Swobodna energia
W nauce, podobnie jak w życiu, najważniejsza jest prawda.
20 obserwujących
195 notek
216k odsłon
  510   0

Dla usunięcia ciemnoty z fizyki

Uprzejmie zapraszam Gości do przeczytania zamieszczonego poniżej listu, który kieruję do wszystkich Pracowników nauki. Przesyłam go różnym osobom, które mogą przyczynić się do rozwoju nauki. Ten list kieruję także do Szanownych Gości, bo wielu z Was w taki lub inny sposób przyczynia się do rozwoju nauki. 


Szanowni Pracownicy nauki,

przesyłam Wam krótki artykuł pt. "Głupia formuła E=m*c^2", a ściślej rzecz biorąc jest to krótka informacja. W tej informacji są zawarte odnośniki do trzech artykułów wraz z opisem, co tam się znajduje. Proszę o zapoznanie się z przedstawionymi tam nowymi zjawiskami oraz opisem wyników kilku fizycznych doświadczeń. Jeśli macie taką możliwość, aby we własnym zakresie przeprowadzić przedstawione tam doświadczenia i opisać uzyskane wyniki, to zróbcie to, a potem opublikujcie. Jeśli takiej możliwości nie macie, to przekażcie tę informację komuś, kto może to zrobić.

Proszę, zróbcie to dla rozwoju nauki.

Z wyrazami szacunku

Bogdan Szenkaryk "Pinopa"

PS Oto ten artykuł - poniżej angielska wersja:

Głupia formuła E=m*c^2

(Ciemnota (nieoświeconość) fizyków 8)

Przedstawiana tutaj ciemnota może być szczególnie dokuczliwa dla pewnych osób. Stanie się tak, gdy te osoby dostrzegą rażącą nieprawidłowość w fizycznej formule i w teorii uznawanej za "podstawową teorię", a jednocześnie zajmują wysokie naukowe stanowiska. Mogą oni stanąć przed dylematem: podważać oficjalnie tę formułę czy nie podważać. Podważając prawidłowość takiej teorii narażają się na utratę swoich związanych z nauką dotychczasowych przywilejów. Bo to może skutkować utratą stanowiska, zarobków, poważania w środowisku itd. A jaka jest ta "szczególnie dokuczliwa" ciemnota? Obecnie uznawaną za "podstawową teorię" jest "równoważność masy i energii" - wyraża się ją za pomocą wzoru E=m*c^2.

Związana z tym matematycznym wzorem ciemnota pomija trzy fizyczne prawa - zagadnienia.

Pierwsze pomijane prawo - Prawo znikomego działania

Związana z tym wzorem ciemnota jest przedstawiana w związku z pracą akceleratorów. W tych urządzeniach cząstki są przyspieszane do coraz większych prędkości. Podczas procesu przyspieszania zużywana na przyspieszanie ilość energii rośnie w "zawrotnym tempie". Fizycy wymyślili zatem, że wzrost energii, jaką należy zużywać do przyspieszania cząstek do coraz większej prędkości, jest spowodowany wzrostem masy cząstek, które są przyspieszane w akceleratorze. Inaczej mówiąc, wymyślili oni, że przekazywana cząstkom energia (podczas nadawania im coraz większej prędkości) zamienia się w ich masę. A takie "ciemne" rozwiązanie przez fizyków zagadnienia wzrostu energii, jaka jest zużywana do przyspieszania cząstek, powstało dzięki temu, że nie znali oni (i dotychczas nie znają) pewnego fizycznego zjawiska. To zjawisko jest związane z wzajemnym przekazywaniem sobie energii przez cząstki przy coraz większych względnych prędkościach podczas ich zderzeń ze sobą. Mówiąc krótko, zderzenie ze sobą cząstek, gdy mają one względem siebie coraz większe prędkości, wiąże się z tym, że te cząstki przekazują sobie coraz mniejsze ilości energii. To zjawisko zostało nazwane prawem znikomego działania (prawem ZD). Więcej na ten temat można przeczytać w art. "Prawo znikomego działania w akcji" na http://pinopa.narod.ru/32_C4_PrawoZD_w_akcji.pdf i https://www.salon24.pl/u/swobodna-energia/562945.

Drugie pomijane prawo - Prawo dynamicznego oporu ośrodka

Przy respektowaniu wprowadzonej do fizyki "ciemnoty" w postaci wzoru E=m*c^2 pomija się istnienie ciemnej materii. Pojęcie "ciemnej materii" zostało wprowadzone do fizyki po to, aby nie powracać do pojęcia "eteru". Ciemna materia istnieje wszędzie - a więc istnieje w przestrzeni próżni kosmicznej, gdzie nie ma materii atomowej, oraz istnieje w rozmaity sposób zagęszczona w materii atomowej. Ciemna materia jest po prostu ośrodkiem protoelektronowym, który składa się z cząstek nazwanych protoelektronami. Z tych cząstek w odpowiednich warunkach tworzą się zagęszczenia, które są znane jako elektrony. (Więcej o elektronach można dowiedzieć się z art. "Pole elektrostatyczne?... Ależ to bardzo proste!" na http://pinopa.narod.ru/08_C2_Pole_elektrostatyczne.pdf i https://www.salon24.pl/u/swobodna-energia/292859.) W akceleratorach cząstki są przyspieszane do ogromnych prędkości w kanałach z próżnią fizyczną. Nie ma tam materii atomowej, ale istnieje znacznie zagęszczony ośrodek protoelektronowy. Duże zagęszczenie w tych miejscach (kanałach) protoelektronów jest powodowane przez obecną w pobliżu materię atomową. Cząstki, które z ogromną prędkością pędzą przez zagęszczony ośrodek protoelektronowy, są siłą rzeczy narażone na działanie oporu tego ośrodka. To zjawisko oddziaływania ośrodka protoelektronowego na lecące cząstki przebiega w podobny sposób, jak zjawisko oddziaływania powietrza na lecący pocisk karabinowy. Co prawda przy ogromnych prędkościach coraz wyraźniej przejawia się zjawisko opisane w prawie ZD i wówczas maleje stawiany przez ośrodek opór dla pędzących cząstek. Zanim jednak dojdzie do wyraźnego przejawiania się tego prawa ZD, istnieje stawiany przez ośrodek protoelektronowy silny opór. Fizycy, którzy wprowadzali do fizyki "ciemnotę" w postaci wzoru E=m*c^2, istnienia tego oporu nie uwzględnili.

Lubię to! Skomentuj16 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Technologie