0 obserwujących
122 notki
124k odsłony
  199   0

Referendum Konstytucyjne

Proponuję następującą drogę do pełnego uzdrowienia polskiego systemu sprawowania władzy czyli rozstrzygnięcia konfliktu konstytucyjnego pomiędzy Prezydentem RP a Premierem RP. Mianowicie przeprowadzenie Referendum Konstytucyjnego wraz z wyborami prezydenckimi w 2010 roku.Referendum Konstytucyjne winno zawierać jedynie dwa pytania alternatywne:1. Kto powinien wybierać rząd Polski?  a) Sejm                   b) Obywatele w wolnych wyborach2. Ile partii powinno znajdować się w Sejmie?   a) wiele mniejszychb) dwie duże
Jeśli wyborcy opowiedzą się dwa razy za alternatywą a) należy wprowadzić dojrzały system parlamentarny, jeśli dwa razy b) to system prezydencki


Natomiast jeśli wyborcy zagłosują 1 a) i 2 b) będzie to system panujący w Wielkiej Brytanii, a jeśli 1 b) i 2 a) oznaczać to będzie system prezydencko-parlamentarny podobny do francuskiego. Sam fakt przeprowadzenia referendum będzie oznaczał zwycięstwo ponieważ każdy z tych wariantów jest lepszy od obecnego systemu. Nowa konstytucja miałaby w ten sposób silną legitymacje.Ze względu na próg frekwencyjny i nie tylko, najlepszym momentem do przeprowadzenia Referendum Konstytucyjnego jest pierwsza tura wyborów prezydenckich. Następująca kadencja Prezydenta mogła by posłużyć do przygotowań do zmiany konstytucji która obowiązywała by od następnych wyborów prezydenckich.Oczywistością jest że zmiany w konstytucji nie powinny być głosowane przez sejm. (Ze względów formalnych należało by zapewne do referendum dołączyć 4 wersje nowej konstytucji, tak aby od momentu referendum zaczęła obowiązywać jedna z nich. Wymagane jest też wakacjo legis równe jednej kadencji prezydenta, aby nie doszło do wrażenia że urzędujący prezydent chce tylko poszerzyć swe kompetencje na drugą kadencje.  Do nowej konstytucji należy również zapisać iż ponowna zmiana tej części konstytucji wymaga ponownego referendum, tak aby zapobiec ewentualnym próbom obalenia nowej konstytucji przez Sejm.)A wszystkie inne bardziej szczegółowe i techniczne potrzebne zmiany w konstytucji powinny być przeprowadzone przez Sejm w obecnym trybie i nie powinny być przedmiotem Referendum Konstytucyjnego.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Analiza Polskiego Systemu PolitycznegoEuropejski model demokracjiUstój polityczny panujący w III RPto odmiana tego samego ustroju który panuje w całej Europie, czyli "Systemu Parlamentarnego" w różnych nowoczesnych odmianach. Ponieważ jest on historyczną spuścizną po wielowiekowej tradycji Monarchii absolutnej i konstytucyjnej umożliwił w przeszłości płynne przejście od Monarchii do Demokracji."System Parlamentarny" wyróżnia się wśród innych form demokracji istnieniem głowy państwa która sprawuje wszystkie funkcje reprezentacyjne oraz istnieniem urzędu Premiera vel Kanclerza, który sprawuje większość władzy wykonawczej. Głowa Państwa może mieć postać Monarchy (Monarchia Parlamentarna) lub Prezydenta (Republika Parlamentarna), ale nie zmienia to istoty systemu parlamentarnego.Głowa Państwa Republiki Parlamentarnej może być wybierana pośrednio lub bezpośrednio.Kompetencje głowy państwa są w krajach Europy różne, od żadnych jak w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Włoszech do dużych jak we Francji. Lecz głowa państwa nigdy nie ma pełnej władzy wykonawczej i to różni republikę parlamentarną od systemu prezydenckiego. Kompetencje de jure głowy państwa mogą być większe od faktycznych, tak n.p. królowa Anglii ma de jure wielkie kompetencje z których nawet nie myśli korzystać. Podobnie jest też w Niemczech i innych krajach. Regułą jest iż jeśli głową państwa jest monarchą to nie posiada on de fakto żadnej władzy.W Polsce funkcje głowy państwa pełni, wybierany bezpośrednio przez obywateli, prezydent. Prezydent Polski posiada de jure małą część władzy wykonawczej choć de fakto władza Prezydencka jest większa ponieważ posiada on silny mandat społeczny.
Wady Systemu Parlamentarnego    * 1 Podział egzekutywyPodzielenie władzy wykonawczej na dwie instytucje jest niemożliwe! Jeśli jedna strona nie zaakceptuje roli podporządkowanej dojdzie do konfliktu. Historycznie początkowo całą władze miał monarcha który mógł wymieniać premierów jak mu się podobało i dyktować im swoją wolę, lecz z biegiem czasu sytuacja się odwróciła o 180 stopni. Jednak w niektórych krajach nadal istnieje spór kompetencyjny.    * 2 Zależność egzekutywy od legislatywyPonieważ władza wykonawcza jest zależna od władzy ustawodawczej, kompetencje władzy wykonawczej są ograniczone, nie może ona postępować wbrew interesom partyjnym. Prowadzi to do dominacji władzy wykonawczej przez funkcjonariuszy partyjnych. Rząd jest uzależniony od decyzji kilku posłów. Ponieważ większość w parlamencie jest zazwyczaj nieduża wystarczy aby kilku posłów przestało popierać rząd aby ten upadł. Najlepszym przykładem jak słaba i niestabilna może być władza Premiera są Włochy które przez blisko 50 lat powojennych miały ca. 50. premierów!

Lubię to! Skomentuj1 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale