Dariusz Salamon
Jeśli nie należysz do Chrystusa to gdzie należysz? Nigdzie ? Bynajmniej....
9 obserwujących
303 notki
752k odsłony
187 odsłon

Esencja Biblii & Zapraszam do Polubienia - https://www.facebook.com/Chrzescijanie !

Ja jestem Droga Prawda i Życie, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak TYLKO przeze mnie - Jezus Chrystus
Ja jestem Droga Prawda i Życie, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak TYLKO przeze mnie - Jezus Chrystus
Wykop Skomentuj

Na wstępie zapraszam do polubienia strony Chrzescijanie na FB - https://www.facebook.com/Chrzescijanie


*Niech Bóg da czytającym jak najlepsze zrozumienie*


1. Jest jeden Bóg.

- Tylko On nie ma początku.

- Wszelkie manipulacje odnośnie pkt.1 w stylu, że np "jest Jeden, ale w 3 osobach" są błędne i tym samym nieprawdziwe.

- Jezus Pomazaniec gr. Chrystus jest pierworodnym Boga, jest Jego synem - Jezus ma początek.

- Duch Święty  / z gr. Pneuma Hagion / wychodzi od Boga, nie jest osobą, słowo pneuma oznacza zarówno ducha człowieczego, wiatr, albo właśnie ducha wychodzącego od Ojca i dlatego dodano się słowo: Hagion czyli -

-  Święty. 

- Bóg ma Imię, występuje ono w Piśmie około 6800 razy/!/ , zazwyczaj jest zastępowane słowami:

Pan i Bóg.

Imię to na na nasz język brzmi Jahwe lub Jehowa co tłumaczyć można z hebrajskiego jako:

" Ten który sprawia, że się staje".

Imię to wybrał sam Bóg:

" Jahwe - takie jest Imię moje" - Izajasz 42:8

- W odpowiednim czasie ujawnił je ludziom:

" Objawiłem się Abrahamowi Izakowi i Jakubowi, lecz imienia mojego Jahwe im nie wyjawiłem.


- Dawniej imiona zawierały w sobie znaczenia i tak np Jezus z hebr. Jehoshua znaczy "Jahwe jest zbawieniem" a np Mateusz to "Dar Jahwe".

Bóg kierowany miłością powołał do życia i inne byty, w sferze duchowej jak i na ziemi, niestety w wyniku buntu jednego z nich, znanego nam jak diabeł i szatan - słowa te znaczą: oszczerca przeciwnik Boga, wiele istot duchowych odmówiło posłuszeństwa Jahwe i poszło za diabłem, znane one są pod ogólnym pojęciem jako demony, niestety także Ewa dała posłuch diabłu po czym nakłoniła i Adama by uczynił to czego nie miał prawa uczynić, tym sposobem zaistniało zło na ziemi a ludzie utracili niedoskonałość i więź z Bogiem.


Bóg mógł natychmiast zgładzić diabła i tych co dali mu posłuch, ale postanowił inaczej, dlaczego?

- Jego wola zostałaby niejako powstrzymana, gdyby uśmiercił Adam i Ewę a ponadto oskarżenia, zarzuty jakie szatana postawił pozostałyby bez rozstrzygnięcia...

Jak by to wyglądało, gdyby Bóg natychmiast uśmiercił diabła i każdego kto za nim się opowiedział?

- Zarzuty zaistniały i od tamtej pory odbywa się coś co możemy nazwać "rozprawą sądową", dlatego też Jahwe Jezusowi dał pełną władzę i to Jezus jest sędzią, Jezus też wykona wyrok.

2. Jezus Chrystus - Jest pierworodnym Jahwe, słowo Chrystus znaczy "Namaszczony" lub "Pomazaniec" a tam, gdzie jest Pomazaniec czy Namaszczony tam jest i ktoś większy kto go swoim Pomazańcem uczynił, Jezus nie jest równy ani współistotny Ojcu, Jezus ma początek.

- Jezus oddał siebie na Ofiarę za nas, z tym, że nie jest to Ofiara obejmująca każdego człowieka automatycznie tzn, że każdy już jest zbawiony "tylko" dlatego, że Pomazaniec oddał swoje życie, Jezus oddał życie za każdego człowieka to prawda, ale człowiek musi skorzystać z tej Ofiary, podobnie jak np banki udzielają pożyczek każdemu kto jest tego godny i kto o to się zwróci. / Już oczyma wyobraźni widzę szyderców z tego bankowego porównania.../.

" Albowiem tak Bóg umiłował świat ludzki, że syna swojego dał, aby każdy KAŻDY kto w niego WIERZY nie /co?/ Zginął, ale miał /co?/ życie wieczne. - Ewangelia Jana 3:16

a. Jezus jest JEDYNYM Pośrednikiem między Bogiem a ludźmi:

- "albowiem JEDEN jest Bóg i JEDEN też jest pośrednik między Bogiem a ludźmi - Jezus Pomazaniec" - 1 list Pawła do Tymoteusza 2:5

Sam Jezus mówi:

"Ja jestem droga prawda i życie, nikt nie przychodzi do Ojca jak TYLKO przeze mnie".

- Ewangelia Jana 14:6

- Wszyscy inni pośrednicy, orędownicy i kogo napotkamy są niczym w tej materii, nic nie mogą, nigdzie nas nie zaprowadzą a na pewno nie do Boga, TYLKO JEZUS może nam to umożliwić.

- TYLKO Jezus !

b. Jezus jest tym za którym mamy podążać, Jego naśladować i oczekiwać powtórnego Jego nadejścia.

- Czy Jezus przyjdzie widzialnie? Na to wygląda, sam zapowiedział, że " Nie będę pił z wami owocu z tej winorośli aniżeli dopiero w Królestwie mojego Ojca" /cytuję z pamięci/ nie sądzę, by miał wówczas na myśli picie wina w niebie...

Ponadto napisano, że "Ujrzy go każde oko, w tym i ci, którzy go przebodli...".

c. Jezus nauczał i polecał Zanurzać tych, którzy uwierzyli, to samo nakazał swoim uczniom:

 - " A Jezus podszedł i powiedział im, mówiąc: Dana mi została wszelka władza w niebie i na ziemi. Poszedłszy więc i uczyńcie uczniami wszystkie narody, zanurzając je w imię Ojca i Syna i Świętego Ducha, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do końca wieku".

- Ewangelia Mateusza 28:18-20

3. Chrzest a prawidłowo Zanurzenie:

Jezus jasno i wyraźnie oświadczył Nikodemowi, że:

" Nikt nie może wejść do Królestw Boga o ile nie narodzi się ponownie z wody i z ducha.."

- Ewangelia Jana 3:5 - Pojmujesz jak Ważną sprawą jest posiadanie WAŻNEGO Chrztu Zanurzenia ???

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale