Amor patriae nostra lex!
Adhibe rationem difficultatibus. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Niemiec, Moskal nie osiędzie, Gdy jąwszy pałasza, Hasłem wszystkich zgoda będzie I Ojczyzna nasza.
46 obserwujących
603 notki
411k odsłon
  312   3

Dzisiaj mija wążna i smutna zarazem rocznica dla wszystkich Polaków

Niektórzy nie dowierzali i twierdzili, że to jest zbyt pesymistyczny scenariusz. Nakreśliłem negatywne konsekwencje, ale sadziłem naiwnie, że Kaczyński prowadzi grę i wycofa się demonstracyjnie pokazując, że Polska jest jednak państwem praworządnym. Stało się jednak inaczej - co mnie bardzo martwi.
O co chodzi?
Właśnie mija równy rok odkąd napisałem notkę, jak Niemcy, rękoma instytucji UE, wydymały polski rząd a polski prezydent to przyklepał. Tytuł notki brzmiał: "Wielki niemiecki przekręt finansowy z Funduszem Odbudowy w tle"
Zatem przytaczam treść tej notki a w zasadzie jej pierwszą część, gdyż druga cześć, jak przystało na krytykę pozytywną zawierała pomysł, jak rozwiązać ten problem. Niestety nic takiego się nie stało i nie zapowiada się, aby ktoś skorzystał z tej darmowej porady prawnej.
Oto przypomnienie:
  -  -  -
 Wbrew temu, co napisał kolega bloger Krzysztofjaw, nie było żadnego głosowania nad funduszem odbudowy. To jest tylko propagandowa reklama w wykonaniu PiS, podobna do tych, które stosował rząd PO, z tortem i reklamami, do czego przyznał się Lewandowski, który swego czasu, miał załatwić kasę z UE. Powiedział wtedy, że to, co mówił w reklamach było tylko na potrzeby wyborów. Szanowny blogerze proszę spojrzeć do stenogramu, do kalendarium sejmowego i tam jest napisane, że głosowanie odbyło się w sprawie decyzji Rady UE dotyczącej zasobów własnych.
A dokładnie:
Druk nr 1123
Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom.

Fundusz Odbudowy, to chwytliwa nazwa i wielu się na nią się nabierze.
Aby fundusz zaistniał, to najpierw musi być zasilony środkami. A te środki to:
- podatki unijne
- kredyty

Decyzja Rady UE zawiera zgodę na nowe podatki unijne i zgodę na zaciągniecie kredytów, które będą spłacać poszczególne państwa solidarnie (termin solidarnie jest terminem prawnym i nie oznacza tu koleżeństwa lub jakieś szczególnej więzi czy empatii).

Podatki unijne oznaczają, że i polscy obywatele będą je płacić!
Nowe kredyty oznaczają, że i polscy podatnicy będą je spłacać!

Te decyzje pociągają za sobą  zobowiązania finansowe dla Polski i delegują część uprawnień na instytucje UE, dlatego w Parlamencie powinny być przegłosowane większością 2/3, zgodnie z Konstytucją RP. Tak się jednak nie stało. Głosowano zwykła większością głosów.

Wygląda na to, że kredyty, które zaciągnął Morawiecki na początku pandemii będzie spłacał środkami pozyskanymi z kredytów, do których zaciągnięcia upoważnił UE. Popadamy w spiralę zadłużenia.

Do tego mamy odpowiadać za długi takich bankrutów, jak Grecja, Portugalia, Hiszpania. A jak jeszcze załamią się Włochy, to Niemiaszki będą triumfować - po prostu skorzystają na tym najbardziej. Dlaczego?

Bo to jest ich wielki przekręt - wielkie niemieckie oszustwo finansowe - numer, jakiego nie powstydziłby się Deutsche Bank w okresie swoich największych afer na Wall Street i prania brudnych rosyjskich pieniędzy. Ten numer pozwoli Niemiaszkom upiec wiele pieczeni na jednym ogniu. Jedną z tych pieczeni będzie kapłon polski.
Aby domknąć projekt Mitteleuropy i Unii Kontynentalnej, Niemcy muszą najpierw stworzyć państwo federalne, w którym będą odgrywali pierwszoplanową rolę. Dopiero wtedy mogą dogadywać się z Rosja i Chinami w celu pozbycia się Amerykanów, którzy dwukrotnie przeszkodzili Niemcom w podboju Europy.

Na czym polega ten numer?

Na tym, że bankruci są państwami w strefie euro i wszelkie próby ratowania podejmowane przez strefę euro nie zdały egzaminu. Waluta Euro jest niewydolna i potwierdzają to wszystkie raporty pisane dla UE.
Niemcy  utrzymują kurs euro na poziomie takim, że gdyby wyszli z UE to wymiana Euro na nową markę byłaby 1:1.
Ale tego kursu nie da się utrzymać przy tym kryzysie covidowym, bo to doprowadziłoby do deprecjacji Euro (waluty sztucznej i politycznej).
Dlatego Niemiaszki wymyśliły sobie, jak do tego szamba (spłaty długów), wciągnąć kraje z UE ale te, które pozostają poza strefą Euro. Państwa, które mają możliwość elastycznego manipulowania swoją walutą będą zyskiwać i szybciej wychodzić z kryzysu, bo dzięki własnej walucie zyskują na kryzysie. Te, państwa nie mają najmniejszego wpływu na kurs Euro (pamiętamy, że nawet Tuskowi na posiedzeniach Eurostrefy dostawiano tylko mały zydelek bez prawa głosu). I teraz te państwa - np. Polska mają być obarczone kredytem w walucie Euro (podobnie jak tzw. frankowicze, którzy nie mieli wpływu na przewalutowania). Ponadto Polska zobowiązuje się spłacać terminowo nie tylko swoje długi, ale także na każde wezwanie Komisji UE, regulować części przypadające na państwa, które nie są wstanie spłacać swoich długów. W ten sposób nie będąc w strefie Euro, odpowiadamy za długi państw ze strefy. Mało tego, gdybyśmy wzięli kredyt samodzielnie (Morawiecki mówił, że podobno na takich samych komercyjnych warunkach, jak UE w całości) to sami moglibyśmy decydować, na co zostaną wydane pieniądze. Rola polskiego Parlamentu byłaby większa. Natomiast, gdy chodzi o Fundusz Odbudowy UE, to decyzje będą podejmowane przez organy UE, do której Morawicki składa podania i przedkłada plany. Plany te mogą być zatwierdzone lub nie - rola petenta, różni się znacznie od roli dysponenta. Decyzje będą podejmować nie organy polskie, które są kontrolowane przez polskich wyborców, lecz organy unijne. Mało tego w razie sporu, to nie polskie sądy, lecz TSUE będzie orzekał w tej sprawie, a wiadomo, że Polska jest tam wyjątkowo nieprzychylnie traktowana. Tak, wiec nie można spodziewać się sprawiedliwego wyroku, tylko wyroku politycznego.

Jednym słowem, my Polacy, zostaliśmy wydudkani  bez mydła.

Czy mamy jakiś plan B?
Bo Niemiaszki mają. Polega on na tym, że gdyby wiele krajów strefy euro zaprzestało spłacać swoje długi, to na rok zamrozi się wszelkie wypłaty i pomoc unijną. Składki w tym czasie będą pobierane w pełnej wysokości, ale w drugą stronę do państw członkowskich nic nie powędruje - żadnych dopłat do rolnictwa, żadnych dopłat środowiskowych itd. To są oficjalne ustalenia europejskiego komitetu ekonomiczno-społecznego. Jednym z warunków stawianych Polsce była likwidacja kopalni węgla kamiennego. Hiszpanom stawiano warunki dotyczące rynku pracy, Włochom - reformy sądownictwa (u nas także jest to stały temat dyżurny).

Nie pozostaje nic innego, jak skierować do Kaczyńskiego kilka słów. Po prostu chyba najbardziej adekwatnie byłoby przytoczyć słowa znane wszystkim, które wypowiedział Zagłoba kierując je do Janusza Radziwiłła: "To zdrajca! Bodajś skonał w rozpaczy! Bodaj ród twój wygasł! Bodaj diabeł duszę z ciebie wywlókł... zdrajco! Zdrajco! Po trzykroć zdrajco!"
 -  -  -
Na zakończenie dodam, że zerwana została umowa społeczna zapisana w Konstytucji RP. Coś, co wielokrotnie w historii Polski było powodem do zmiany władcy i wypowiedzenia mu posłuszeństwa.  Oczywiście w obecnych okolicznościach wojny na Ukrainie nie namawiam do tego, licząc na opamiętanie rządzących. W dodatku rząd zamiast przekazać więcej władzy Polakom, prawdopodobnie przekaże ją nadzwyczajnej kaście spełniając oczekiwania Niemiec oraz polskiej lewicy i targowicy, która przewodnią rolę Związku Radzieckiego zmieniła na przewodnią rolę Rzeszy Niemieckiej i nowego państwa federalnego nazywanego dla niepoznaki Unią Europejską. Bo gra toczy się o pozbawienie Polski resztek suwerenności i przejęcie kontroli nad wszystkimi ośrodkami trójpodziału władzy. Pozbawienie Suwerenności oznacza pozbawienie obywateli (czyli SUWERENA) wpływu na władzę, stąd wprowadzane kuchennymi drzwiami instrumenty, takie jak cenzura, ograniczenia praw obywatelskich, kontrola finansów obywateli, z możliwością blokowania bez wyroku sądu.
Źle rządzicie i będzie to przypomniane i rozliczone.
Lubię to! Skomentuj6 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale