20 obserwujących
277 notek
195k odsłon
1193 odsłony

John Wear, Wojna Niemiec, czyli jaka wersja II wojny będzie obowiązywać na Zachodzie.

Wykop Skomentuj3

Chciałabym Państwu zaprezentować fragment książki Johna Weara. dotyczącego przyczyny wybuchu drugiej wojny światowej. Dlatego iż taka wersja jest coraz bardziej popularna w zachodnim świecie i myslę że wkrótce może obowiązywać w nauczaniu społeczeństw na Zachodzie. Jest to znak czasu,dlatego musimy z tego zdawać sobie sprawę, z czym mamy do czynienia, z jakim zafałszowaniem historii z korzyścią dla Niemiec. Slorzystałam z usług translatora Google z niewielkimi moimi poprawkami. Pomimo długiego tekstu, uważam że warto się z nim zapoznać ku przestrodze. Życzę Państwu miłej lektury.

Przyczyną konfliktu między Niemcami a Polską było tak zwane Wolne Miasto Gdańsk. Danzig został założony na początku 14 wieku i historycznie był kluczowym portem u ujścia Wielkiej Wisły. Od samego początku w Gdańsku mieszkali niemal wyłącznie Niemcy, a polska mniejszość w 1922 r. stanowiła mniej niż 3% z 365 000 mieszkańców miasta. Traktat Wersalski przekształcił Gdańsk ze stolicy prowincji Niemiec w protektorat Ligi Narodów, podlegając licznym służebnicom ustanowionym na rzecz Polski. Mieszkańcy Gdańska nigdy nie chcieli opuścić Niemiec i chętnie wrócili do Niemiec w 1939 r. Ich chęć dołączenia do Niemiec pogłębiał fakt, że gospodarka Niemiec była zdrowa, podczas gdy gospodarka polska wciąż pogrążona była w depresji.

Mieszkańcy Gdańska konsekwentnie demonstrowali swoją niezachwianą lojalność wobec narodowego socjalizmu i jego zasad. Wybrali nawet większość parlamentarną narodowo-socjalistyczną, zanim ten rezultat został osiągnięty w Niemczech. Powszechnie wiadomo było, że Polska stale dąży do zwiększenia kontroli nad Gdańskiem, pomimo życzeń mieszkańców Gdańska. Hitler nie był przeciwny dalszym aspiracjom gospodarczym Polski w Gdańsku, ale Hitler postanowił nigdy nie dopuścić do ustanowienia polskiego reżimu politycznego w Gdańsku. Takie wyrzeczenie się Gdańska przez Hitlera byłoby odrzuceniem lojalności obywateli Gdańska wobec Trzeciej Rzeszy i ich ducha samostanowienia.

Niemcy przedstawiły propozycję kompleksowego rozwiązania kwestii gdańskiej z Polską 24 października 1938 r. Plan Hitlera pozwoliłby Niemcom na aneksję Gdańska i budowę autostrady i linii kolejowej do Prus Wschodnich. W zamian Polska miała otrzymać stały wolny port w Gdańsku oraz prawo do budowy własnej autostrady i linii kolejowej do portu. Cały obszar Gdańska stałby się również stałym wolnym rynkiem dla polskich towarów, na które nie byłyby nakładane niemieckie cła. Niemcy podjęłyby bezprecedensowy krok w uznaniu i zagwarantowaniu istniejącej granicy polsko-niemieckiej, w tym granicy na Górnym Śląsku ustanowionej w 1922 r. Ten późniejszy przepis był niezwykle ważny, ponieważ Traktat Wersalski dał Polsce znacznie więcej terytorium, które Niemcy zaproponowały zrzeczeniu się.

Proponowane przez Niemcy porozumienie z Polską było znacznie mniej korzystne dla Niemiec niż trzynasty program Wilsona w Wersalu. Traktat Wersalski dał Polsce duże obszary w regionach takich jak Prusy Zachodnie i Posen Zachodnie, które były w przeważającej części Niemcami. Najbogatsza część przemysłowa Górnego Śląska została później przekazana Polsce, mimo że Polacy stracili tam plebiscyt. Niemcy były skłonne zrzec się tych terytoriów w interesie polsko-niemieckiej współpracy. Ta koncesja Hitlera była więcej niż wystarczająca, aby zrekompensować niemiecką aneksję Gdańska oraz budowę autostrady i linii kolejowej w korytarzu. Sami polscy dyplomaci wierzyli, że propozycja Niemiec była szczerą i realistyczną podstawą do trwałego porozumienia.

26 marca 1939 r. Polski ambasador w Berlinie Józef Lipski formalnie odrzucił niemieckie propozycje porozumienia. Polacy czekali ponad pięć miesięcy, aby odrzucić propozycje Niemiec, i nie wyrazili zgody na zmianę istniejących warunków. Lipski oświadczył ministrowi spraw zagranicznych Niemiec Joachimowi von Ribbentropowi, że „jego bolesnym obowiązkiem było zwrócenie uwagi na fakt, że wszelkie dalsze realizowanie tych niemieckich planów, szczególnie w odniesieniu do powrotu Gdańska do Rzeszy, oznaczało wojnę z Polską”.

Józef Beck przyjął ofertę z Wielkiej Brytanii 30 marca 1939 r., która dawała bezwarunkową jednostronną gwarancję niepodległości Polski. Imperium Brytyjskie zgodziło się na wojnę jako sojusznik Polski, jeśli Polacy zdecydują, że wojna jest konieczna. Słowami opracowanymi przez Halifaxa Chamberlain przemawiał w Izbie Gmin 31 marca 1939 r., Oświadczając:

„Teraz muszę poinformować Izbę. . . że w przypadku jakichkolwiek działań, które wyraźnie zagroziłyby polskiej niepodległości i które w związku z tym polski rząd uznał za konieczne oparcie się siłom narodowym, rząd Jego Królewskiej Mości poczułby się natychmiast zobowiązany udzielić rządowi polskiemu wszelkiego poparcia dla ich władzy”. Zapewnili rząd polski w tym względzie.

Wykop Skomentuj3
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Polityka