Blog
Sumaczystegomyślenia
Dawid1973
0 obserwujących 3 notki 9243 odsłony
Dawid1973, 16 listopada 2010 r.

Jednolita Teoria Czasoprzestrzeni Adama Snerga-Wiśniewskiego

 Artykuł opublikowany przez autora w czerwcu b.r  w w 5 numerze nadrealnego magazynu Puzdro będącego obecnie dodatkiem do  wrocławskiego pisma Rita Baum.


 Wszyscy czujemy w pewnym sensie oddech XXI wieku na plecach bowiem jak nigdy dotąd doniosły stał się problem czasu w jakim żyjemy. Widać to chociażby w dużej ilości katastroficznych przepowiedni, które pojawiały się w ciągu ostatnich 20 lat i zapowiadały koniec świata najpierw w okolicach roku 2000, a potem w roku 2012. Odczuwamy także na własnej skórze subiektywne przyśpieszenie zdarzeń, które jest pośrednim skutkiem globalizacji, a więc natychmiastowego przepływu informacji, które coraz trudniej nam kontrolować i przetwarzać. Wszystko to wydaje się dobrym pretekstem do prezentacji na łamach Puzdra intrygującej teorii na temat budowy wszechświata stworzonej samodzielnie, z dala o obowiązujących dogmatów naukowych przez nieżyjącego już polskiego pisarza Adama Snerga- Wiśniewskiego.

Pisarz ten (świadomie nie używam tu określenia pisarz S-F, ponieważ jego twórczość wykracza poza tą definicję) został powtórnie odkryty dopiero po swojej samobójczej śmierci w 1995 r.

Dwie jego książki: Robot i Według Łotra zostały przetłumaczone na kilkanaście języków i cieszą się światowym rozgłosem. Snerg był zagadkową postacią polskiej literatury. Ukrywał swoje prywatne życie przed mediami, nie udzielał wywiadów. Wymyślił także człon swojego nazwiska- SNERG (SUMA Całkowitej Energii). Osoba Wiśniewskiego stała się pierwowzorem postaci Snerra z powieści Limes Inferior Janusza Zajdla.

W mediach przypomniano sobie o Snergu kiedy padło podejrzenie, że film Matrix jest plagiatem jego opowiadania pt. Anioł Śmierci. Pisarz ten był człowiekiem bardzo ambitnym i uzdolnionym, zważywszy, że doskonale posługiwał się teorią względności chociaż był samoukiem.  Wszystkie te czynniki przyczyniły się zapewne w różnym stopniu do stworzenia przez niego oryginalnej teorii budowy wszechświata nazwanej przez autora Jednolitą Teorią Czasoprzestrzeni. Została ona wydana w cienkiej, bo liczącej zaledwie 88 stron książce pod tym samym tytułem.

 

Najpierwotniejsza podstawowa przyczyna

Już pierwsze jej zdania każą czytelnikowi zmienić sposób myślenia o rzeczywistości i uruchomić wyobraźnię. Jest to bowiem teoria na wskroś wizjonerska, nie tyle porządkująca istniejące fakty przez wymyślanie coraz to nowych terminów, ile przewartościowująca wyobrażenia i siatki pojęciowe w które popadła współczesna fizyka. 

Zrozumieć świat to znaczy sprowadzić wszystkie jego zagadki do jednej: najpierwotniejszej i najogólniejszej — do podstawowej przyczyny. Może się wydawać, że redukcja tak wielkiej ilości niewiadomych do pierwszej i jedynej tajemnicy świata nie jest w ogóle realna, więc nie dojdzie do niej nigdy — chyba tylko w jakiejś fantastycznej wizji.

A jednak została dokonana.

Teoria moja przedstawia spójny model czasoprzestrzeni— czyli jednolity obraz naszej rzeczywistości fizycznej. Opierając się na oryginalnej koncepcji, po raz pierwszy w dziejach nauki wykazuje, że wszystko, co we wszechświecie istnieje i co się w nim dzieje — zarówno w skali makro, jak i mikrokosmicznej — można wytłumaczyć w sposób jednolity.

 Usiądźcie wygodnie w fotelach. Zaczyna się od trzęsienia ziemi, a dalej napięcie rośnie... — jak powiedział Hitchcok.

Snerg zakłada, że czasoprzestrzeń (nazywana też wszechświatem) jest czterowymiarowa  i zajmuje ona tylko jedno miejsce, ponieważ zawiera wszystko co istnieje.

Czasoprzestrzeń ma więc cztery wymiary, prostopadłe wzajemnie do siebie: jeden w czasie i trzy w przestrzeni — zatem jest czterowymiarowa. Faktyczny kształt tworzywa czasoprzestrzennego opisuje czasoprzestrzeń zamknięta. W czasoprzestrzeni zamkniętej wszystkie osie wymiarowe są krzywe.

JTC postuluje, że cała czasoprzestrzeń jest wypełniona jednolitym sprężystym tworzywem i że tylko ono ma postać substancji, natomiast reszta form bytu jest fenomenem zjawiska falowego ruchu w tym ogromnym ośrodku czterowymiarowym.

Tworzywo czasoprzestrzenne wypełnia zatem cały wszechświat, nasza przestrzeń zaś jest maksymalnym skupieniem tego tworzywa w podłużnej fali, która od miliardów lat z prędkością światła rozchodzi się w nim z jednego punktu. ...Maksymalne skupienie tworzywa czasoprzestrzennego w fali czasoprzestrzennej — Czyli nasza przestrzeń — ma trzy wymiary.

Teoria Snerga opiera się na powszechnym zjawisku ruchu falowego, stąd wyprowadza on większość swoich założeń. Jak choćby to, że przestrzeń fizyczna jest maksymalnym skupieniem tworzywa czasoprzestrzennego w fali czasoprzestrzennej, materia zaś — lokalnym wypaczeniem tego skupienia. Próżnia natomiast jest to przestrzeń nie wypaczona w czasoprzestrzeni.

Opublikowano: 16.11.2010 11:26.
Autor: Dawid1973
Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

"Są takie okresy w życiu ludzkości, zbiegające się z reguły z początkiem upadku kultur i cywilizacji, kiedy to masy nieodwracalnie zatracają rozsądek i zaczynają niszczyć wszystko to, co zostało stworzone przez setki i tysiące lat kultury. Takie okresy masowego obłędu zbiegają się z kataklizmami geologicznymi, zmianami klimatu i podobnymi zjawiskami o charakterze planetarnym, i wyzwalają one olbrzymią ilość materii poznania. To z kolei powoduje, że wysiłek gromadzenia tej materii poznania staje się koniecznością, inaczej bowiem zostałoby ono utracone. Zatem praca mająca na celu zebranie porzuconej materii poznania często zbiega się z początkiem rozpadu i z upadkiem kultur i cywilizacji." Fragmenty nieznanego nauczania Piotr Demianowicz Uspieński

Ostatnie notki

Obserwowane blogi

Ostatnie komentarze

  • 20.11.12 Pokaz animacji TOE 2012- Theory of everything Chciałbym serdecznie zaprosić rodzinę...
  • @wiedźma Margo Zapomniałem wyjaśnić kwestii samobójstwa Snerga. Nie wynikało ono z...
  • @wiedźma Margo Dziękuję za komentarz. Jak zwykle w przypadku takich teorii wiele zależy od...

Tematy w dziale