4 obserwujących
32 notki
23k odsłony

Polska racja historyczna

Je ż eli wydarzenia ostatnich tygodni czego ś nas powinny nauczy ć , to g ł ównie tego, ż e polska racja historyczna i polski g ł os niewiele znacz ą na ś wiecie a opinia o Polsce w wielu kr ęgach jest gorsza, ni ż nam się do...