Tatarka Tatarka
84
BLOG

SZCZERZE

Tatarka Tatarka Kultura Obserwuj notkę 0

SZCZERZE

???

Szczerze… nie wiem, ile rad nadzorczych oraz walnych zgromadzeń można przeprowadzić w 107 minut i zarejestrować postanowienia w Izbie Notarialnej?

‘’’

Szczerze… nic mi nie wiadomo, czy pani notariusz pomagała pułkownikowi rympałko w przejęciu telewizji publicznej?

---

Szczerze… … nie znam tematu, czy notariusz czuwała nad przestrzeganiem powagi i godności notariusza?

+++

Szczerze… nie posiadam wiedzy, czy pani notariusz ucieka z Dubaju z milionami do Argentyny. Tam przebywają podejrzane typy.

***

Szczerze… nie mam informacji, gdzie jest pani notariusz, a może jest w Peru?

‘’’’

Szczerze… nie jestem z Peru, nie mam tam znajomych. Widziano panią notariusz pływającą w Amazonce, za wystawienie aktu notarialnego in blanco.

^^^

Szczerze… nie słyszałem, ale może przebywa u Romka w Italii? Tradycyjne schronienie nie tylko dla dokumentów. Ciepło, ciepło, gorąco.

,,,

Szczerze… nie znam tematu. Może wyznaczyć nagrodę, a ludzie ją znajdą, seryjnie.

<<<

Szczerze… nie przypominam sobie, abym… mówił…

$$$

Szczerze…


27.01.24
Tatarka
O mnie Tatarka

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura