wozniakowska Gospodarka Obserwuj notkę 1
Długi o wartości przekraczającej 150 mld zł w III kwartale’22 obsługiwały wyspecjalizowane firmy windykacyjne w Polsce. Kwota ta była aż o 9% wyższa niż rok wcześniej. Nawet 80% przedsiębiorstw w Polsce boryka się z klientami lub kontrahentami, którzy nie regulują swoich zobowiązań w terminie. Takie opóźnienia mogą doprowadzać do zatorów płatniczych, utraty płynności finansowej czy nawet bankructw. Dochodzenie należności na drodze sądowej może trwać bardzo długo. Czy zatem polubowna ścieżka dochodzenia własnych pieniędzy może być dobrym rozwiązaniem?

Mamy problem z obsługą własnych zobowiązań. 34% gospodarstw domowych ma trudności z regulowaniem swoich rachunków na czas – wskazuje najnowszy raport Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Dane również wskazują, że nawet 80% przedsiębiorstw może borykać się z klientami lub kontrahentami, którzy nie spłacają swoich zobowiązań w terminie. To niepokojąca sytuacja – zważywszy na fakt, że diametralnie rosną koszty, a wartość pieniądza stale się obniża.

„Nie mamy pańskich pieniędzy… i co pan nam zrobi?”

Kontrahent lub klient, który dokonał zakupu, podpisał umowę, w której zobowiązuje się do regulacji kosztów w modelu subskrypcyjnym lub płatności ratalnej, zawarł umowę kredytową lub leasingową, a nie wywiązuje się z założeń to w Polsce „chleb powszedni”. 8 na 10 firm ma styczność z nierzetelnymi płatnikami, często jest to wynik tzw. zatorów finansowych. Z badania firmy Kaczmarski Inkasso wynika, że nawet co piąta mikrofirma nie płaci kontrahentom w terminie, bo sama nie otrzymuje płatności na czas. Co więcej, tylko jedna firma na sto spodziewa się polepszenia swojej sytuacji finansowej w tym kwartale – wynika z raportu EFL.

- Brak regulacji zobowiązań w terminie to poważniejszy problem, niż mogłoby się wydawać. Tylko w pierwszych trzech miesiącach tego roku upadłość ogłosiły 122 firmy, czyli blisko 39% więcej, niż w pierwszym kwartale minionego roku. Problem ten dotyczy też gospodarstw domowych, w których również płynność finansowa może zostać zachwiana w wyniku różnych – nieprzewidzianych zdarzeń i diametralnie rosnących kosztów życia, co potwierdza nasze badanie Sytuacja na rynku Consumer Finance – mówi Marcin Czugan, prezes Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Trzeba czekać? Można działać

Sytuacja, w której klient lub kontrahent spóźnia się z zapłatą rachunku, unika płatności, wymaga podjęcia działania ze strony wierzyciela. Badania i doświadczenie rynku windykacji wskazuje, że im wcześniej tego typu interwencje zostaną podjęte, tym większa szansa na spłatę zobowiązania. A o jakich działaniach mowa?

- Wierzyciel ma szereg możliwości dochodzenia spłaty swoich pieniędzy. Zdecydowanie najradykalniejszą z dróg jest proces sądowy i egzekucja komornicza. To oczywiście skuteczna ścieżka postępowania, ale zarówno dla wierzyciela, jak i dłużnika może być ona rozciągnięta w czasie, dotkliwa, angażująca, kosztowna, stresująca. Zanim więc zdecydujemy się na tak zdecydowane działanie, warto podjąć próbę dochodzenia należności polubownie – m.in. ze specjalistycznym wsparciem firm windykacyjnych – podkreśla Marcin Czugan.

W III kwartale 2022 r. wyspecjalizowane podmioty windykacyjne w Polsce obsługiwały długi o wartości ponad 150 mld zł. To kwota wyższa o blisko 9% wobec zobowiązań podlegających windykacji w analogicznym okresie 2021 r. Na koniec 2021 r. wiodące firmy windykacyjne według GUS odzyskały blisko 6,3 mld zł wierzytelności.

Jak podkreślają firmy zrzeszone w projekcie „Windykacja? Jasna Sprawa!” ZPF, ważne jest, by mieć wypracowane właściwe - własne procedury działania w zakresie dochodzenia należności. Natomiast wsparcie wyspecjalizowanych podmiotów w wielu przypadkach może być niezastąpione.

Skutecznie, efektywnie i… „bezboleśnie”

Dochodzenie należności w sposób polubowny, to forma dialogu z osobą zadłużoną i narzędzia, które motywują do spłaty. Wyspecjalizowane firmy windykacyjne mają opracowane rozwiązania, które pokazują osobie zalegającej z płatnościami różne możliwości wspierające ich w spłacie długu – a wśród nich m.in. rozłożenie zobowiązania na dogodniejsze w spłacie raty lub cykliczne przypominanie o regulacji rachunku. Takie działania przynoszą w wielu przypadkach pożądany efekt i pozwalają uniknąć przykrych konsekwencji dochodzonych drogą sądową.

Z pewnością działania podejmowane przez firmy windykacyjne, choć działają w imieniu wierzyciela, to najczęściej są korzystniejsze dla osoby zadłużonej, niż roszczenie dochodzone przed sądem. Windykacja jest też etapem możliwości negocjacji warunków spłaty, co często stawia dług w znacznie korzystniejszym świetle i roztacza przed nim bardziej optymistyczną perspektywę, niż mogłoby się to wydawać wcześniej.


Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka