Myśli z pierwszego tłoczenia
Muzeum Tortur Intelektualnych -- Ekspozytura na S24
53 obserwujących
998 notek
804k odsłony
1226 odsłon

Biznes globalny a koronawirus

Wykop Skomentuj48

Raport World Economic Forum

W dniach 21-24 stycznia, w Davos (Szwajcaria) miała miejsce coroczna konferencja znana pod nazwą World Economic Forum. Z tej okazji, po raz 15-ty przygotowano i opublikowano 102 stronicowy raport poświęcony ryzykom globalnym. Zawiera wyniki z ponad 1000 ankiet wypełnionych przez ekspertów z całego świata; z czego liczba ankiet z Europy wyniosła ponad 40%. Analiza dotyczy tak zwanych ryzyk globalnych (ryzyka globalnego) definiowanych jako:


Niepewne zdarzenie lub warunek, który jeśli wystąpi, spowoduje negatywny skutek (wpływ) dla wielu państw (na wiele dziedzin gospodarki) w ciągu najbliższych 10 lat.


Zachęcam Czytelników do zapoznania się z treścią owego raportu. Tutaj, dla tych, którym wystarcza krótki opis podaję parę informacji. zapisanych w raporcie. Przy czym trzeba pamiętać, że pisanie o "informacjach" w odniesieniu do przyszłości jest obarczone ... sporym ryzykiem. Pewnie lepiej byłoby użyć słowa "prognoza".

Cóż z tej prognozy wynika? Ano to, że choroby zakaźnie (jakakolwiek pandemia) nie została uznana przez ekspertów-respondentów jako dominujące zagrożenie w najbliższych 10 latach. Tu trzeba pamiętać, że badanie ankietowe przeprowadzano w okresie 2 września - 22 października 2019. A więc przed pierwszymi informacjami z Chin.

Jakie zagrożenia uznano za najpoważniejsze? Raport zawiera tzw. mapę ryzyka, zawierającą ocenę możliwości (prawdopodobieństwa)  wystąpienia zdarzenia (lub zaistnienia określonego warunku) oraz znaczenie wpływu materializacji tego ryzyka na gospodarkę światową:

image

Nie widać dobrze, dlatego powiększam interesujący fragment:

image

Tu widzimy ryzyko określone jako "INFECTIOUS DISEASES" czyli najogólniej mówiąc epidemie i pandemie. Z mapy wynika, że ryzyko to nie zostało ocenione jako ryzyko o wysokim prawdopodobieństwie materializacji. Owszem, zostało ocenione jako ryzyko o potencjalnie wysokich skutkach ale dopiero na 10 miejscu. Na przykład, "Awaria infrastruktury informacyjnej" została oceniona jako ryzyko o większym prawdopodobieństwie i groźniejszych skutkach. Na czele największych zagrożeń znalazły się czynniki z grypy zagrożeń środowiskowych - zielone znaczniki.

A tak wygląda zestawienie 10 najistotniejszych - z punktu widzenia szacowanego prawdopodobieństwa i wpływu - ryzyk.

image

Choroby zakaźne (pandemie) zostały ocenione jako 10 w kategorii wpływu natomiast jako 26 w skali możliwości zaistnienia. W przeciągu najbliższych 10 lat od daty wypełnienia ankiet.

Wniosek?

Oczywisty: sumarycznie nikt się tego nie spodziewał. Być może jakiś indywidualny ekspert ocenił prawdopodobieństwo chorób zakaźnych na poziomie wyższym niż wynika to z agregacji danych.Czy można było przewidzieć czas pandemii? Czy można było przewidzieć rodzaj, zakres i tempo rozprzestrzeniania się zagrożenia?

Nie było mądrych bo pewnie nie mogło być. Najwyraźniej eksperci skupili swoją uwagę na tzw. gorących tematach z zakresu ochrony środowiska - 5 najbardziej prawdopodobnych zagrożeń.

A czy świat w ogóle był przygotowany na dowolne zagrożenie epidemiologiczne? To już inne zagadnienie, na jutrzejszą notkęźródełko: http://reports.weforum.org/global-risks-report-2020/


PS. Jeżeli wejdą Państwo na stronę https://www.weforum.org/ to szybko zauważą Państwo, jak szybko ważnym tematem stała się pandemia.

Wykop Skomentuj48
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Gospodarka