To i owo
Przez poznanie do poznania...
16 obserwujących
540 notek
208k odsłon
645 odsłon

Zamożność wyliczana na podstawie koncepcji „dywidendy narodowej” Irvinga Fishera…

Wykop Skomentuj26

Zamożność wyliczana na podstawie koncepcji „dywidendy narodowej” Irvinga Fishera…

Bycie bogatym a bycie zamożnym – na czym polega różnica?

Ile pieniędzy musiałbyś mieć, aby poczuć się bogatym?

Niedawno firma inwestycyjna Charles Schwab zapytała o to tysiąc Amerykanów. Jaka była największa kwota? 2,4 miliona dolarów. Ankieta ujawniła też, co dla ludzi oznacza pojęcie bycia zamożnym:

• Spędzanie czasu z rodziną (62%)

• Czas dla siebie (55%)

• Posiadanie domu (49%)

• Jedzenie poza domem lub korzystanie z dostarczanych posiłków (33%)

• Z innych rzeczy, które sprawiają, że ludzie czują, że są zamożni to: posiadanie najnowszych gadżetów (27%), karnet na siłownię lub osobisty instruktor na siłowni (17%), korzystanie z usług firm sprzątających (12%).


A teraz do rzeczy...

Jak zamożni są dziś typowi, przeciętni Amerykanie?

Trudno odpowiedzieć na to pytanie przy użyciu konwencjonalnych statystyk ekonomicznych, takich jak PKB, ponieważ z czasem PKB stał się coraz mniej reprezentatywną miarą jakości życia, jaką cieszą się Amerykanie. Ta rozbieżność nie pozostała niezauważona, ponieważ 61% respondentów ankiety na Debate.org na pytanie „Czy wzrost PKB jest dobrym wskaźnikiem poprawy jakości życia?” odpowiedział „Nie”.

Ale można to obliczyć opartą na konsumpcji koncepcją „dywidendy narodowej” Irvinga Fishera, co nie było możliwe w 1906 r., kiedy to Fisher zaproponował. Dopiero kiedy US Census Bureau i US Bureau of Labor Statistics rozpoczęło coroczne badanie wydatków konsumenckich w USA na poziomie gospodarstw domowych w 1984 r. stało się to możliwe. Algorytm był ale nie było dokładnych danych….

Jest teraz możliwość śledzenia trendów w zakresie dobrobytu gospodarczego przeciętnej amerykańskiej „jednostki konsumenckiej”, która składa się z amerykańskich rodzin, osób samotnych, samotnie mieszkających lub dzielących gospodarstwo domowe z innymi (ale niezależnych finansowo), dwóch lub więcej osób mieszkających razem, które dzielą wspólnie wydatki.

Poniższy wykres pokazuje główne trendy średnich nominalnych wydatków amerykańskich jednostek konsumpcyjnych w latach 1984–2015.


Nominalna amerykańska dywidenda krajowa na jednostkę konsumenta, 1984-2015


image


Na wykresie wskazano zarówno całkowitą dywidendę krajową, która reprezentuje średnie roczne wydatki amerykańskich jednostek konsumpcyjnych / gospodarstw domowych, a także to, co można określić jako „prawdziwą” dywidendę krajową, która stanowi średnią kwotę tej konsumpcji, która była finansowana z zadłużenia, co powinno stanowić dobry wskaźnik tego, w jakim stopniu Amerykanie starają się dziś osiągnąć określony poziom jakości życia kosztem pogorszenia jakości życia w przyszłości, ponieważ rachunki za ich całkowitą konsumpcję są należne.

Obserwując ogólnie rosnącą tendencję w danych nominalnych zarówno dla całkowitej dywidendy krajowej, jak i prawdziwej dywidendy krajowej rozważmy następnie skutki inflacji w czasie. Na następnym wykresie są skorygowane wartości nominalne dywidendy krajowej na jednostkę konsumenta / gospodarstwo domowe o inflację mierzone wskaźnikiem cen konsumpcyjnych dla wszystkich konsumentów miejskich, tak aby wyrażone były w postaci stałych dolarów amerykańskich z 2015 r. [Na marginesie, dane z badania wydatków konsumenckich są wykorzystywane do regularnego przeglądu i aktualizacji koszyka rynku towarów i usług z indeksem cen konsumpcyjnych oraz ich względnego znaczenia, dlatego właśnie ta miara inflacji jest szczególnie istotna].


Realna amerykańska dywidenda krajowa na jednostkę konsumenta, 1984-2015, Constant 2015 USD

image


Na wykresie skorygowanym o inflację widzimy, że od 1984 r. całkowita dywidenda krajowa na typowe amerykańskie jednostki konsumenckie / gospodarstwa domowe była zasadniczo płaska. Jednak wynik ten w coraz większym stopniu jest finansowany z zadłużenia, co widać w tendencji spadkowej prawdziwej dywidendy krajowej w miarę upływu czasu.

Od 2013 r. widzimy, że nastąpiła pewna poprawa w obu działaniach, a wzrost dochodów umożliwił zwiększenie konsumpcji. Na następnym wykresie pokazana będzie prawie nominalna relacja jeden do jednego, która istnieje pomiędzy średnimi rocznymi wydatkami amerykańskich jednostek konsumenckich a medianą dochodów gospodarstw domowych.Prawie idealna korelacja między średnimi rocznymi całkowitymi wydatkami na jednostkę konsumenta a medianą dochodu gospodarstwa domowego, 1984-2015

imageBadanie wydatków konsumenckich w 2015 r. podsumowuje główne zmiany w sposobie wydawania pieniędzy przez amerykańskie jednostki konsumenckie / gospodarstwa domowe w latach 2014–2015.

Wydatki na ubezpieczenia osobiste i emerytury wzrosły o 10,9 procent do 6 349 USD. Wynikało to przede wszystkim ze wzrostu emerytur i wydatków na ubezpieczenia społeczne o 11,4 procent. W szczególności depozyty pozapłacowe do programów emerytalnych, takich jak IRA i Keoghs, wzrosły 45,2 procent do 795 USD, a odliczenia od wynagrodzeń w przypadku prywatnych emerytur wzrosły o 25,2 procent do 645 USD.

Wydatki na edukację wzrosły o 6,4 procent. Było to w dużej mierze spowodowane wzrostem o 63,7% kosztów finansowania, opóźnieniami i odsetkami z tytułu pożyczek studenckich do 157 USD.

Wydatki na transport wzrosły o 4,7 procent do 9 503 USD. W transporcie wydatki na zakup pojazdów wzrosły o 21,1 procent, podczas gdy wydatki na benzynę i olej silnikowy spadły 15,3 procent, kontynuując trendy podkreślone w raporcie z połowy 2014-2015.

Wydatki na wkłady pieniężne odwróciły spadek w 2013 i 2014 r., zwiększając się o 1,7 procent.

Wydatki na uznaniowe kategorie żywności poza domem i rozrywką nadal rosły w 2015 r., odpowiednio o 7,9 procent i 4,2 procent, po wzroście 6,2 procent i 9,9 procent w 2014 roku.

W 2014 r. w ubezpieczeniach zdrowotnych odnotowano największy wzrost z roku na rok, w którym Amerykanie wydają pieniądze, co zbiega się z implementacją ustawy the Affordable Care Act (o niedrogiej opiece zdrowotnej) i jej gwałtowny wzrost składek.


Wykop Skomentuj26
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Gospodarka