To i owo
Przez poznanie do poznania...
26 obserwujących
747 notek
379k odsłon
312 odsłon

Europejski Bank Centralny - „majstruje”…

Wykop Skomentuj

 EBC - „majstruje”…

„...Rząd zrobił, jak chciał, a co z tego będzie, zobaczycie...” - Nikodem Dyzma

Na posiedzeniu Rada Prezesów EBC podjęła następujące decyzje dotyczące polityki pieniężnej:

(1) Warunki dotyczące ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO III) zostały dodatkowo złagodzone.

W szczególności Rada Prezesów postanowiła obniżyć oprocentowanie operacji TLTRO III w okresie od czerwca 2020 r. do czerwca 2021 r. do 50 punktów bazowych poniżej średniej stopy procentowej głównych operacji refinansujących Eurosystemu w tym samym okresie.

Ponadto w przypadku kontrahentów, których kwalifikowane kredyty netto osiągają próg wydajności kredytowej, stopa procentowa w okresie od czerwca 2020 r. do czerwca 2021 r. będzie teraz o 50 punktów bazowych niższa niż średnia stopa oprocentowania kredytu obowiązująca w tym samym okresie.

(2) Nowa seria niekierowanych pandemicznych awaryjnych długoterminowych operacji refinansujących (PELTRO) zostanie przeprowadzona w celu wsparcia warunków płynnościowych w systemie finansowym strefy euro i przyczynienia się do zachowania płynnego funkcjonowania rynków pieniężnych poprzez zapewnienie skutecznego zabezpieczenia płynności.

PELTRO składają się z siedmiu dodatkowych operacji refinansujących rozpoczynających się w maju 2020 r. i zapadających w rozłożonej kolejności między lipcem a wrześniem 2021 r., zgodnie z czasem trwania środków łagodzących zabezpieczenia.

Będą one przeprowadzane jako procedury przetargowe o stałej stopie procentowej z pełnym przydziałem, przy stopie procentowej, która jest o 25 punktów bazowych niższa niż średnia stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących obowiązująca w całym okresie życia PELTRO.

(3) Od końca marca zakupy dokonywane są w ramach nowego programu pandemii awaryjnych zakupów Rady (PEPP), którego łączna pula środków wynosi 750 miliardów euro, w celu złagodzenia ogólnego nastawienia polityki pieniężnej i przeciwdziałania poważnemu ryzyku dla mechanizmu transmisji polityki pieniężnej i perspektywy dla strefy euro związanej z pandemią koronawirusa.

Z czasem zakupy te będą realizowane w elastyczny sposób, w różnych klasach aktywów i jurysdykcjach.

Rada Prezesów będzie dokonywać zakupów aktywów netto w ramach OIPE, dopóki nie uzna, że faza kryzysu koronawirusa dobiegła końca, ale w każdym razie do końca tego roku.

(4) Ponadto zakupy netto w ramach programu zakupu aktywów (APP) będą kontynuowane co miesiąc w wysokości 20 mld EUR, wraz z zakupami w ramach dodatkowej 120 mld EUR tymczasowej koperty do końca roku.

Rada Prezesów nadal oczekuje, że comiesięczne zakupy aktywów netto w ramach APP będą działać tak długo, jak to konieczne, aby wzmocnić akomodacyjny wpływ jej stóp procentowych i zakończy się na krótko przed rozpoczęciem podnoszenia podstawowych stóp procentowych EBC.

(5) Reinwestycje głównych płatności z tytułu zapadających papierów wartościowych zakupionych w ramach APP będą kontynuowane w całości przez dłuższy okres po dacie rozpoczęcia przez Radę Prezesów podstawowych stóp procentowych EBC, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to niezbędne do utrzymania korzystnych warunków płynności i wystarczającego dostosowania finansowego.

(6) Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio 0,00%, 0,25% i -0,50%.

Rada Prezesów spodziewa się, że kluczowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym lub niższym poziomie, dopóki nie zobaczy, że perspektywy inflacji silnie zbliżą się do poziomu wystarczająco zbliżonego, ale poniżej 2% w horyzoncie projekcji, i taka zbieżność konsekwentnie odzwierciedla się w leżącej u podstaw dynamiki inflacji.

Rada Prezesów jest w pełni przygotowana do zwiększenia wielkości OIPE i dostosowania jej składu tak długo, jak to konieczne.

…………………………….

UE zaoferuje bankom ulgę kapitałową, aby pomóc firmom dotkniętym koronawirusa.

 Banki w UE otrzymają więcej ulgi kapitałowej, aby pomóc firmom walczącym z pandemią koronawirusa, bez konieczności dokonywania okaleczających rezerw pożyczkowych w celu odzwierciedlenia nadchodzącej głębokiej recesji.

 UE będzie „naśladowała w jakiejś formie” ruch Rezerwy Federalnej USA, aby umożliwić bankom złagodzenie sposobu obliczania wskaźnika dźwigni.

Wskaźnik ten jest miarą wypłacalności, która mierzy kapitał w stosunku do sumy aktywów na podstawie ważonej ryzykiem.

Fed zaproponował, aby do marca 2021 r. banki nie musiały uwzględniać w swoich bilansach posiadanych obligacji skarbowych i depozytów rządowych w banku centralnym w celu obliczenia wskaźnika dźwigni.

To uwolniłoby ich bilans, oferując więcej pożyczek firmom podczas pandemii.

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Gospodarka