22 obserwujących
419 notek
426k odsłon
  617   1

Raport NIZP – rząd ujawnił sensacyjne dane statystyczne.

Na początku proszę, aby każdy kto czyta ten tekst zanim cokolwiek zrobi dalej wszedł na stronę NIZP, ściągnął raport i zapisał go na dysku.

Raport jest tutaj

https://www.pzh.gov.pl/raport-analiza-ryzyka-zgonu-z-powodu-ogolu-przyczyn-oraz-z-powodu-covid-19-osob-zaszczepionych-i-niezaszczepionych/

 Wnioski z obliczeń na podstawie danych liczbowych, zawartych w raporcie :

1. Podanie tzw. „szczepionki przeciw Covid-19” zwiększyło w badanym okresie ryzyko zgonu z przyczyn innych niż Covid-19 o :

174,6 % w grupie 11-20 lat

49,1 % w grupie 21-30 lat

9,1 % w grupie 31-40 lat

0,72 % w grupie 41-50 lat

W grupie 51-60 ryzyko spadło o 0,9 %

2. We wszystkich grupach wiekowych poza grupą 51-60 lat tzw. „szczepionka” znacząco zwiększyła ryzyko zgonu z przyczyn innych niż Covid -19

3. Ujemny wynik w grupie 51-60 jest prawopodobnie związany z kwestią kwalifikacji i gdyby za zaszczepionych uważać każda osobę co przyjęła choć jeden zastrzyk, to wynik byłby o co najmniej kilka do kilkunastu procent wyższy. Podobnie w pozostałych grupach wiekowych.

3. Ponieważ w raporcie brak danych, ile osób przyjęło tzw. „szczepionki” jednodawkowe, uzyskane wynik mogą być także nieco zawyżone, lecz wydaje się, że raczej nie więcej niż 0,5 -1 %

ZAŁOŻENIA I OBLICZENIA :

W łatwiejszym zrozumieniu poniższych obliczeń pomoże, jeśli podczas czytania raport NIZP będzie otwarty w innym oknie.

ZAŁOŻENIA :

1. Na 4-tej stronie raportu podana jest informacja, ze badanie dotyczyło okresu od 19 stycznia do 10 października 2021 roku, czyli 264 dni

2. na stronie rządowej ( https://www.gov.pl/web/szczepimysie/od-kiedy-moge-sie-zaszczepic) są podane daty od kiedy zaczęto „szczepić” kolejne grupy wiekowe.

I tak :

a. grupę wiekową 11-20 lat zaczęto szczepić od 10 maja

b. grupę wiekową 21-30 lat także od 10 maja

c. grupę wiekową 31-40 lat od 30 kwietnia

d. grupę wiekową 41-50 lat od 22 kwietnia

e. grupę wiekowa 51-60 lat prawdopodobnie od 6 kwietnia.

3. Skoro za wyszczepionego uważa się osobę po 14 dniach od przyjęcia 2 dawki, to oznacza, ze przez 36 dni ((1(dzień przyjęcia) +21 (odstęp pomiedzy 1 a 2 dawką) + 14 =36)) wyszczepiony w statystykach jest ujmowany jak niewyszczepiony.

WNIOSEK NR. 1 : osoba zmarła, zakwalifikowana w raporcie jako „wyszczepiona”, wykazana w kolumnie nr. 8 nie mogła umrzeć przed datą rozpoczęcia szczepień dla swojej grupy wiekowej plus 36 dni.

Skoro tak, to osoba zdanej grupy wiekowej musiała, aby być zakwalifikowana w raporcie, jako wyszczepiona umrzeć po tzw. „szczepieniu” w okresie :

-117 dni dla grupy „a” i „b” ( od 15 czerwca do 10 października)

-128 dni dla grupy „c” ( od 5 czerwca do 10 października)

-136 dni dla grupy „d” (od 28 maja do 10 października )

-152 dni dla grupy „e” (od 12 maja do 10 października).

……………………………………………

OBLICZENIA RYZYKA ZGONU ZASZCZEPIONYCH I NIEZASZCZEPIONYCH W GRUPIE 11-20 LAT Z PRZYCZYN INNYCH NIŻ COVID-19 :

 W tabeli nr. 1 w kolumnie nr. 8 są podane liczby zmarłych „zaszczepionych” dla poszczególnych grup wiekowych.

Dla grupy ( 11-20 lat) jest podane, że zmarło 55 „wyszczepionych” osób.

2. W tabeli nr 2, w kolumnie nr 8, wiersz nr. 1, czyli dla tej samej grupy wiekowej (11-20) jest podane, że z powodu Covid-19 zmarło „0” ( zero ) osób.

WNIOSEK NR. 2 : Z powyższych danych wynika, że wszystkie 55 zaszczepione osoby zmarły z przyczyn innych niż Covid-19 ( np. nowotwór, zawał, wylew, udar,).

…………………………………………….

ALGORYTM OBLICZEŃ + przykładowe obliczenie dla grupy wiekowej 11-20 :

Krok 1

Obliczamy średnią arytmetyczną dziennej liczby zgonów, zakwalifikowanych jako wyszczepieni dla danej grupy wiekowej z przyczyn innych niż Covid-19 według wzoru :

„A” (liczba z tabeli 1, kolumna 8) – (minus) „B” (liczba z tabeli 2, kolumna 8) / „C” (podzielona przez ilość dni, w których zmarły był zakwalifikowany jako zmarły wyszczepiony)

W naszym przypadku mamy : A = 55 osób, B = 0 osób, C = 117 dni, czyli (A + B)/C = 0,47 zgonów/dzień

Przyjmujemy oznaczenie : S = 0,47 zgonów/dzień

…………………………...

Krok 2

 Obliczamy średnią arytmetyczną dziennej liczby zgonów, zakwalifikowanych jako niewyszczepieni dla danej grupy wiekowej z przyczyn innych niż Covid-19 według wzoru :

„D” (liczba z tabeli 1, kolumna 7) – (minus) „E” (liczba z tabeli 2, kolumna 7) / „F” (podzielona przez ilość dni, w których zmarły był zakwalifikowany jako zmarły niewyszczepiony)

W naszym przypadku mamy : D = 670 osób, E = 12 osób, C = 264 dni (okres całego badania, czyli (D - E)/ C = 2,49 zgonów/dzień.

Przyjmujemy oznaczenie : T = 2,49 zgonów/dzień

…………………………..

Krok 3

Obliczamy średnią dzienna liczbę wyszczepionych w badanym okresie według wzoru :

„G” (liczba wyszczepionych na początku 1 dnia uznania ich za wyszczepionych) + (plus) „H” (liczba z końca ostatniego dnia) / (podzielona przez) 2.

W naszym przypadku mamy G = „0” osób, H = 510 933 osób ( tabela 1, kolumna 4), czyli (G + H) /2 = J , czyli J = 255 466 osób.

Przyjmujemy oznaczenie W = 255466 osób

Uzasadnienie : przy założeniu, że każdego dnia liczba wyszczepionych powiększa się o podobną liczbę osób, można przyjąć że średnio każdego dnia danego okresu „po ulicach” chodzi 50% liczby wszystkich wyszczepionych na koniec danego okresu.

…………………………….

Krok 4

 Obliczamy liczbę średnią dzienną ważoną niewyszczepionych w badanym okresie według wzoru :

(( K x ( L – M) + (K – J) x M)) / L

gdzie :

K - liczba wszystkich osób wdanej grupie wiekowej (tabela 1, kolumna 2)

L - liczba dni okresu badań według raportu czyli 264 dni

M - liczba dni w których osoby były uznane za wyszczepione

J – średnia wyliczona w punkcie powyżej

W naszym przypadku mamy więc :

((3820360 x (264 -117) + (3820360 – 255466) x 117)) / 264 = 3707142 osób

Przyjmujemy oznaczenie : Z = 3 707 142

Liczbę tę interpretujemy podobnie jak liczbę „J”, czyli że w okresie całego badania (264 dni) każdego dnia „po ulicach” chodziło średnio 3 707 142 osoby

………………………….

Krok 5

Za pomocą dwóch proporcji sprowadzamy średnie dzienne liczby zgonów „S” oraz „T” do wartości porównywalnych dziennych zgonów/milion w grupie wyszczepionych i niewyszczepionych . Przyjmujemy oznaczenia szukanych :

P - liczba dziennych zgonów na milion w grupie wyszczepionych

R - liczba dziennych zgonów na milion w grupie niewyszczepionych

Z kroków 1-4 pobieramy wyniki :

S = 0,47 zgonów/dzień, T= 2,49 zgonów/dzień, W =255466 osób, Z = 3707142 osób

Układamy proporcję dla grupy wyszczepionych :

S – W czyli 0,47 - 255 466

P - 1 milion czyli P - 1 milion

z której otrzymujemy wynik P = 1,84 zgonów/dzień

Układamy proporcję dla grupy niewyszczepionych :

T – Z czyli 2,49 - 3 707 142

R – 1 milion czyli R - 1 milion

z której otrzymujemy wynik R = 0,67 zgonów/dzień

Wynik Końcowy :

Po podzieleniu liczby P przez liczbę R i odjęciu liczby „1” otrzymujemy szukany wynik, że w grupie 11-20 lat podanie tzw. „szczepionki przeciw Covid-19” zwiększyła w badanym okresie ryzyko zgonu z przyczyn innych niż Covid-19 o 174,6 %

Lubię to! Skomentuj9 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale