catrw catrw
1254
BLOG

Bocznica polityczna

catrw catrw PiS Obserwuj temat Obserwuj notkę 97

Bocznica polityczna

„Jeszcze jedna bitwa, dorżniemy watahy, wygramy tę batalię".

„Ich już nie ma”...

„***** ***”

Wyborcy na całym świecie także w Polsce coraz częściej postrzegają osoby o przeciwstawnych przekonaniach politycznych jako mniej moralne niż osoby o wspólnych przekonaniach politycznych.

Bardziej skrajni aktywiści angażują się w jeszcze większe moralne uwłaczanie osobom spoza partii (w porównaniu z jednostkami wewnątrzpartyjnymi), niezależnie od ich aktów uczciwości lub życzliwości.

Nawet samozwańczy umiarkowani aktywiści angażują się w pozapartyjne moralne derogacje.

Kiedy ludzie wyobrażają sobie dwie strony sporu politycznego, o czym myślą?

Biorąc pod uwagę dominujące rozumienie partyjności jako tożsamości społecznej, zrozumienie treści tych obrazów mentalnych, stereotypów jednostek na temat obu stron jest niezbędne, ponieważ stereotypy odgrywają ważną rolę w tym, jak tożsamość wpływa na postawy i zachowania, postrzeganie innych i relacje międzygrupowe.

W daleko idącym skrócie politolodzy oferują trzy odpowiedzi na to pytanie:

- pierwsza, która twierdzi, że ludzie wyobrażają sobie partie w kategoriach ich składowych grup społecznych,

- druga, która twierdzi, że ludzie wyobrażają sobie partie w kategoriach stanowisk politycznych,

- trzecia, która twierdzi, że ludzie postrzegają partie w kategoriach indywidualnych cech, które kojarzą z partiami.

Teorie te, choć nie wykluczają się wzajemnie, mają różne implikacje dla skutków stronniczości i korzeni stronniczych animozji.

Tradycją w Polsce jest, że wszyscy którzy wygrywają wybory chcą rozliczyć swoich poprzedników. I z reguły kończy się na mówieniu.

Elektorat konserwatywny w Polsce jest bardziej skłony do uznawania wyników wyborów niż elektorat liberalny.

Czy obóz konserwatywny PiS-u zniknie jak twierdzi Donald Franciszek Tusk (Już ich nie ma)....

Czy będzie tylko kolejny postój na bocznicy, w celu uzupełnienia politycznego paliwa?

Pomysł (z konstruktywnym wotum nieufności dla rządu Mateusza Morawieckiego) wyznaczonego przez Prezydenta RP Marszałka Seniora Marka Sawickiego (PSL)- pokazuje, że PiS musi ponownie zdobyć większość sejmową jeśli chce kontynuować misję.


..

catrw
O mnie catrw

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka