0 obserwujących
24 notki
12k odsłon
  353   0

Jeden Bóg w Trzech Osobach

 

1. Bóg-Trójca
 
Bóg - Ojciec. Bóg - Syn. Bóg - Duch Święty.
Jedna natura (Bóg). Trzy osoby (Ojciec, Syn, Duch Święty).
 
Analogicznie:
 
Człowiek - A. Człowiek - B. Człowiek – C.
Jedna natura (Człowiek). Trzy osoby (A, B, C).
 
Wyjaśniam:
 
Moje spojrzenie na człowieka jest dość specyficzne. Bóg stworzył Człowieka (jednego), a nie "ludzi" (wielu). Nie dziwią mnie na przykład teorie mówiące, że wszyscy pochodzimy od jednego ludzkiego przodka.
 
Zgodnie z wyznaniem wiary Jezus Chrystus to Bóg z Boga - zrodzony, a nie stworzony. Natomiast każdy z nas ludzi, to według mnie analogicznie człowiek z Człowieka - zrodzony, a nie stworzony. Każdy z nas jest odrębną osobą (jak Osoby Trójcy Świętej), natomiast współuczestniczy w jednym człowieczeństwie (podobnie jak Ojciec, Syn, Duch Święty współuczestniczą w jednym Bóstwie). Inaczej mówiąc, jesteśmy wieloma osobami, ale jednym - Człowiekiem.
 
Ontologiczna przepaść między istotą Bóstwa a istotą człowieczeństwa jest tak ogromna, że zaproponowana przeze mnie analogia może być tylko dalekim i dość skomplikowanym przybliżeniem.
 
 
 
2. Ojciec, Syn i Duch Święty są trzema Osobami Boskimi - ale jednym Bogiem.
 
Może pewne dalekie porównanie zaczerpnięte z terminologii prawniczej (różnica między „osobą fizyczną” a „osobą prawną”) ułatwi zrozumienie różnicy między jednym Bogiem-Trójcą a tworzącymi Go trzema Osobami Boskimi (Bogiem-Ojcem, Bogiem-Synem, Bogiem-Duchem Świętym).
 
Trzy Osoby Boskie (jako odpowiedniki naszych „osób fizycznych"), konstytuują wspólnie, jednogłośnie i jednomyślnie "spółkę", której ludzkim odpowiednikiem byłaby odrębna „osoba prawna". Tę "spółkę" (wspólnotę Osób Boskich) nazywamy Bogiem-Trójcą. Każda z Osób Boskich w przewidziany dla siebie sposób działa na rzecz całości "spółki".
 
Powyższe porównanie jest ułomne, nie oddaje całego wewnętrznego bogactwa Trójcy, chodziło mi jedynie o przybliżenie sposobu funkcjonowania "osobowej struktury" w obrębie tej wspólnoty Ojca-Syna-Ducha Świętego, którą nazywamy Bogiem.
 
Nie jest to łatwe do zrozumienia, to fakt. W "spółce" p.t. Bóg-Trójca, następuje rodzaj wzajemnego przenikania (może analogia do ognia i płomieni byłaby tu pomocna), które sprawia, że każda z Osób konstytuujących "spółkę" jest zarówno sobą, jak i spółką. Tym samym jednym Bogiem jest zarówno Ojciec, jak również Syn, jak i Duch Święty.
 
Trzy Osoby Boskie tworzą jakby czwartą wartość, to jest Boga-Trójcę ("osobę prawną"). Ale każda z Nich jednocześnie jest tą "osobą prawną", w sposób chyba nieporównywalny do niczego w ludzkich relacjach.
 
 
 
3. Syn zasiada po prawicy Ojca
 
Trzymając się porównania prawniczego. Zarząd Spółki "Bóg-Trójca" decyduje jednogłośnie, że Wiceprzewodniczący otrzyma specjalne pełnomocnictwa od Spółki, czyli - posługując się językiem biblijnym - "zasiądzie po prawicy" Przewodniczącego. W języku biblijnym „prawica”, czyli prawa ręka, oraz miejsce po czyjejś prawej stronie, to symbol siły, specjalnych względów, ale też specjalnych zadań.
 
Wiceprzewodniczący nie siedzi "po prawicy" Spółki, tylko "po prawicy" Przewodniczącego. Jezus nie zasiada po prawicy Boga-Trójcy, tylko po prawicy Boga-Ojca. Wszystko natomiast dzieje się w obrębie jednej "spółki" (wspólnoty) pt. Bóg-Trójca.
 
 
 
4. Duch Święty
 
Bóg jako całość oraz każda z konstytuujących Trójcę Osób - to wymiar duchowy, rzeczywistość całkowicie różna od naszej.
 
Jezus/Syn - czyli ta osoba Trójcy, która wcieliła się w nasz ziemski wymiar, czyli stała się ciałem jak my - jest rodzajem pomostu między stworzeniem i Stwórcą, między dwiema rzeczywistościami, które dzieli przepaść ontologiczna.
 
Jezus, Bóg który stał się człowiekiem, jest łatwiejszy do przyjęcia, bo to jest "jeden z nas". Duch Święty jest natomiast trudny do wyobrażenia sobie. Ale przecież "po tamtej stronie" jest wyłącznie świat Ducha. Po tamtej stronie zmartwychwstały Jezus jest bytem duchowym, podobnie ta osoba Trójcy, którą nazywamy Ojcem, tak samo Duch Święty, tak samo nasi zmarli...
 
 
 
 
 
 
 
.
Lubię to! Skomentuj3 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo