Smagane wiatrem
(...) ostatni wiatr ma kolor błękitu ------- smaga nieokiełznane szczyty doliny i nas ------ odejdzie z ostatnim gongiem spokojnego serca... /Irena E. Idzikowska vel Rena Starska/
17 obserwujących
182 notki
268k odsłon
238 odsłon

Marsz Niepodległości - nasze Polaków wielkie Święto, poezja i smutek Wrocławia,,,

@piko
@piko
Wykop Skomentuj12

Szczęśliwie dobiegają finału wszystkie uroczystości Marszu Niepodległości 2019 organizowanego przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości w naszej Stolicy. Wielka fala biało-czerwonych flag w dłoniach wspaniałych Polaków przepłynęła przez Warszawę. Dziękuję Organizatorom, tym z pierwszego szeregu i tym, których nie znamy z nazwiska, bo dbają o bezpieczeństwo wszystkich jego uczestników od maleńkich dzieci po osoby najstarsze (wielokrotnie wiezione na wózkach inwalidzkich). Osobiście uważam, że jest to najpiękniejszy polski MARSZ, który sięga po polskie dziedzictwo ze spojrzeniem w przyszłość państwa polskiego.

Sięgam do Antologii, którą miałam zaszczyt zredagować i wydać pt. Wydanie Specjalne Odcienie polskiej poezji 1918-2018 i wybieram z niej - wiersz-manifest poety współczesnego Durentiusa oraz wiersze wielkich polskich Poetów z ubiegłych stuleci, których słowa dla Polaków są niemalże katechizmem.

AKSJOMAT 
DURENTIUS


Iluzjoniści marni, o wolności bredzą
Stuletnią zaledwie dzierlatką ją wołają
Splendoru jej dodają
Gdy w prezydenckim przybytku
Faktycznie ją czadzą
Na obcych świecznikach
Obcych bogów sprzedają
Nam
Próbuję ową dostrzec w pałacowym okienku
I uświadomić sobie
Dlaczego wiekową ją mierzą
Stawiając szałasy
Hamburgerowym żołnierzom
Uwolniwszy się od swastyk sierpów i młotów
Trójzębów i gwiazd czerwonych
Ktoś po cichu wkłada inną
Sześcioramienną
W orła koronę
Zawijając dyskretnie w płótno
Biało-czerwone
Marny to substytut wolności prawdziwej
Bo ta sztuczna stuletnia
Działa na pohybel bynajmniej nie wolności
Bo ta żywa dopóty
Dopóki choć jedno serce nią bije


WŁADYSŁAW BEŁZA
POLSKA MOWA (fragment)


Uko­chaj dzia­two! sło­wo ro­dzin­ne,
Skarb twój naj­droż­szy, wspa­nia­ły!
Tem sło­wem usta two­je nie­win­ne,
Pierw­szy pa­cio­rek szep­ta­ły.
A co po Bogu naj­droż­sze dziat­ki!
Dla du­szy tkli­wej i czy­stej:
Słod­kie imio­na ojca i mat­ki,
Wzię­ły­ście z mowy oj­czy­stej.
Pierw­sze wra­że­nia, pierw­sze po­ję­cia,
Pieśń ptasz­ka, kwiat­ki w dą­bro­wie,
Co zaj­mo­wa­ły umysł dzie­cię­cia,
W tej tłu­ma­czo­no wam mo­wie.
Nie tyl­ko kraj ten, w któ­rym ży­je­cie,
Oj­czy­zną wa­szą się zo­wie:
Bo jest i dru­ga oj­czy­zna, dzie­cię,
Co w pol­skim mie­ści się sło­wie.
Z głę­bi serc pol­skich, nurt ży­we­mi,
Rwie się jak rze­ka wspa­nia­ła:
To mowa oj­ców, co na­szej zie­mi,
Na­zwi­sko „Pol­ski” nada­ła.

(...)
Więc czcij to sło­wo, co się u świa­ta,
Okry­ło za­sług waw­rzy­nem!
Bo kto niem gar­dzi albo po­mia­ta,
Ten złym Oj­czy­zny jest sy­nem!


JULIUSZ SŁOWACKI
***DUSZA SIĘ MOJA ZAMYŚLA GŁĘBOKO... (fragment)


Dusza się moja zamyśla głęboko,
Czuje, że tu jak słońcu zajść potrzeba,
A innym ludziom zabłysnąć na oko...

Jakiego kraju i jakiego nieba
Światło - powita mię w progu żywota?
Nie wiem - lecz rad bym żył z polskiego chleba...


KONSTANCJA BENISŁAWSKA
WYRAŻA SIĘ POTĘGA MIŁOŚCI KU CHRYSTUSOWI

Do Ciebie, Jezu, moja dusza licha
strzałą miłości ustrzelona wzdycha.
Ach, wżdy rozerwij pęta niewolnicze,
Bym przed Twe święte wzleciała oblicze! 

Spraw, bym miłością Twą, jakoś jest godzien,
Barziej a barziej ja gorzała co dzień,
Iżby się dusza po rozłące ciała
Godniejszą świętych Twych obłapów stała. 

Ty bądź jedynym serca mego celem,
Ty moją karmią, Ty moim weselem,
Ty mą nadzieją, Ty moim kochaniem,
Ty bądź jedyną pieczą i staraniem! 

O dobry Jezu, spraw, abym dla Ciebie
I świat wzgardzała, i wzgardzała siebie.
Spraw, aby wszystko prócz Ciebie trąciło,
Co jest na ziemi, zgnilizną przegniłą. 

Lub złote słońce dzień sieje po świecie,
Lubo noc czarna sen do oczu gniecie,
Niech dusza moja doma i w gościnie 
Cię szuka, wzywa, opiewa jedynie! 
Na zakończenie kilka ważnych słów wprowadzających
do Wydania Specjalnego Odcienie Polskiej Poezji 1918-2018
(książki nagrodzonej Złotą Statuetką Stanisława Moniuszki
przez Centrum Kultury Polskiej na Litwie, w Wilnie) :

„Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie” -
                   Prymas Tysiąclecia Stefan Wyszyński
P.S. Słucham na żywo wrealu24.pl informacji
o pacyfikacji spokojnego Marszu Niepodległości przez służby Magistratu we Wrocławiu.
Gaz łzawiący, woda z armatek wodnych, Policja przeciwko Polakom we Wrocławiu...
Białe kaski pałowały Polaków. Antypolski zamordyzm we Wrocławiu jest faktem. _________________________________________________________________
Fotografia: Marsz Niepodległości 2019 w Warszawie, autor: Piko


Wykop Skomentuj12
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Kultura